Hoppa till verktygsfältet

I enlighet med lagstiftningen om vårdgaranti ska patienter kunna få kontakt med en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården under samma vardag som de tagit kontakt, och en bedömning av vårdbehovet ska göras inom tre vardagar.

 • Med respons avses att du ska få kontakt med SHVS samma dag som du ringer återuppringningstjänsten eller skriver ett meddelande i SelfChat.
 • Med bedömning av vårdbehovet avses att SHVS personal kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande vårdbehovet är. Vid SHVS sker detta i samband med att vi ringer upp dig eller i SelfChat.
 • Med respons avses att du ska få kontakt med SHVS samma dag som du ringer återuppringningstjänsten eller skriver ett meddelande i SelfChat.
 • Med bedömning av vårdbehovet avses att SHVS personal kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande vårdbehovet är. Vid SHVS sker detta i samband med att vi ringer upp dig eller i SelfChat.

Allmän och mental hälsa, samtal och responstid

Grafen visar hur många kunder som ringt det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa per månad (mörkblå stapel) och hur många som vi fått kontakt med när vi ringt tillbaka (ljusblå stapel). Den rosa linjen visar medelsvarstiden, d.v.s. hur många timmar det gick innan vi ringde tillbaka. Den gröna linjen visar tiden vi har som mål för återuppringningen.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Samtalsmängden till servicenumret för allmän och mental hälsa:

 • juli 2022 9 725 samtal
 • augusti 2022 17 288 samtal
 • september 2022 23 260 samtal
 • oktober 2022 21 713 samtal
 • november 2022 21 187 samtal
 • i december 2022 13 773 samtal

Vid uppringning fick vi kontakt med

 • juli 2022 9 619 personer
 • augusti 2022 16 945 personer
 • september 2022 22 807 personer
 • i oktober 2022 21 436 personer
 • i november 2022 20 715 personer
 • i december 2022 13 613 personer

Svarstiden i medeltal vid återuppringning var

 • i juli 2022 43 minuter
 • i augusti 2022 51 minuter
 • i september 2022 172 minuter
 • i oktober 2022 245 minuter
 • i november 2022 177 minuter
 • i december 2022 110 minuter

Måltiden för återuppringning var 540 minuter.

Oral hälsa, samtal och responstid

Grafen visar hur många kunder som ringt det riksomfattande servicenumret för oral hälsa per månad (mörkblå stapel) och hur många som vi fått kontakt med när vi ringt tillbaka (ljusblå stapel). Den rosa linjen visar medelsvarstiden, d.v.s. hur många timmar det gick innan vi ringde tillbaka. Den gröna linjen visar tiden vi har som mål för återuppringningen.

Förklaringen till grafen finns i texten.

Samtalsmängden till servicenumret för oral hälsa:

 • i juli 2022 4 680 samtal
 • i augusti 2022 9 027 samtal
 • i september 2022 10 847 samtal
 • i oktober 2022 9 148 samtal
 • i november 2022 8 819 samtal
 • i december 2022 6 025 samtal

Vid uppringning fick vi kontakt med

 • i juli 2022 4 601 personer
 • i augusti 8 526 personer
 • i september 2022 10 650 personer
 • i oktober 2022 8 999 personer
 • i november 2022 8 674 personer
 • i december 2022 5 897 personer

Svarstiden i medeltal vid återuppringning var

 • i juli 2022 100 minuter
 • i augusti 2022 83 minuter
 • i september 2022 68 minuter
 • i oktober 50 minuter
 • i november 2022 49 minuter
 • i december 55 minuter

Måltiden för återuppringning var 540 minuter.

(Uppdaterad 10.1.2023)