Hoppa till verktygsfältet

Med ont i halsen avses vanligen smärta i svalg- och halsområdet. Eftersom det finns flera slags vävnader i området och svalget deltar i både andnings- och sväljningsfunktionen, kan också orsakerna till smärtan vara många. Smärta i halsen strålar ofta till öronen utan att det är något fel på öronen.

Orsaker till ont i halsen

De vanligaste orsakerna är infektioner i svalget och torrhet i svalget på grund av nästäppa.

 • Infektioner i svalget eller halsmandlarna kan bero på en bakterie eller ett virus. Den vanligaste bakterieinflammationen är halsmandelinflammation eller ”angina” som orsakas av en streptokockbakterie, men inflammation och smärta i svalget på grund av ett virus i luftvägarna är mycket vanligare. Halsont av anginatyp utan snuva och hosta står också i samband med mononukleos som beror på ett virus.
 • Vid vanlig virussnuva eller övrig snuva blir näsan täppt, vilket leder till att andningen som sker genom munnen torkar ut svalget och orsakar smärta i svalget och halsen.
 • Ont i halsen kan orsakas av något som irriterar slemhinnorna, oftast tobak, men även damm och kemikalier.
 • Sköldkörtelinflammation kan kännas som utdragen molvärk kring sköldkörteln i nedre delen av halsen men även i hakan och t.o.m. kring örat.
 • Muskelspänning på grund av spänning i struphuvudet orsakar en känsla av en klump i halsen och eventuellt smärta kring struphuvudet.
 • Tillstånd som kräver brådskande vård och där halsont förknippas med ett problem som förtränger luftvägarna, såsom allergisk svullnad eller ett främmande föremål, eller en svår infektion, såsom halsböld eller inflammation i struplocket eller struphuvudet.
 • Smärta vid sväljning som inte står i samband med en luftvägsinfektion kan vara ett tecken på en slemhinneskada eller mera sällan en tumör.

Egenvård

Halsont som beror på ett virus är ofta det första symtomet på förkylning som går över av sig själv på några dagar men kan störa livet ganska mycket. En virussjukdom kan medföra lindrig feber (under 38,5 grader) och nästäppa samt förkylningskänsla. Om besväret inte förknippas med svullnad i halsen, svalget eller ansiktet, andningssvårigheter eller något annat väldigt besvärligt symtom, kan du behandla tillståndet själv. Smärta kan lindras med inflammationsdämpande värkmediciner och varma drycker. Också sugtabletter som innehåller bedövande ämnen kan ge tillfällig lindring.

Smärta som beror på tobak eller något annat irriterande ämne lindras genom att undvika det irriterande ämnet.

När behövs behandling?

Det är skäl att söka sig till undersökningar om halsontet blir utdraget. Halsont är utdraget när symtomen pågår längre än en vecka. Undersökningar behövs också när orsaken inte är något uppenbart som går över av sig själv eller kan avlägsnas.

Vård ska uppsökas inom ett dygn om halsont förknippas med:

 • hög feber eller
 • kraftigt halsont på ena sidan.

Vårdpersonal ska kontaktas om halsont förknippas med något av följande:

 • försämrat allmäntillstånd
 • svårighet att öppna munnen
 • svårighet att svälja vätskor eller spotta
 • grötigt tal
 • andningssvårigheter
 • svårt halsont som förvärras i liggande ställning
 • tydlig svullnad på halsen
 • frätande ämne eller främmande föremål i svalget

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 3.7.2023

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning