Hoppa till verktygsfältet
Det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa betjänar 22.-24.9.2021 exceptionellt kl. 8.00-13.00. Vi beklagar besväret.

Vi skickar ut din faktura nästa vardag efter mottagningsbesöket enligt ditt val antingen elektroniskt som e-faktura eller per post. Du kan ta i bruk e-fakturatjänsten både i din nätbank och i OmaPosti-tjänsten.

E-faktura via din nätbank

Du kan göra ett avtal enligt din egen banks anvisningar, efter att du har fått en pappersfaktura.

E-faktura till OmaPosti

Om du ännu inte har tagit i bruk OmaPosti:

  • Ingå ett OmaPosti-avtal.
  • Välj att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.

Om du har tagit i bruk Omaposti:

  • Om du har ingått ett OmaPosti-avtal kan du välja att brev och fakturor som skickas av SHVS levereras till dig via OmaPosti.
  • Posttjänsten levererar dina fakturor till OmaPosti.

Om jag inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten

  • Om du inte har tagit i bruk e-fakturatjänsten får du pappersfakturor per post. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter i Self är uppdaterade. adressuppgifterna hos SHVS uppdateras inte automatiskt via befolkningsregistret
  • Dina fakturor sparas alltid också i Self, där du lätt hittar dem.

Begäran om rättelse av en klientavgift

  • Du kan be om rättelse av en klientavgift om du är missnöjd med klientavgiften eller om du fått en påminnelse om en faktura som du tycker att du redan betalt.
  • Innan du ber om rättelse kontrollera att du betalt fakturan med rätt referensnummer, till rätt bankkonto och med rätt belopp.
  • Du hittar formuläret för begäran om rättelse av en faktura i Self.

Indrivning av en faktura

Visma Financial Solutions tar hand om indrivning av fakturor som förfallit. Observera att klienten betalar kostnaderna för indrivningen.