Hoppa till verktygsfältet

Pollen, djurepitel (hudceller) och ibland dammkvalster kan orsaka allergiska symtom.

Hasselblomningen kan börja redan i februari och lövträden orsakar symtom i södra Finland från mars till maj. Gräsblomningen infaller i juni–juli och gråbon blommar i slutet av sommaren.

Symtom

Typiska ögonsymtom vid allergi är klåda, rodnad, svullnad och rinnande ögon. Symtomen i näsan är likartade: klåda, nysningar och snuva. Allergisymtomen uppkommer när man kommer i kontakt med allergener, exempelvis pollen eller djurdamm. Också astmasymtom kan utlösas av allergi.

All snuva orsakas inte av allergi utan man kan också ha icke-allergisk snuva som pågår året om och förvärras av retningar i omgivningen, som temperaturväxlingar. Också ögonsymtom kan uppkomma även utan allergi, t.ex. på grund av torra ögon.

Egenvård

På apoteket kan du köpa receptfria preparat för att behandla allergisymtom. Antihistaminer i tablettform är viktigast, och det lönar sig att börja ta dem regelbundet så fort de första symtomen dyker upp på våren. Om den dagliga antihistamindosen inte är tillräcklig kan du köpa nässprayer mot allergi (antihistamin- eller kromoglikatdroppar) eller nässprayer som innehåller kortison. Antihistamin- och kromoglikatdroppar lindrar ögonsymtom. Allergimedicinerna är säkra också vid långvarig användning. Du kan också minska mängden pollen som du utsätts för genom att välja i vilken typ av terräng du rör dig, duscha och byta kläder dagligen.

Regelbundet dagligt intag av allergimediciner är klart effektivare än sporadisk användning för att lindra symtomen. Om du lyckas dämpa vårens första symtom ordentligt blir resten av sommaren lättare, även om du förutom björkpollen också skulle vara allergisk mot gräs eller gråbo. Effektiv behandling minskar också risken för astma.

Om du är allergisk mot djurepitel uppkommer symtomen vid direkt eller indirekt kontakt med djur. Mängden allergener i omgivningen är så stor att allergin också kan ta sig uttryck i ögonsymtom och snuva som pågår året runt. Vid djurallergi är det också möjligt att minska överkänsligheten mot allergenerna genom exponering för dem. En person som är allergisk mot hundar kan på naturlig väg lyckas vänja kroppen vid allergenerna efter att ha skaffat hund, om symtomen inte varit kraftiga.

När ska jag söka vård?

Om egenvården är effektiv och tillräcklig behövs inga särskilda undersökningar eller tester för att fastställa allergin. Också korsallergier kan vanligen konstateras utgående från erfarenheter i vardagen.

Du ska däremot söka vård om du är tvungen att använda höga doser läkemedel eller om symtomen inte lindras tillräckligt. Andnöd som tyder på astma eller ihållande hosta under allergisäsongen utgör också orsaker till att boka tid för undersökningar. Du ska också söka vård om allergisymtomen påverkar studierna eller dina möjligheter att utöva ditt blivande yrke.

Behandling

De receptbelagda allergimedicinerna som läkare ordinerar är i hög grad desamma som de receptfria preparaten. Om symtomen på pollenallergi inte lindras tillräckligt med lämplig läkemedelsbehandling kan läkaren också överväga så kallad hyposensibilisering mot pollen från björk eller timotej. Hyposensibilisering innebär att du i 3 års tid får behandling med injektioner eller tabletter.

Hudläkare 11.7.2022