Hoppa till verktygsfältet

Enligt lagstiftningen om vårdgaranti ska kunden få tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård, som konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig, inom tre månader efter att vårdbehovet konstaterats när det gäller allmän och mental hälsa och inom sex månader när det gäller oral hälsa.

Med tillgång till vård avses att vårdprocessen inleds inom hälso- och sjukvården, t.ex. att det första mottagningsbesöket efter bedömningen av vårdbehovet gjorts. Efter det första teamsamtalet kan man för tillfället hamna vänta på fortsatt vård.

Behandlingsstart enligt region: tjänster inom allmän och mental hälsa

Behandlingen du får via SHVS börjar med att du kontaktar ditt ansvarsteam. Därefter gör vi upp en behandlingsplan och fastställer vilka behandlingsåtgärder som behövs.

Graferna visar tiden till behandlingsstart när det gäller tjänster inom allmän och mental hälsa på SHVS serviceområden.

Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 90 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts. Dessa tider för tillgång till vård ligger inom ramen för vad som krävs enligt lagstiftningen om vårdgaranti.

 • Den mörkblåa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 8–30 dagar.
 • Den gråa stapeln visar för hur många procent av kunderna behandling inletts inom 31–90 dagar.
Förklaringen till grafen finns i texten.
(September 2022 – februari 2023)

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0–7 dagar:

 • SHVS Mellersta 92 procent
 • SHVS Nord 74 procent
 • SHVS Syd 91 procent
 • SHVS Väst 98 procent
 • SHVS Öst 86 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8–30 dagar:

 • SHVS Mellersta 8 procent
 • SHVS Nord 26 procent
 • SHVS Syd 9 procent
 • SHVS Väst 2 procent
 • SHVS Öst 14 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i september 95 procent
 • i oktober 95 procent
 • i november 92 procent
 • i december 92 procent
 • i januari 90 procent
 • i februari 80 procent

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar:

 • i september 5 procent
 • i oktober 5 procent
 • i november 8 procent
 • i december 7 procent
 • i januari 10 procent
 • i februari 20 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i september 82 procent
 • i oktober 82 procent
 • i november 82 procent
 • i december 90 procent
 • i januari 89 procent
 • i february 88 procent

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i september 18 procent
 • i oktober 17 procent
 • i november 17 procent
 • i december 9 procent
 • i januari 10 procent
 • i february 12 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Mellerstas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i september 91 procent
 • i oktober 85 procent
 • i november 80 procent
 • i december 94 procent
 • i januari 98 procent
 • i februari 95 procent

Andelen kunder på SHVS Mellestas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i september 9 procent
 • i oktober 14 procent
 • i november 19 procent
 • i december 5 procent
 • i januari 1 procent
 • i februari 4 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Västs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i september 98 procent
 • i oktober 98 procent
 • i november 95 procent
 • i december 97 procent
 • i januari 98 procent
 • i februari 96 procent

Andelen kunder på SHVS Västs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i september 2 procent
 • i oktober 2 procent
 • i november 4 procent
 • i december 3 procent
 • i januari 1 procent
 • i februari 4 procent
Förklaringen till grafen finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Nords område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar:

 • i september 73 procent
 • i oktober 61 procent
 • i november 64 procent
 • i december 72 %
 • i januari 81 %
 • i februari 93 procent

Andelen kunder på SHVS Nords område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar:

 • i september 27 procent
 • i oktober 39 procent
 • i november 35 procent
 • i december 27 %
 • i januari 19 %
 • i februari 7 procent

Genomsnittliga väntetider före besök på mottagningen

Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper i hur lång tiden är mellan tidsbokning och mottagningsbesök. Nedan ges exempel från två olika yrkesgrupper.

Denna graf visar hur många dygn det i genomsnitt tog på SHVS olika serviceområden innan en kund fick besöka en allmänläkares mottagning efter att ha bokat tid. Den blåa grafen representerar serviceområdet SHVS syd, den ljusgråa SHVS Öst, den mörkgråa SHVS Mellersta, den rosa SHVS Väst och den svarta SHVS Nord.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Syd var:

 • i september 2022 i genomsnitt 34 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 26 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 27 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 27 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 30 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 30 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Öst var:

 • i september 2022 i genomsnitt 48 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 41 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 45 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 49 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 47 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 50 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Mellersta var:

