Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

yths.fi har förnyats: Bättre service också på webben

SHVS nya webbsidor har publicerats. Målet med förnyelsen var att bygga upp en webbplats som är lätt att använda för alla och där olika helheter är tydliga och lätta att hitta och där innehållet är lätt att förstå.

Den nya webbplatsen byggdes upp ur användarnas synvinkel. Webbsidorna är ofta studerandes första kontakt med SHVS. Sidorna används för att söka information om tjänsterna, anvisningar för bruk av dem eller information om hälsoproblem. Vi ville lyfta fram dessa helheter på webbsidorna i en så tydlig form som möjligt. Vi ville också göra navigationen till tjänsterna ännu tydligare än tidigare. På många sidor finns därför nu ikoner som beskriver tjänsterna för att göra det lättare att hitta rätt tjänst. Den viktigaste informationen och de viktigaste tjänsterna finns också direkt på första sidan med länkar till tidsbeställning, e-tjänster, serviceställenas kontaktuppgifter och hälsoinformation.

Tillgängliga webbsidor på tre språk

I och med förnyelsen är yths.fi tillgänglig och helt trespråkig. Alla permanenta texter finns i enlighet med SHVS språkstrategi på finska, svenska och engelska.

Tillgänglighet har beaktats i såväl den tekniska som den innehållsliga utvecklingen. Under produktionen av innehållet deltog en student i finska språket i granskningen av texterna för att fästa särskild uppmärksamhet vid uttrycksformen och förståeligheten. När det gäller teknisk tillgänglighet fungerar sidorna med skärmläsare, det går att lyssna till dem och textstorleken kan förstoras enligt behov.

Testningen av sidornas tillgänglighet pågår. För testningen ansvarar Avaava Oy som kontrollerar att sidorna är tillgängliga tekniskt och med tanke på användbarhet.

Projektet har pågått i nästan ett år

Förnyelsen av webbsidorna inleddes i slutet av våren 2019. I projektet som har pågått i nästan ett år deltog flera olika arbetsgrupper som arbetade med allt från planering till testning. I arbetsgrupperna ingick representanter för bl.a. studerande, experter inom SHVS serviceverksamhet, kommunikationsexperter och dataskyddsexperter. Grupperna analyserade de gamla sidorna och gestaltade och testade hur studerande rör sig på sidorna och använder tjänsterna samt hur lätt informationen är att hitta; varför kommer studerande till sidorna, vad vill de göra där, vad ger en bra serviceupplevelse? Utgående från detta utformades de nya webbsidornas struktur, utseende och vision om centrala servicekedjor.

Utvecklingen fortsätter

Innehåll till webbsidorna produceras fortfarande och även utvecklingen av funktionaliteten fortsätter. Vad tycker du om nya yths.fi? Är sidorna lätta att använda, hittar du den information du behöver och är informationen lätt att hitta där du antar att den ska finnas? Hittade du stavfel? Se dig omkring på sidorna och ge oss respons via e-postadressen viestinta(at)yths.fi. Tillsammans bygger vi upp den bästa serviceupplevelsen också på webben!