Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Direktbesök hos fysioterapeuter innebär snabbare tillgång till vård

Värker det i ländryggen eller knäna? Har du ont i nacke och axlar? Symtom i rörelseorganen är mycket vanliga också bland högskolestuderande.

Men det är ingen fara, för i oktober ifjol lanserade SHVS officiellt en modell som möjliggör direktbesök hos våra fysioterapeuter – och den har gjort succé. Såväl de studerande som SHVS fysioterapeuter och läkare verkar vara nöjda med den nya modellen.

Direktbesök hos fysioterapeuter innebär att studerande med problem i rörelseorganen hänvisas till en fysioterapeut utan att först behöva besöka en läkare. Fysioterapeuten konsulterar dock alltid läkare vid behov.

SHVS ledande fysioterapeut Heidi Riska berättar att modellen med direktbesök innebär snabbare tillgång till vård, att de studerande får inledande anvisningar och att rehabiliteringen kan börja i rätt tid.

En fysioterapeut är expert på rörelseorganen och ofta den rätta personen att kontakta först. Det är dock bra att komma ihåg att du alltid kan besöka en läkare vid behov.

Du får multiprofessionell vård

De vanligaste problemen i rörelseorganen hos studerande är relaterade till fysisk belastning. Orsaken till problem med till exempel ryggen, knäna eller axlarna är ofta överbelastning, felaktiga eller ensidiga rörelser eller för lite rörelse, vilket leder till smärtor.

Allvarligare fall, som till exempel kan kräva operation, är sällsynta. Ofta lindras symtomen när obalansen i muskulaturen korrigerats och den fysiska belastningen optimerats.

”I och med att vi infört modellen med direktbesök har läkarnas och fysioterapeuternas samarbete ökat, och det har förbättrat kvaliteten på mottagningsbesöken”, säger Riska.

Hur får du en tid till mottagningen och vad händer där?

Om du får problem som exempelvis smärta i ländryggen eller axlarna ska du kontakta SHVS tidsbokning. Personalen bedömer om dina besvär är sådana att en fysioterapeut kunde hjälpa dig.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig med frågor som gäller ergonomi och fysisk belastning, med rehabilitering efter besvär eller skador i rörelseorganen eller ge dig råd om hur du kan börja motionera eller lindra smärta.

Under coronapandemin har en del av mötena skett på distans. Vid behov kan den studerande alltid också boka in ett fysiskt besök på mottagningen, vilket naturligtvis förutsätter att försiktighetsåtgärder iakttas (munskydd, hygien).

Under direktbesöket intervjuar fysioterapeuten dig och gör en klinisk undersökning, d.v.s. en första bedömning för att avgöra hur ni ska gå vidare.

Fysioterapeuten ger dig eventuellt råd om fysisk belastning, övningar och tips på hur du lindrar smärta. Vid behov kan fysioterapeuten konsultera en läkare eller hänvisa dig till en läkare eller annan fortsatt vård.

Fysioterapeuterna får kontinuerlig utbildning

Alla 30 fysioterapeuter som jobbar för SHVS runtom i landet erbjuder direktbesök.

Riska bedömer att det vid hennes eget serviceställe i SHVS södra serviceområde råder en någorlunda jämn fördelning mellan antalet fysiska besök på mottagningen och antalet distansmöten för fysioterapins del. På andra håll i Finland har fysiska mottagningsbesök varit vanligare, delvis på grund av coronaläget.

”SHVS har vidareutbildat sina fysioterapeuter i och med att denna modell togs i bruk, och det är fantastiskt att de som gör ett direktbesök hos en fysioterapeut redan nu utgör över 80 % av alla studerande som kontaktar oss på grund av problem i rörelseorganen”, säger Riska, som arbetar på en doktorsavhandling om direktbesök hos fysioterapeuter.

Ifjol övergick SHVS stegvis till en modell med direktbesök. Målet är att över 90 % av de studerande som kontaktar oss på grund av problem i rörelseorganen ska få behandling hos en fysioterapeut.