Siirry sisältöön

Opiskeluyhteisötyön tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijoissa sekä heidän toimintaympäristöissään olevia hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja toisaalta vähentää altistavia ja laukaisevia riskitekijöitä. Nuoret aikuiset tekevät elämäntapavalintoja, jotka heijastuvat koko elämän hyvinvointiin. Opiskeluyhteisötyöllä pyritään vaikuttamaan opiskeluympäristöön niin, että terveyttä edistävien valintojen tekeminen on opiskelijalle helpompaa. Yhteisöllisellä terveyden edistämisellä on mahdollista saavuttaa yksilöllistä terveyden edistämistä vaikuttavampia tuloksia. Opiskeluympäristön hyvät käytännönjärjestelyt, opiskeluyhteisöön kuuluminen sekä ohjaus ja neuvonta tukevat opiskelijan hyvinvointia ja ylläpitävät opiskelukykyä. Lisäksi kaveripiiri ja opiskelijakulttuuri vaikuttavat elämäntyyliisi. Esimerkiksi päihteidenkäyttö, liikunnan harrastaminen ja lounasruokailu muotoutuvat paljolti ystävien ja tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan. Opiskeluyhteisötyöllä vaikutamme opiskeluympäristöön niin, että terveyttä edistävien valintojen tekeminen on sinulle opiskelijana helppoa.

Tapaat meidät lukuvuoden aikana monissa opiskelijatapahtumissa ja voit osallistua YTHS:n järjestämiin hyvinvointitempauksiin. Asiantuntijamme myös luennoivat eri tilaisuuksissa. Lisäksi teemme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa opiskeluympäristötarkastuksien sekä luomme opiskeluyhteisöjen hyvinvointia tukevia toimintamalleja, joita ovat muun muassa varhaisen välittämisen malli sekä häirintään ja päihteiden käyttöön puuttumisen mallit.

YTHS:llä on keskeinen ja yhdistävä rooli korkeakoulun hyvinvointitoimijoiden verkostossa. Teemme yhteistyötä korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen, opiskelijoiden vertaistukea tarjoavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Tiiviin yhteistyön kautta opimme tuntemaan opiskeluyhteisöt entistä paremmin, mikä luo vahvan pohjan myös yksittäisten opiskelijoiden hoitamiseen.