Siirry sisältöön

Opiskeluympäristön tarkastuksilla halutaan varmistaa, että opiskelijana voit opiskeluyhteisössäsi hyvin niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Käytännössä tarkastuksissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, ehtiikö luentojen välissä syömään, onko opiskelutilojen ergonomia kunnossa ja kokevatko opiskelijat opiskeluyhteisöissä häirintää.

Opiskeluympäristöjen arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein kaikissa korkeakouluissa ja tarkastuksessa havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain. Tarkastuksissa on aina mukana opiskelijoiden edustajana esimerkiksi ylioppilaskunnan jäseniä, korkeakoulun edustajina muun muassa opettamisen kehittämisestä ja tiloista vastaavat henkilöt, YTHS:ltä tavanomaisesti yleislääkäri, psykologi ja terveydenhoitaja sekä kunnan terveysviranomainen.

Lakisääteiset opiskeluympäristöjen tarkastukset käynnistyivät 2010-luvun alussa ja ovat keskeinen osa YTHS:n tekemää työtä opiskeluyhteisöissä.

Opiskeluyhteisön toimintamallit opiskelijan tukena

Hyvinvoivalla yhteisöllä on positiivinen vaikutus jokaisen opiskelijan elämään. Tarkastukset antavat tietoa siitä, miten opiskelijat voivat opiskeluyhteisöissä ja miten opiskeluympäristöt voisivat tukea entistäkin paremmin opiskelijoiden hyvinvointia.

Tarkastusten tuloksena yliopistot ovat muun muassa luoneet opiskeluyhteisöä koskevia ohjeita ja toimintamalleja kuten esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, opiskelijoiden päihdeohjelma ja häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen toimintamalli.

Yliopistosi verkkosivuilta pääset tutustumaan opiskeluyhteisöäsi koskeviin ohjeisiin ja toimintamalleihin. Yliopistosi sivuilta löydät myös toimintaohjeet siitä, minne ilmoitat esimerkiksi sisäilmaongelmista, häirinnästä tai kiusaamisesta ja muista vastaavista opiskeluyhteisöä koskevista puutteista. Lisätietoja saat myös oman yliopistosi opiskelijaedustajilta esimerkiksi ylioppilaskunnasta.