Hoppa till verktygsfältet

Rädsla, likgiltighet eller andra svåra känslor förknippade med sex kan ibland misstolkas som brist på sexlust. Med brist på sexlust avses dock förlust eller minskning av sexuella behov, sexuellt intresse, motivation eller libido. Dessa påverkas av mentala, fysiska och yttre faktorer, i synnerhet livssituation och relationer.

Diagnostiska kriterier för brist på sexlust samt de vanligaste bakomliggande faktorerna

Centrala kriterier är förlust eller minskning av sexuellt intresse, sexuella tankar och fantasier, sexuell mottaglighet (responsiv lust) och/eller önskan att känna sig upphetsad samt ett subjektivt lidande till följd av detta. Dessa kan påverkas av:

  • Relationsfaktorer och livssituation (relationskriser, relationsstatus, trötthet, stress, traumatiska upplevelser och andra obearbetade psykiska faktorer som påverkar sexualiteten)
  • Inlärda modeller, värderingar och attityder relaterade till sexuellt beteende (vad är tillåtet att göra/önska/vilja/uttrycka, kulturella faktorer, medier, familjebakgrund, mentala hinder eller stimuli)
  • Fysiska, medicinska eller läkemedelsrelaterade faktorer (fysiska och psykiska sjukdomar och symtom, hormonella faktorer, smärta vid sex, läkemedelsbiverkningar)
  • Känslomässiga hinder och låsningar (rädsla för sexuell otillräcklighet och oförmåga, oro över om könsorganet är ”som det ska vara”, svårigheter att få orgasm, svårigheter att lita på andra)

Egenvård av brist på sexlust

Du kan fundera över vad sexualitet och sex betyder för dig utgående från dina egna önskemål, behov och erfarenheter: Är bristen på sexlust alltid närvarande eller är den situationsbunden?

Att identifiera situationsbundna faktorer kan vara startskottet till de förändringar som krävs för att lusten ska väckas igen. Skulle du vilja kunna känna mer lust men lyckas inte väcka den? Eller är det så att du inte ens vill känna lust? Om du skulle vilja känna mer lust kan du reflektera över detta med utgångspunkt i de ovannämnda kriterierna och bakgrundsfaktorerna. Vilka känner du igen? Kan du själv påverka dem? Var kan du få hjälp och stöd om det behövs? Om du inte vill känna lust kan orsaken vara relationsproblem, obearbetade trauman eller problem med att identifiera och acceptera din sexuella läggning eller vilken typ av sex du gillar.

Att prata om saken med din partner eller någon annan som står dig nära hjälper dig ofta att släppa taget om antaganden och föreställningar som skapar en känsla av press på sex. Litteratur och podcaster kan ge dig tips, fakta och kamratstöd. Centrala faktorer när det gäller egenvård och möjligheten att hitta och bibehålla sexlusten innefattar förmågan att säga NEJ, att du blir hörd och respekterad av din partner i situationer där du inte vill ha sex samt att sex alltid baserar sig på samtycke och ömsesidig frivillighet.

När ska du söka vård?

Det finns skäl att söka vård i synnerhet om bristen på sexlust märkbart försämrar livskvaliteten, orsakar ångest, påverkar dina relationer eller om den har utvecklats utan någon uppenbar orsak.

När bristen på sexlust utvärderas är det viktigt att utreda om den är primär eller sekundär till sin natur. Har den till exempel föregåtts av problem som depression eller en relationskris eller har bristen på sexlust samt oro över situationen utlöst dessa problem?

Att söka vård är viktigt också för att brist på sexlust ofta beror på en fysisk eller psykisk sjukdom eller ett syndrom som är odiagnostiserade och därmed också obehandlade. Efter en utvärderingsperiod kan du få behandling i form av tjänster inom allmän och mental hälsa och/eller sexualrådgivning.

SHVS psykolog, 22.4.2022

Dina tjänster