Hoppa till verktygsfältet

Skydda dig med influensavaccin!

Uppdaterad 23.11.2020

Den exceptionellt stora efterfrågan på influensavaccin har lett till en riksomfattande tillgångsproblem som också berör SHVS. Med andra ord är den befintliga vaccinmängden mindre än efterfrågan. Här hos SHVS följer vi Institutet för hälsa och välfärds anvisningar (nyheten finns enbart på finska) genom att prioritera de befintliga vaccinen till dem som behöver dem mest. Observera att situationen kan variera lokalt. Ifall SHVS inte kan ge dig vaccinen på grund av tillgångsproblem så kan du vända dig till din lokala hälsocentral och fråga om möjligheten att få vaccinen därifrån. Du hittar kontaktuppgifterna till din studieorts hälsocentral på ditt serviceställets hemsida.

Om du hör till någon av riskgrupperna som definierats av Institutet för hälsa och välfärd eller studerar medicin så får du vaccinet avgiftsfritt beroende på om det finns vaccin. Läs mera om det avgiftsfria influensavaccinet. Beroende på din studieort ger antingen SHVS eller den kommunala hälsovården vaccinet och det finns skillnader mellan orter i hur man går tillväga för att få vaccinet. Se de mer exakta instruktionerna för din egen studieort ur listan nedan.

De studerande som inte hör till en riskgrupp kan kontakta SHVS och be oss om ett recept. Därefter kan man skaffa vaccinet från apoteket och komma till oss för vaccineringen. I en del orter ansvarar den kommunala hälsovården om vaccineringarna.

Läs instruktionerna om hur du uträttar dina ärenden hos SHVS under koronavirusepidemin innan du kommer till ett av våra serviceställen.

Mera information om vaccinationstillfällen

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

För riskgrupperna utan tidsbeställning:

 • fre. 4.12. kl. 12-14
 • fre. 11.12. kl. 12-14

Ingen anmälan. Vaccineringen sker vid SHVS Esbo serviceställe. Förbered dig på att köa utomhus. Du måste använda ansiktsmask och kom ihåg att hålla säkerhetsavstånden samt sköt om handhygienen. Noggrannare information vid serviceställets dörr.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

För riskgrupperna utan tidsbeställning:

 • tis. 24.11. kl. 8-14
 • tors. 3.12. kl. 10-12 och
 • tors. 10.12 kl. 10-12

Ingen anmälan. Vaccineringen sker vid SHVS Helsingfors serviceställe. Förbered dig på att köa utomhus. Du måste använda ansiktsmask och kom ihåg att hålla säkerhetsavstånden samt sköt om handhygienen. Noggrannare information vid serviceställets dörr.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

Från 26.10.2020 endast med tidsbeställning.

OBS! Från och med vecka 49 så kan vi inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

Från 19.10.2020 enbart med tidsbeställning.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut. De befintliga vaccinen delas ut till medicin- och tandvetenskap studerande (förutom första och andra årets studerande). Studerande i medicin kan ringa till telefonnumret 046 876 9205 vardagar kl. 10-11.

Vaccinering för dem som tillhör riskgrupper enbart med tidsbokning som fås per telefon från telefonnumret 046 876 9205. Numret betjänar vardagar kl. 10-11. Vaccineringstillfällen under hösten vid SHVS Kuopio serviceställe:

 • ons. 11.11.2020 kl. 9-11
 • tors. 19.11.2020 kl. 9-11
 • tors. 26.11.2020 kl. 9-11
 • ons. 02.12.2020 kl. 9-11
 • ons. 09.12.2020 kl. 9-11

Vaccineringstider för dem som studerar medicin kan bokas via den egna kursvärden och vaccinen ges vid SHVS Kuopio serviceställe under de följande tidpunkterna:

 • tors. 12.11.2020 kl. 9-11
 • tis. 17.11.2020 kl. 9-11
 • ons. 25.11.2020 kl. 9-11
 • tors. 03.12.2020 kl. 9-11
 • tors. 10.12.2020 kl. 9-11

Från 02.11.2020 endast med tidsbeställning.

Det är också möjligt att få vaccinen via den kommunala hälsovården under vaccineringstillfällen eller hälsocentraler.

Från 12.10.2020 endast med tidsbeställning.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

De studerande som tillhör en riskgrupp kan boka en vaccinationstid från och med 01.10.2020 från Tammerfors stads hälsostationer.

De studerande som studerar medicin får sin influensavaccination från SHVS servicestället på Kalevantie med tidsbeställning enligt följande tidtabell

 • mån. 2.11.2020
 • tors. 5.11.2020
 • mån. 30.11.2020 och
 • tors. 03.12.2020

Från 02.11.2020 endast med tidsbeställning.

Du kan också skaffa influensavaccinen via Uleåborg stad genom att följa stadens anvisningar.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

De som tillhör en riskgrupp får den avgiftsfria vaccinen från stadens hälsocentral.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

Under perioden 12.10-18.12.2020 endast med tidsbeställning.

OBS! Vi kan tillsvidare inte ge nya tidsbeställningstillstånd till influensavaccinationer eftersom vaccinen är slut.

Från 16.10.2020 endast med tidsbeställning.

Du kan också skaffa influensavaccinen via Åbo stad genom att följa stadens anvisningar.