Hoppa till verktygsfältet

Vårsemesteret började

Vårterminens medlemskap börjar  1.1.2020  och din studentkårs medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS. Du kan inte heller använda Self-tjänsten om du inte betalat avgiften.

Om du har mottagning i början av termin, ta med dig ett giltigt studentkort för att vid behov kunna bevisa att du är en universitets- eller högskolestuderande som avlägger grundexamen. Det lönar sig också att ta med kvittot på att du har betalat studentkårens medlemsavgift.

Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, din rätt att använda SHVS:s tjänster forsätter normalt och slutar den 31 juli 2020.