Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.
Bedömning av olämplighet för studier
(innefattar undersökningar utförda av läkare och hälsovårdare)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering
* Besök för undersökning
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningen tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
397,00 euro

Bedömning av olämplighet för studier, omfattande
(innefattar därtill en undersökning utförd av en psykiater samt psykiaterns konsultationssvar)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering x 2
* Besök för undersökning x 3
* Sammanställning av konsultationssvar
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningarna tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
744,00 euro


Bedömning av olämplighet för studier, mycket omfattande
(innefattar därtill undersökningar utförda av en psykiater och en psykolog samt konsultationssvaren som dessa ger)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering x 3
* Besök för undersökning x 5
* Sammanställning av konsultationssvar x 2
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningarna tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
932,00 euro


SORA-narkotikatestning
* Bedömning av berusning, remiss till narkotikascreening
* Besök för undersökning samt intyg
* Omfattande narkotika- och läkemedelsscreening i blod (B-HuumL-O, 9931)
* Omfattande narkotika- och läkemedelsscreening i urin (U-HuumL-O, 9930)
274,00 euro