SHVS i korthet 

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolastuderande. SHVS:s tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. 

Högklassig service är viktigt för oss

Vi utvecklar fortlöpande våra tjänster bl.a. med hjälp av webbrespons och vår Facebooksida. Personalen samlar aktivt in respons även på de studerandes vårduppleverser.

 

SHVS:s hörnstenar

Ett allsidigt samarbete är grunden för vårt verksamhet. SHVS har ett nära samarbete med bl.a. studerandeorganisationer, universitet och andra organisationer inom hälsovårdsektorn. Till våra nära samarbetspartner hör bl.a. FSF, OLL, Nyyti och studentkårerna

Främjande av hälsan på såväl individ- som kollektivplanet är SHVS:s viktigaste uppgift utöver vård- och rådgivningsarbetet. Målet är att styra de studerande till sunda levnadsvanor och uppmuntra dem att sköta om sig själva. Stiftelsen påverkar även direkt de studerandes verksamhetsmiljöer.

Läs mer om hälsofrämjande och arbetet för kollektiv hälsa. 

Forskningsarbetet är inriktat på att utreda de studerandes hälsa, hälobeteende, levnadsvanor och studiemiljö samt hälsotjänsterna för studerande. 

Läs mer om forsknings- och publikationsverksamheten. 

SHVS:s tjänster finns nära de studerande

SHVS har egna verksamhetsställen på 12 orter. Tjänsterna anlitas av cirka 130 000 universitetsstuderande. 

 

Hundratals yrkespersoner inom hälso- och sjukvården

Vid SHVS jobbar hundratals yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om våra arbetsplatser.