Kontaktuppgifter

SHVS använder säkra kommunikationskanaler i behandlingsrelaterade ärenden som gäller patienter. Om ditt ärende gäller din behandling eller en räkning, kontakta oss elektroniskt. Vi vill att våra kunders uppgifter alltid är skyddade. Därför svarar SHVS inte per e-post på frågor som gäller behandling.

Om du har ett ärende som gäller tidsbeställning eller hälsorådgivning, ring ditt verksamhetsställe.