Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

SHVS förstärker en växande organisation: Fem regionala direktörer tar ansvar över ledandet av tjänsterna och resultaten

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) verksamhet växer från och med årsskiftet 2021 när lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande träder i kraft. Kundmängden kommer mer än fördubblas vilket märks i ett avsevärt större servicenätverk.

Från 1.1.2021 organiseras SHVS i fem serviceområden som har sin grund i de fem specialupptagningsområden inom sjukvården. För dessa serviceområden har det valts fem resultatansvariga regionala direktörer som börjar sitt arbete i huvudsak från 1.9.2020.

— Fem starka regionala direktörer som är sakkunniga och starka ledare inom hälsovården förstärker oss redan nu innan startskottet för förändringen. På det här sättet får de redan nu chansen att komma med och bygga ett växande SHVS som utvecklas i förändringen, säger verkställande direktören Katariina Poskiparta.

De regionala direktörerna ansvarar över utvecklandet och ledandet av tjänsterna som produceras inom deras ansvarsområden. Direktörerna ansvarar även över resultaten i sitt serviceområde. De regionala direktörerna kommer att bli medlemmar av stiftelsens ledningsgrupp och är rapporteringsskyldiga till verkställande direktören.

De regionala direktörerna

Tuomas Plosila

SHVS syds regionala direktör är Tuomas Plosila som är specialläkare i öron-, näsa- och halssjukdomar. Innan den nya rollen fungerade Plosila som direktör för hälsovårdstjänster för SHVS Helsingfors-Esbo servicestället. Området SHVS syd (Helsingfors och Nyland, Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland) kommer att omfatta ungefär 94 000 högskolestuderande.

Anu Väänänen

SHVS östs regionala direktör är ekonomie magister Anu Väänänen. Innan hon kom till SHVS har Väänänen haft en lång karriär i Terveystalo och fungerade där senast som utvecklingschef. Hon inleder i det nya uppdraget 14.9.2020. Området SHVS öst (Norra Savolax, Södra Savolax, Östra Savolax, Mellersta Finland, Norra Karelen) kommer att omfatta ungefär 46 000 studerande.

Maisa Kuusela

SHVS västs regionala direktör är medicine doktor Maisa Kuusela. Innan den nya rollen som regional direktör fungerade Kuusela som direktör för hälsovårdstjänster för SHVS Åbo servicestället. Området SHVS väst (Egentliga Finland, Satakunta och Vasa) omfatt as av ungefär 45 000 studerande.

Anna Arola-Järvi

SHVS mellerstas regionala direktör är politices magister, psykoterapeut Anna Arola-Järvi. Innan rollen som regional direktör vid SHVS fungerade Arola-Järvi som utvecklingschef vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Området SHVS mellersta (Birkaland, Södra Österbotten, Egentliga Tavastland) omfattas av ungefär 38 000 studerande.

Vesa-Matti Matinolli

SHVS nords regionala direktör är specialist i allmänmedicin Vesa-Matti Matinolli. Hans senaste uppdrag innan den nuvarande rollen var uppdraget som den ledande läkaren vid Tyrnävä kommun. Området SHVS nord (Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Västerbotten) omfattas av ungefär 32 000 studerande.

Mera information Katariina Poskiparta tfn. 046 710 1101.