Siirry sisältöön

Tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja hyvän mielenterveyden perusta. Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttavat myös hahmottamaan toisten tunteita, mikä on oleellinen osa vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista.

Tunnetaidot ovat tärkeitä monista eri syistä. Ne auttavat ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita, hillitsemään itseä tarpeen mukaan, tunnistamaan omia tarpeita, toimimaan jämäkästi silloin, kun omat rajat meinaavat ylittyä, luomaan toimivia ihmissuhteita, huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja rakentamaan oman näköistä elämää. Ilman toimivia tunnetaitoja olet herkästi tunteidesi vankina. Saatat huomata, että tunteet ohjaavat elämääsi sen sijaan, että tekisit tietoisia valintoja siitä, mihin suuntaan haluat kulkea. Tunnetaitojen avulla voit ottaa välimatkaa omiin tunteisiisi ja arvioida, missä tilanteissa tunteiden mukaan toimiminen vie sinua haluttuun suuntaan ja missä tilanteissa ei.

Tunnetaidot ovat kirjaimellisesti taitoja, jotka eivät synny itsestään. Pohja tunnetaidoille luodaan lapsuudessa. Se, miten olet lapsuudessa oppinut tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään tunteitasi, vaikuttaa paljon siihen, miten selviät vaikeista ajoista elämässä, miten toimit suhteessa muihin ihmisiin ja miten hyvin ylipäänsä tunnet itsesi. Koska kyse on taidoista, voi niitä oppia ja vahvistaa läpi koko elämän. Tunnetaidot ovat elämässäsi merkittävä voimavara ja niiden vahvistamiseen kannattaa panostaa riippumatta siitä, millaiset taidot olet aiemmin elämässäsi omaksunut. Epätoimivat taidot voivat muuttua paremmiksi ja hyvät taidot entistä toimivammiksi.

Näin vahvistat tunnetaitojasi

  • Kiinnitä huomiota tunteisiisi. Onko tunteiden tunnistaminen sinulle helppoa? Onko sinulla sanoja tunteille? Mikäli tunteiden tunnistaminen on vaikeaa, voit hyödyntää erilaisia tunnelistoja tunteiden sanoittamisen apuna.
  • Ovatko jotkin tunteet sinulle sallitumpia kuin toiset? Onko sinulla kiellettyjä tunteita, joita et salli itsesi kokea? Pyri suhtautumaan tunteisiin ilman arvottamista hyviin ja huonoihin, sallittuihin ja kiellettyihin. Tunteet itsessään eivät vahingoita ketään eikä niitä sen takia tarvitse kieltää itseltään.
  • Anna itsellesi lupa ilmaista kaikenlaisia tunteita. Mieti, miten voit tehdä sen vahingoittamatta itseäsi tai muita.
  • Etsi keinoja säädellä tunteitasi ja hillitä itseäsi tilanteissa, joissa tunteiden ilmaiseminen ei jostain syystä ole mahdollista tai suotavaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tunteiden kieltämistä tai tukahduttamista. Viesti itsellesi, että olet huomannut tunteesi ja palaat siihen tarvittaessa myöhemmin.
  • Kohtele itseäsi arvostaen. Itsearvostus on tunnetaitojen perusta. Arvostava suhtautuminen itseä kohtaan mahdollistaa sen, että olet halukas kuuntelemaan tunteitasi ja ottamaan niiden välittämät viestit vastaan.
  • Suhtaudu tunteisiin viestintuojina. Tunteella on sinulle aina jotain kerrottavaa, ja ne pyrkivät ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan elämässä.