Tandlossning (parodontit)

Orsaker | Symtom | Diagnos | Behandling | Egenvård | Förebyggande åtgärder

Parodontit är en grupp sjukdomar orsakade av bakterieinflammation som förstör tändernas stödjevävnader. Stödjevävnaderna utgörs av den del av käkbenet som omger tanden, rotcementen och bindvävsfibrer som fäster tandroten i käkbenet. Förlusten av stödjevävnader p.g.a. parodontit kan begränsa sig till bara en tand, men kan i värsta fall omfatta en större del av tänderna. I motsats till tandköttsinflammation (gingivit), som läker utan sviter, orsakar parodontit bestående vävnadsskador. Parodontit är en vanlig inflammationssjukdom bland den vuxna befolkningen.

Orsaker

Det finns vissa bakterietyper i munnen som kan orsaka parodontit. En ökning av dessa bakterier i tandköttskanten och tandköttsfickan hos en person med benägenhet för parodontit startar en inflammationskedja. Bakterierna leder till frisättning av olika inflammationsförmedlare i tandköttsvävnaden, vilket leder till lokal vävnadsskada. Tandköttsfickan fördjupas när tandfästet förstörs, och parodontitbakterierna som trivs i syrefria förhållanden får allt bättre tillväxtförutsättningar.

Den vanligaste typen av parodontit är kronisk parodontit, som vanligen bryter ut i vuxen ålder. Tobaksrökning är den viktigaste enskilda riskfaktorn för parodontit. Den snabbt framskridande formen av sjukdomen, aggressiv parodontit, är lyckligtvis mycket mindre vanlig än kronisk parodontit.

Symtom

Inflammationen orsakar blödning från tandköttet och ibland varbildning i tandfickan samt dålig lukt (se Dålig andedräkt, på finska Dålig andedräkt) och smak i munnen. Sjukdomen kan också vara lömsk - den kan framskrida utan några nämnvärda symtom. När förlusten av stödjevävnader framskrider, börjar tänderna röra på sig allt mer och deras läge kan ändras, framtänderna kan skjutas fram och luckor kan uppstå mellan framtänderna.

Diagnos

Eftersom parodontit knappt ger några symtom, måste tillståndet fastställas genom mätning av tandköttsfickornas djup. Mätning av fickdjupet hör till de grundläggande undersökningarna inom munhälsan. Genom undersökningen får tandläkaren information om förekomsten av djupa tandköttsfickor och blödning från tandköttet, vilket tyder på en pågående inflammation. Om tandläkaren hittar djupa fickor, är det skäl att röntgenfotografera tandområdet för att upptäcka eventuell lägre bentäthet i käkbenet kring tanden.

Behandling

Innan den mekaniska behandlingen inleds, får patienten information om sjukdomens art och om riskfaktorerna (bl.a. rökning) som inverkar på sjukdomen. Patienten instrueras i användningen av individuella hjälpmedel för egenvård och i rätt rengöringsteknik. Den grundläggande behandlingen omfattar mekanisk rengöring av alla sjuka tandköttsfickor samt eventuella kirurgiska åtgärder eller antibiotikakurer. Behandlingen av parodontit varar egentligen hela livet: Efter denna grundläggande behandling följer en fas av kontinuerligt underhåll av behandlingsresultaten. Hur ofta tandläkarbesök behövs beror på inverkan av riskfaktorer som gör att sjukdomen framskrider eller återkommer.

Egenvård

Egenvård har en avgörande betydelse för framgångsrik behandling av parodontit. Egenvården omfattar regelbunden och noggrann rengöring av tandytorna och särskilt av tandköttskanterna med tandborste (elektrisk tandborste rekommenderas) och rengöring av tandmellanrummen, gärna med en mellanrumsborste. Om tandmellanrummen är olika stora, behövs olika typer av hjälpmedel för tandrengöring. I vissa fall kan antiseptiska munvatten användas.

Tandläkarundersökning av stödjevävnadernas tillstånd är nyckeln till tidig diagnostik, eftersom sjukdomen vanligen inte ger tydliga symtom. Undersökningen är särskilt viktig för personer med riskfaktorer för parodontit, t.ex. rökare och diabetiker. Om parodontit konstateras på ett tidigt stadium, bidrar detta till ett gott och långvarigt behandlingsresultat.

Förebyggande åtgärder

Tandköttsinflammation (gingivit, se Tandköttsinflammation (gingivit)) kan förhindras med noggrann och regelbunden rengöring av tandytorna. Rengöringen syftar till att avlägsna plack och detta förebygger parodontit. Rena tänder och rökfrihet är den bästa garantin för friska stödjevävnader livet ut.

För ytterligare information om parodontit, se Tandlossning (parodontit).

Källor

Nationell rekommendation för God medicinsk praxis "Parodontiitin ehkäisy, varhaisdiagnostiikka ja hoito", se på finska www.kaypahoito.fi > Parodontiitti.

Andra artiklar om munhygien

Artikeln är skriven:
Eija Könönen, specialisttandläkare i klinisk tandvård
Läkarboken Duodecim
11.5.2012


Nyckelord: Tandlossning, Parodontit