Förskjutning av menstruation

Principer  

Man kan förskjuta menstruationen med hjälp av p-piller eller gulkoppshormonet progestinpreparat som har bra antiestrogenverkan.

Det är bra att förskjuta menstruationen redan före en resa eller motsvarande evenemang och inte under resan.

Kvinnor som inte använder P-piller  

Patienten får inte vara gravid då man inleder behandlingen Ty man har inte utrett hur säkert progestinet är i början av graviditeten. Under behandlingen måste man sköta om preventionen (spiral, kondom eller undvik samlag).

Preparat
Noretisteron (Primolut N® 5mg eller Pimolut Nor®)
De mest använda preparaten.

En tablett tre gånger om dagen i högst 14 dagars tid. Man påbörjar behandlingen senast tre dagar innan man antar att menstruationen skulle ha börjat. Blödningen börjar ett par tre dagar efter det man slutat ta tabletterna.

Lynesterol (Orgametril® 5MG)
Om man vill uppskjuta menstruationen längre än 14 dygn.

Man skall börja använda preparatet helst 3 men senast en vecka innan man antar att menstruationen börjar. Dosen är en tablett dagligen och man fortsätter behandlingen tills man vill att menstruationen skall börja. Om man får mellanblödningar kan man öka dosen till 2 - 3 tabl./dygn i 3 - 5 dagar.

P-pilleranvändare  

A.  De som använder vanliga kombinationspiller kan fortsätta att ta piller ur den följande förpackningen genast då den föregående är slut.

Man kan fortsätta att använda piller utan paus ända till sammanlagt 35 dygn, och början av menstruationen förskjuts med motsvarande tid. Blödningen börjar två - fyra dagar efter den sista tabletten. Efter en sju dagars paus fortsätter man att använda preparatet som tidigare.

Preparat
Cilest®, Diane nova®, Femoden®, Harmonet®, Marvelon®, Mercilon®, Mirelle®, Minulet®, Meliane® ja Microgynon®, Yasmin®

B. Sekvential- (två- eller trefas-) piller.
De som använder sekvential- (två- eller trefas-) piller kan också flytta menstruationen med hjälp av p-pillren beroende på preparaten är råden följande:

Fortsätt utan paus med den nya förpackningen men påbörja den nya förpackningen från slutet, där progestinhalten i tabletterna är störst, så att blödningen inte börjar. Man kan förskjuta menstuartinen så många dagar som det finns tabletter av den sista sorten. Femilar®, Trikvilar® Man kan fortsätta att använda piller utan paus från förpackningens början och kan fortsättä packningen till slut. Även ovan beskrivna sätt att börja den nya förpackningen från slutet går att tillämpa

Preparat
Gracial®, Trinordiol®, Tri-Minulet®

C. Minipiller
Den mängd progestin som minipiller innehåller är för liten för att pålitligt förskjuta menstruationen. Till

Preparat
Microluton®, Mini-Pill®, Cerazette®

Tidigareläggande av menstruationen  

Man börjar med Primolut N© på cykelns 10:de dag med dosen 1 x 3 och fortsätter under 10 dygn.
P-pilleranvändare: Man förkortar användningen av piller i periodens början med högst 5 dygn, i slutet av perioden tas pillrena på normalt sätt.

Artikeln skrevs av
Allmanläkare Johanna Castren

Sökord enligt ämnesområde
gynekologia