Hoppa till verktygsfältet

Enligt lagstiftningen om vårdgaranti ska kunden få tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård, som konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig, inom tre månader efter att vårdbehovet konstaterats när det gäller allmän och mental hälsa och inom sex månader när det gäller oral hälsa.

Med tillgång till vård avses att vårdprocessen inleds inom hälso- och sjukvården, t.ex. att det första mottagningsbesöket efter bedömningen av vårdbehovet gjorts. Efter det första teamsamtalet kan man för tillfället hamna vänta på fortsatt vård.

Behandlingsstart enligt region: tjänster inom allmän och mental hälsa

Behandlingen du får via SHVS börjar med att du kontaktar ditt ansvarsteam. Därefter gör vi upp en behandlingsplan och fastställer vilka behandlingsåtgärder som behövs.

Graferna visar tiden till behandlingsstart när det gäller tjänster inom allmän och mental hälsa på SHVS serviceområden.

Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 90 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts. Dessa tider för tillgång till vård ligger inom ramen för vad som krävs enligt lagstiftningen om vårdgaranti.

 • Den mörkblåa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 8–30 dagar.
 • Den gråa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 31–90 dagar.
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0–7 dagar:

 • SHVS Mellersta 93 procent
 • SHVS Nord 79 procent
 • SHVS Syd 96 procent
 • SHVS Väst 98 procent
 • SHVS Öst 90 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8–30 dagar:

 • SHVS Mellersta 6 procent
 • SHVS Nord 21 procent
 • SHVS Syd 4 procent
 • SHVS Väst 2 procent
 • SHVS Öst 10 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i maj 94 procent
 • i juni 98 procent
 • i juli 99 procent
 • i augusti 97 procent
 • i september 95 procent
 • i oktober 95 procent

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar:

 • i maj 6 procent
 • i juni 2 procent
 • i juli 1 procent
 • i augusti 3 procent
 • i september 5 procent
 • i oktober 5 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i maj 98 procent
 • i juni 99 procent
 • i juli 97 procent
 • i augusti 93 procent
 • i september 82 procent
 • i oktober 82 procent

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i maj 1 procent
 • i juni 1 procent
 • i juli 2 procent
 • i augusti 7 procent
 • i september 18 procent
 • i oktober 17 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Mellerstas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i maj 98 procent
 • i juni 99 procent
 • i juli 98 procent
 • i augusti 96 procent
 • i september 91 procent
 • i oktober 85 procent

Andelen kunder på SHVS Mellestas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i maj 2 procent
 • i juni 1 procent
 • i juli 2 procent
 • i augusti 3 procent
 • i september 9 procent
 • i oktober 14 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Västs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i maj 98 procent
 • i juni 99 procent
 • i juli 99 procent
 • i augusti 98 procent
 • i september 98 procent
 • i oktober 98 procent

Andelen kunder på SHVS Västs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i maj 2 procent
 • i juni 1 procent
 • i juli 1 procent
 • i augusti 2 procent
 • i september 2 procent
 • i oktober 2 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Nords område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i maj 81 procent
 • i juni 81 procent
 • i juli 99 procent
 • i augusti 97 procent
 • i september 73 procent
 • i oktober 61 procent

Andelen kunder på SHVS Nords område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar:

 • i maj 19 procent
 • i juni 19 procent
 • i juli 0 procent
 • i augusti 3 procent
 • i september 27 procent
 • i oktober 39 procent

Genomsnittliga väntetider före besök på mottagningen

Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper i hur lång tiden är mellan tidsbokning och mottagningsbesök. Nedan ges exempel från två olika yrkesgrupper.