 • i september 2022 i genomsnitt 74 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 76 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 70 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 68 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 79 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 64 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Väst var:

 • i september 2022 i genomsnitt 29 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 25 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 25 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 30 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 28 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 27 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en allmänläkares mottagning på serviceområdet SHVS Nord var:

 • i september 2022 i genomsnitt 39 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 41 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 37 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 42 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 37 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 34 dygn

Denna graf visar hur många dygn det i genomsnitt tog på SHVS olika serviceområden innan en kund fick besöka en hälsovårdares mottagning efter att ha bokat tid. Den blåa grafen representerar serviceområdet SHVS syd, den ljusgråa SHVS Öst, den mörkgråa SHVS Mellersta, den rosa SHVS Väst och den svarta SHVS Nord.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Syd var:

 • i september 2022 i genomsnitt 20 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 20 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 15 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 21 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 22 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 22 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Öst var:

 • i september 2022 i genomsnitt 26 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 27 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 20 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 39 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 34 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 29 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Mellersta var:

 • i september 2022 i genomsnitt 36 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 21 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 20 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 28 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 30 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 22 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Väst var:

 • i september 2022 i genomsnitt 17 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 14 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 16 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 24 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 25 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 22 dygn

Den genomsnittliga tiden från tidsbokning till besök på en hälsovårdares mottagning på serviceområdet SHVS Nord var:

 • i september 2022 i genomsnitt 21 dygn
 • i oktober 2022 i genomsnitt 17 dygn
 • i november 2022 i genomsnitt 17 dygn
 • i december 2022 i genomsnitt 25 dygn
 • i januari 2023 i genomsnitt 28 dygn
 • i februari 2023 i genomsnitt 22 dygn

Behandlingsstart enligt region: tjänster inom oral hälsa

Graferna visar tiden till behandlingsstart när det gäller tjänster inom oral hälsa på SHVS serviceområden. Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 180 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts.

 • Den mörkblåa stapeln visar hur många procent av kunderna som fått tillgång till vård inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 8–30 dagar.
 • Den gråa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 31–90 dagar.
 • Den svarta balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 91–180 dagar.
(September 2022 – februari 2023)

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 0–7 dagar:

 • SHVS Mellersta 26 procent
 • SHVS Nord 36 procent
 • SHVS Syd 33 procent
 • SHVS Väst 36 procent
 • SHVS Öst 27 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 8–30 dagar:

 • SHVS Mellersta 19 procent
 • SHVS Nord 17 procent
 • SHVS Syd 14 procent
 • SHVS Väst 16 procent
 • SHVS Öst 31 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 31–90 dagar:

 • SHVS Mellersta 21 procent
 • SHVS Nord 19 procent
 • SHVS Syd 17 procent
 • SHVS Väst 37 procent
 • SHVS Öst 35 procent

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 91–180 dagar:

 • SHVS Mellersta 33 procent
 • SHVS Nord 28 procent
 • SHVS Syd 35 procent
 • SHVS Väst 10 procent
 • SHVS Öst 8 procent

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 39 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 31 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 38 %

November 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 42 %

December 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 38 %

Januari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 28 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 42 %

Februari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 66 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 3 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 45 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 1 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 7 %

November 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 23 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 31 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 40 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 6 %

December 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 12 %

Januari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 24 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 36 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 8 %

Februari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 46 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 36 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 4 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 21 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 45 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 46 %

November 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 14%

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 36 %

December 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 28 %

Januari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 31 %

Februari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 55 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 6 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 10 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 54 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 2 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 44 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 9 %

November 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 42 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 14 %

December 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 10 %

Januari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 14 %

Februari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 59 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 32 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 8 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 2 %

September 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 55 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 4 %

Oktober 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 40 %

November 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 39 %

December 2022

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 39 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 36 %

Januari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 9 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 40 %

Februari 2023

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 56 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 10 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 3 %

Avvikelser från vårdgarantin

Om avvikelser från vårdgarantin förekommit rapporteras antalet avvikelser månadsvis efter att avvikelserna bekräftats.

September 2022

Det förekom fem avvikelser från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Syds område i september 2022.

Oktober 2022

Det förekom en avvikelse från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Syds område i oktober 2022.

Det förekom fem avvikelser från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Mellerstas område i oktober 2022.

Januari 2023

Det förekom en avvikelse från vårdgarantin inom oral hälsa på SHVS Nords område i januari 2023.

(Uppdaterad 9.3.2023)