Siirry sisältöön

Opiskeluympäristön tarkastus (OPY) on yksi opiskeluyhteisötyön peruspilareista. Opiskeluympäristön tarkastuksilla halutaan varmistaa, että opiskelijana voit opiskeluyhteisössäsi hyvin niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Käytännössä tarkastuksissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, ehtiikö luentojen välissä syömään, onko opiskelutilojen ergonomia kunnossa ja kokevatko opiskelijat opiskeluyhteisöissä häirintää. Oppilaitokselle tarkastus tuo tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin tilasta ja oppilaitoksen vahvuuksista. Tarkastuksista saatava tieto syventää myös YTHS:n henkilökunnan ymmärrystä opiskeluyhteisöstä ja lisää valmiuksia tukea opiskelijaa tilanteissa, joissa haasteet liittyvät opiskeluympäristöön.

YTHS:n tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Koordinaatiovastuu tarkastusten toteutumisesta on opiskeluterveydenhuollolla, tarkastukset toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, oppilaitoksen henkilökunnan ja kunnan terveystarkastajan kanssa.

Opiskeluympäristöjen arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein kaikissa korkeakouluissa ja tarkastuksessa havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain seurantakäynnillä. Tarkastuksissa on aina mukana opiskelijoiden edustajana esimerkiksi ylioppilaskunnan jäseniä, korkeakoulun edustajina muun muassa opettamisen kehittämisestä ja tiloista vastaavat henkilöt, YTHS:ltä tavanomaisesti yleislääkäri, psykologi ja terveydenhoitaja sekä kunnan terveysviranomainen. YTHS on yhteydessä korkeakoulun vastuuhenkilöön kun tarkastus on ajankohtainen.

Lakisääteiset opiskeluympäristöjen tarkastukset käynnistyivät 2010-luvun alussa ja ovat keskeinen osa YTHS:n tekemää työtä opiskeluyhteisöissä.

Opiskeluyhteisön toimintamallit opiskelijan tukena

Hyvinvoivalla yhteisöllä on positiivinen vaikutus jokaisen opiskelijan elämään. Tarkastukset antavat tietoa siitä, miten opiskelijat voivat opiskeluyhteisöissä ja miten opiskeluympäristöt voisivat tukea entistäkin paremmin opiskelijoiden hyvinvointia.

Tarkastusten tuloksena korkeakoulut ovat muun muassa luoneet opiskeluyhteisöä koskevia ohjeita ja toimintamalleja, kuten esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, opiskelijoiden päihdeohjelma ja häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen toimintamalli.

Korkeakoulusi verkkosivuilta pääset tutustumaan opiskeluyhteisöäsi koskeviin ohjeisiin ja toimintamalleihin. Sivuilta löydät myös toimintaohjeet siitä, minne ilmoitat esimerkiksi sisäilmaongelmista, häirinnästä tai kiusaamisesta ja muista vastaavista opiskeluyhteisöä koskevista puutteista. Lisätietoja saat myös oman korkeakoulusi opiskelijaedustajilta esimerkiksi ylioppilaskunnasta tai opiskelijakunnasta.

Korkeakouluyhteisössä tulee huomioida erityisesti oppilaitosten hyvinvointityön rakenteiden kartoitus, kuten toimintamallit, ohjeet ja suositukset. Tarkastuksessa tulee selvittää opiskelijoiden palautekäytännöt, opintoihin saadun tuen kanavat, opintojen edistymisen seurantaan ja varhaisen tuen malleihin liittyvät käytännöt sekä opiskeluterveydenhuollon saavutettavuus.

Digitaalisen lomakkeen avulla luodaan OPY-tarkastukseen toimiva kokonaisuus, joka kattaa tiedon keräämiseen, jakamiseen ja raportoinnin kaikille osallistuville tahoille. Tähän kokonaisuuteen kuuluu osana opiskelijoille suunnattu hyvinvointikysely. Opiskelijoiden antamat tiedot terveyskyselyssä hyödynnetään OPY-tarkastukseen lisäksi automatisoituna palautteena vastaajalle.