Siirry sisältöön

YTHS:n palvelut linjataan laissa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Opiskeluterveydenhuollon oppaassa. Oppaassa määritellään muun muassa terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sisältö.

YTHS:n tehtävänä on

 • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille
 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä
 • edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

YTHS:n palvelut tuotetaan yhtenäisesti kaikkialla Suomessa. Saat siis samantasoiset palvelut, opiskelitpa sitten missä päin Suomea tahansa.

Alla olevissa taulukoissa on esitelty tiiviissä muodossa, mitä opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu ja mitä ei.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat

ToimintamuodotKeskeiset palvelut

1. Opiskeluympäristö- ja opiskeluyhteisötyö

 • Säännöllinen sidosryhmäyhteistyö erityisesti oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa
 • Asiantuntijatoiminta
 • Terveyttä edistävä viestintä
 • Opiskeluympäristöjen tarkastukset 3 vuoden välein ja seuranta vuosittain

2. Terveydenhoitopalvelut
Yksilöllinen terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen 

 • Terveysohjaus yksilöllisesti ja ryhmissä
 • Määräaikaiset terveystarkastukset: 1) terveydenhoitaja ja yleislääkäri, 2) suunterveyden tarkastus ja hoitosuunnitelman teko
 • Suunterveyden ennalta ehkäisevät toimenpiteet
 • Tartuntatautien ehkäisy: terveystarkastukset, rokotukset (kansallinen rokotusohjelma)
 • Perhesuunnittelu
 • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot
 • Matkailuneuvonta ml. opiskelijavaihto (matkailijan rokotteet opiskelija hankkii itse, mutta ne voidaan antaa opiskeluterveydenhuollossa)
 • Psykologiset perustutkimukset

3. Sairaanhoitopalvelut
Perusterveydenhuollon sairaanhoidon ja suunterveyden palvelu

 • Hoidontarpeen arviointi
 • Kiireetön hoito ml. 1-7 päivän sisällä annettavaksi määritelty hoito
 • Hoito, joka edellyttää erikoislääkärin (psykiatri) tai erikoishammaslääkärin osaamista, mutta potilas ei hoidon porrastuksen mukaan kuulu erikoissairaanhoitoon
 • Sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät perusterveydenhuollon laboratorio- ja kuvantamispalvelut
 • Fysioterapia
 • Ravitsemusterapia
 • Opiskelualaan liittyvät puheterapia (puhetyöhön valmistuvien äänihäiriöiden alkuselvitykset)

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin eivät kuulu 

Päivystystoiminta eli terveydenhuoltolain 50 § mukainen kiireellinen sairaanhoito

Sairauksien diagnostiikkaan liittyvät erityistutkimukset

 • Kuitenkin tunnistettava tutkimustarpeet ja ohjattava jatkotutkimuksiin ja hoitoon
 • Esim. Enmg, holter, rasitusergometria, unipolygrafia, tähystystutkimukset luonnollisen aukkojen kautta, MRI, tietokonetomografia (pl. suun terveys)

Pitkäaikaissairauksiin liittyvät, erikoissairaanhoidon määräämät seurantakäynnit ja -tutkimukset, joiden hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa

 • Esim. Epilepsia, reuma, syöpätautien pitkäaikaisseuranta, psykoosisairaudet
Pitkäaikaissairauksien hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet (terveyshuoltolain 24 §:n mukaiset)
Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut (terveydenhuoltolain 29 §:n mukaiset)

Hoitoon tai opiskeluun liittymättömien todistusten laatiminen

 • Esim. ajokorttitodistukset, ampuma-aselupaa varten tarvittavat lääkärintodistukset, vaihtoon lähtevien opiskelijoiden todistukset

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, jotka eivät liity sairauksien diagnostiikkaan tai hoitoon tai lainsäädännön mukaisiin tehtäviin

 • Esim. opiskelijavaihtoon lähtevien tutkimukset ja työharjoitteluun liittyvät tutkimukset, jotka eivät ole lakiin perustuvia, mm. salmonellatodistus tehtäviin, jotka eivät ole tartuntalain 56 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä
Yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa
Päihteiden aiheuttamien sairauksien kuntoutuspalvelut
Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidon toteuttaminen

Äitiysneuvontapalvelut

 • Opiskelijalle olisi hyvä järjestää äitiysneuvolapalvelut opiskelupaikkakunnalta. Palveluista on kuntalaskutusoikeus.