Hoppa till verktygsfältet

Förkylning (”flunsa”) är en akut infektion i de övre luftvägarna.

Luftvägsinfektioner sprids genom droppsmitta och via luften när personer som insjuknat hostar, nyser, pratar, sjunger eller ropar. De kan också spridas genom beröring, till exempel om en person som insjuknat har hostat i händerna och sedan rör vid en annan människa. Virus kan också spridas via ytor, till exempel dörrhandtag.

Det finns hundratals olika virus som kan orsaka förkylning. Vuxna har i genomsnitt 2–3 förkylningar om året.

En förkylning börjar vanligen med allmänna symtom som huvudvärk, frossa och ont i halsen, följt av snuva och täppthet. Därtill kan man få symtom som hosta och allmän sjukdomskänsla.

En förkylning varar vanligen 1–2 veckor, men symtomen kan ibland kvarstå i flera veckor.

Behandling av förkylning

Den viktigaste behandlingen vid förkylning är vila.

Förkylningssymtomen kan lindras med egenvård:

  • Feber och värk kan vid behov lindras med inflammationsdämpande värkmediciner eller paracetamol.
  • Nästäppa och snuva kan behandlas kortvarigt (i 5–10 dagar) med nässprayer som kan köpas på apoteket (till exempel Nasolin, Otrivin).
  • Nästäppa kan lindras genom nässköljning.
  • Rutinmässig användning av hostmediciner vid hosta i samband med förkylning rekommenderas inte. Honung kan däremot användas.
  • Den bästa behandlingen vid heshet är att undvika att prata.
  • Att andas in ånga kan hjälpa mot nästäppa.
  • Ett tillräckligt vätskeintag förhindrar uttorkning.

En förkylning kan också medföra följdsjukdomar som bihåleinflammation, öroninflammation eller lunginflammation. I sådana fall behövs antibiotikabehandling.

Förebygga förkylning

Förkylning förebyggs bäst genom god handhygien. Personer som är förkylda bör dessutom hosta och nysa i en näsduk eller i armvecket när de rör sig bland andra människor. De kan också använda munskydd och hålla avstånd inomhus på offentliga platser och i kollektivtrafiken om de måste röra sig utanför hemmet.

Information om covid-19

I slutet av år 2019 spreds infektionen covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, från Kina och orsakade en global pandemi.

Vanligen kan covid-19 behandlas symtomatiskt, liksom andra akuta luftvägsinfektioner. Om allvarliga symtom uppkommer, till exempel andnöd eller försämrat allmäntillstånd, ska hälso- och sjukvården kontaktas omedelbart.

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig covid-19.

Om du insjuknar i covid-19, stanna hemma tills symtomen har minskat märkbart.

Informationskällor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS Allmanläkare / 20.6.2023