Hoppa till verktygsfältet

Irritabel eller känslig tarm (IBS, irritable bowel syndrome) hör till de s.k. funktionella magbesvären och är rätt vanligt bland vuxna. Många upplever besväret som jobbigt men lyckligtvis är det inte farligt och förknippas inte med någon risk för allvarlig sjukdom. 

Symtom

Typiska symtom på irritabel tarm är

 • svullen mage, gaser och magsmärtor som blir värre på kvällen 
 • störningar i tarmfunktionen, såsom förstoppning, lös avföring och oförmåga att tömma tarmen ordentligt

Variationer i symtombilden är typiska. Stress förvärrar vanligen symtomen. Också andra psykiska faktorer kan påverka symtomen.

Egenvård

Irritabel tarm är en egenskap snarare än en sjukdom. Om symtom som tyder på irritabel tarm har förekommit i varierande grad redan en längre tid, lönar det sig att prova sig fram för att hitta lämpliga egenvårdsformer. Målet med egenvård är att minska besvären och underlätta vardagen. Hörnstenarna för behandling av irritabel tarm består av regelbundna levnadsvanor och måltidsrytm. Det är också bra att försöka undvika stress, eftersom stress ofta har konstaterats öka symtomen. Motion och tillräckligt intag av fibrer är viktigt särskilt för dem med förstoppning. FODMAP-kost kan vara till nytta när symtomen består särskilt av svullnad, gaser och magsmärtor. FODMAP-kost går ut på att undvika kolhydrater som inte upptas i tunntarmen och som fermenteras i tjocktarmen. 

Ett enkelt sätt att testa FODMAP-kost är att undvika följande födoämnen:

 • baljväxter (linser, bönor, ärter)
 • lökväxter 
 • kål
 • godis och andra produkter som innehåller xylitol, sorbitol, mannitol eller maltitol
 • ”magyoghurt” och ”hälsodrycker” som innehåller tillskott av fibrer, inulin och fruktooligosackarider 
 • laktos (mjölksocker). 

När behövs behandling? 

Om symtomen som tyder på irritabel tarm är nya och besvärliga, är det skäl att kontakta studenthälsan. I följande situationer behöver vårdpersonal göra en bedömning: 

 • Även allmänna symtom såsom oavsiktlig viktminskning och trötthet förekommer. 
 • Avföringen innehåller blod. 
 • Tarmfunktionen har förändrats nyligen, d.v.s. benägenhet för diarré eller förstoppning har pågått i några veckor. 
 • Tjocktarms- eller äggstockscancer förekommer i släkten.
 • Besvären är fortfarande jobbiga trots egenvård. 

Behandling av irritabel tarm

Om egenvård och receptfria symtomlindrande läkemedel som säljs på apotek inte hjälper tillräckligt, kan effektivisering av behandlingen med receptbelagda läkemedel övervägas på läkarmottagningen. Exempelvis behandling av förstoppning och tarmkramper kan effektiviseras med läkemedel som läkare förskriver. Symtom på irritabel tarm kan ibland kontrolleras med samma läkemedel som används för behandling av depression. Amitriptylin har konstaterats minska särskilt smärtor och benägenhet för diarré hos många patienter. Också nyare depressionsmediciner kan hjälpa. Även psykologiska behandlingar har gett betydande symtomlindring. 

Källa: Duodecim: Terveysportti

SHVS:s hälsovårdare / 19.9.2019