Hoppa till verktygsfältet
Bedömning av olämplighet för studier
(innefattar undersökningar utförda av läkare och hälsovårdare)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering
* Besök för undersökning
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningen tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
397,00 euro

Bedömning av olämplighet för studier, omfattande
(innefattar därtill en undersökning utförd av en psykiater samt psykiaterns konsultationssvar)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering x 2
* Besök för undersökning x 3
* Sammanställning av konsultationssvar
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningarna tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
744,00 euro


Bedömning av olämplighet för studier, mycket omfattande
(innefattar därtill undersökningar utförda av en psykiater och en psykolog samt konsultationssvaren som dessa ger)
* Kartläggningsbesök
* Samråd om studerandehälsa
* Förberedelse inför undersökning samt planering x 3
* Besök för undersökning x 5
* Sammanställning av konsultationssvar x 2
* Besök för undersökning/genomgång av observationer gjorda under undersökningarna tillsammans med patienten
* Givande av ett utlåtande
932,00 euro


SORA-narkotikatestning
* Bedömning av berusning, remiss till narkotikascreening
* Besök för undersökning samt intyg
* Omfattande narkotika- och läkemedelsscreening i blod (B-HuumL-O, 9931)
* Omfattande narkotika- och läkemedelsscreening i urin (U-HuumL-O, 9930)
274,00 euro