Hoppa till verktygsfältet

SHVS munhälsovård i Tammerfors flyttar till Hervanta

SHVS munhälsovård i Tammerfors koncentreras från och med 19.10.2020 till Hervanta. De nya renoverade mottagningslokalerna finns i Hervanta på samma ställe där SHVS redan tidigare funnits. I samband med renoveringen utvidgades lokalerna så att alla munhälsovårdstjänster ryms under samma tak. I de nya lokalerna finns bland annat 16 behandlingsrum för munhälsovård och ett rum för bildundersökning av tänder.

På servicestället i Hervanta finns i fortsättningen endast munhälsovårdsmottagningar. Den övriga verksamheten fortsätter på servicestället på Kalevantie. Även kundbetjäningen i patientärenden som sker över luckan beträffande munhälsovården sker tillsvidare på servicestället som befinner sig på Kalevantie.

Munhälsovård i Tammerfors fr.o.m. 19.10

  • Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning inom munhälsa
    SelfChat eller per telefon 046 7101085
  • Munhälsovårdsmottagningar
    Servicestället i Hervanta, Korkeakoulunkatu 6 (TTY Konetalo), 33720 Tammerfors

Har du en mottagningstid inom munhälsovården 19.10 eller senare?

Av tekniska orsaker kan du ännu fram till början av året 2021 få en påminnelse om en mottagningstid inom munhälsovården som felaktigt anger servicestället på Kalevantie. Från och med 19.10 sker dock alla mottagningar inom munhälsa utan undantag på servicestället i Hervanta.

Hervanta 14.10.2020