Denna graf visar hur många dygn det i genomsnitt tog på SHVS olika serviceområden innan en kund fick besöka en allmänläkares mottagning efter att ha bokat tid. Den blåa grafen representerar serviceområdet SHVS syd, den ljusgråa SHVS Öst, den mörkgråa SHVS Mellersta, den rosa SHVS Väst och den svarta SHVS Nord.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Syd var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 34 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 34 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 31 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 34 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 26 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Öst var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 45 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 31 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 31 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 57 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 48 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 41 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Mellersta var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 56 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 56 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 66 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 73 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 74 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 76 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Väst var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 44 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 45 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 24 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 49 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 29 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 25 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Nord var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 39 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 41 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 39 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 41 dygn

Denna graf visar hur många dygn det i genomsnitt tog på SHVS olika serviceområden innan en kund fick besöka en hälsovårdares mottagning efter att ha bokat tid. Den blåa grafen representerar serviceområdet SHVS syd, den ljusgråa SHVS Öst, den mörkgråa SHVS Mellersta, den rosa SHVS Väst och den svarta SHVS Nord.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Syd var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 46 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 42 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 28 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 20 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 20 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Öst var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 44 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 39 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 36 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 26 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 27 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Mellersta var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 41 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 34 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 33 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 41 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 36 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 21 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Väst var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 38 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 40 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 38 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 33 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 17 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 14 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Nord var:

 • i maj 2022 i genomsnitt 58 dygn
 • i juni 2022 i genomsnitt 63 dygn
 • i juli 2022 i genomsnitt 29 dygn
 • i augusti 2022 i genomsnitt 32 dygn
 • i september 2022 i genomsnitt 21 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 17 dygn

Behandlingsstart enligt region: tjänster inom oral hälsa

Graferna visar tiden till behandlingsstart när det gäller tjänster inom oral hälsa på SHVS serviceområden. Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 180 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts.

 • Den mörkblåa stapeln visar hur många procent av kunderna som fått tillgång till vård inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 8–30 dagar.
 • Den gråa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 31–90 dagar.
 • Den svarta balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 91–180 dagar.
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 0–7 dagar:

 • SHVS Mellersta 29 procent
 • SHVS Nord 35 procent
 • SHVS Syd 33 procent
 • SHVS Väst 33 procent
 • SHVS Öst 29 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 8–30 dagar:

 • SHVS Mellersta 16 procent
 • SHVS Nord 14 procent
 • SHVS Syd 14 procent
 • SHVS Väst 15 procent
 • SHVS Öst 28 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 31–90 dagar:

 • SHVS Mellersta 18 procent
 • SHVS Nord 33 procent
 • SHVS Syd 16 procent
 • SHVS Väst 40 procent
 • SHVS Öst 33 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 91–180 dagar:

 • SHVS Mellersta 37 procent
 • SHVS Nord 18 procent
 • SHVS Syd 37 procent
 • SHVS Väst 11 procent
 • SHVS Öst 10 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Maj 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 21 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 10 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 37 %

Juni 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 41 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 9 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 37 %

Juli 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 39 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 7 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 43 %

Augusti 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 37 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 32 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 39 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 31 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 38 %

Förklaringen till grafen finns i texten.

Maj 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 31 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 20 %

Juni 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 50 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 21 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 21 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 8 %

Juli 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 40 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 39 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 2 %

Augusti 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 41 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 0 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 45 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 1 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 7 %

Förklaringen till grafen finns i texten.

Maj 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 40 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 33 %

Juni 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 52 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 7 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 26 %

Juli 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 24 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 39 %

Augusti 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 28 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 28 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 21 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 45 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 46 %

Förklaringen till grafen finns i texten.

Maj 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 36 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 31 %

Juni 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 23 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 17 %

Juli 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 50 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 4 %

Augusti 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 47 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 1 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 10 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 54 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 2 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 44 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 9 %

Förklaringen till grafen finns i texten.

Maj 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 44 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 9 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 30 %

Juni 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 46 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 18 %

Juli 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 36 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 8 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 48 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 7 %

Augusti 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 41 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 48 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 1 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 55 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 4 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 40 %

Avvikelser från vårdgarantin

Om avvikelser från vårdgarantin förekommit rapporteras antalet avvikelser månadsvis efter att avvikelserna bekräftats.

September 2022

Det förekom fem avvikelser från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Syds område i september 2022.

Oktober 2022

Det förekom en avvikelse från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Syds område i oktober 2022.

Det förekom fem avvikelser från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Mellerstas område i oktober 2022.

(Uppdaterad 8.11.2022)