Hoppa till verktygsfältet

Akuta preventivmedel såsom akut-p-piller är en extra preventivmetod som används när den ursprungliga preventivmetoden misslyckats eller efter oskyddat samlag. 

Akuta preventivmedel behövs efter samlag om

 • inget preventivmedel har använts, kondomen har gått sönder eller blivit kvar i slidan
 • ett p-piller har glömts bort inom sju dagar efter pausveckan. Inget akut preventivmedel behövs om ett enstaka p-piller glöms bort senare under tablettperioden.
 • flera p-piller glömts bort. Akut-p-piller behövs och kondom ska användas enligt anvisningarna ovan. 

Akuta preventivmedel har ingen effekt om du redan är gravid. Akut-p-piller kan köpas receptfritt på apotek och de har ingen åldersgräns. Apotekspersonal ger också lämpliga anvisningar. Om du är osäker på din situation eller vill diskutera ditt beslut med vårdpersonal, kontakta vår tidsbeställning. 

Hormonella akut-p-piller

Effekten av hormonella akut-p-piller är bäst om de tas inom 12 timmar efter oskyddat samlag. Tabletter som innehåller enbart gulkroppshormon innehåller 1,5 mg levonorgestrel. En förpackning kan köpas receptfritt på apotek oberoende av ålder. Apotekspersonalen ger råd och skriftliga anvisningar. Tabletterna måste tas så snabbt som möjligt, men senast inom 72 timmar efter samlaget. Metoden är effektivare ju tidigare efter det oskyddade samlaget tabletten tas. Det finns inga hälsoskäl som hindrar användning, så det är inte skadligt att använda akut-p-piller vid behov. 

Ett annat alternativ är en tablett som innehåller ulipristal, en så kallad progesteronreceptormodulator. Produkten kan köpas receptfritt på apotek i förpackningar som innehåller en tablett oberoende av ålder. Apotekspersonalen ger anvisningar för hur tabletten används. Den kan tas inom fem dagar efter oskyddat samlag. Den preventiva effekten motsvarar levonorgestrel när tabletten tas inom 72 timmar efter samlaget. När det har gått 72–120 timmar sedan det oskyddade samlaget och spiral inte kan sättas in, är ulipristal möjligen effektivare än levonorgestrel under detta tidsintervall.

Eventuella biverkningar av akut-p-piller:

 • Illamående 
 • Om du kräks inom tre timmar efter att du tagit tabletten, ta genast en ny tablett.
 • Yrsel, trötthet, huvudvärk, smärta i nedre delen av buken
 • Spända bröst, blödningsstörningar

Spiral

Insättning av en kopparspiral är en effektiv akut preventivmetod. Spiralen måste sättas in inom sex dygn efter oskyddat samlag. Då är risken för graviditet högst 1–2 procent.

En fördel med kopparspiral är att den fungerar som preventivmedel även i fortsättningen. En nackdel är en eventuell risk för inflammation som vid behov kan förebyggas med antibiotikabehandling. En kopparspiral kan inte sättas in vid SHVS. 

Effekten av akuta preventivmedel

Kopparspiral är det effektivaste akuta preventivmedlet: endast 0,1 procent blir gravida. Vid användning av akut-p-piller är risken för graviditet 1–5 procent, så ett graviditetstest behövs om menstruationen inte börjar när den ska. Också risken för utomkvedshavandeskap måste beaktas, så det lönar sig att göra ett graviditetstest om blödningen är ovanligt knapp eller smärtsam. Om du har problem med akuta preventivmedel, kontakta alltid vårdpersonal. 

Kom ihåg:

 • Akut-p-piller är en engångsmetod, inte ett kontinuerligt preventivmedel. Kom ihåg att använda preventivmedel i fortsättningen.
 • Effekten av akut-p-piller är bättre ju snabbare efter det oskyddade samlaget tabletterna tas.
 • För att undvika hormonella biverkningar rekommenderas att akut-p-piller används högst en gång per menstruationscykel och högst tre gånger om året.
 • Graviditetsprevention fram till nästa menstruation ska säkerställas på andra sätt.
 • Akut-p-piller skyddar inte mot sexuellt överförda sjukdomar.
 • Akut-p-piller är tillåtet under amning, men barnet kan skyddas mot läkemedlet genom att pumpa ut mjölken en gång efter att du tagit levonorgestrel. Efter ulipristal rekommenderas amning inte på 36 timmar. 
 • Gör ett graviditetstest om din nästa menstruation är mer än 5 dagar sen eller om blödningen är avvikande.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 5.7.2022 

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbäställning