Siirry sisältöön

YTHS tekee korkeakoulun toimeksiannosta SORA-lainsäädäntökokonaisuuteen huumausainetestauksia. Korkeakoulu voi velvoittaa minkä tahansa alan opiskelijaa toimittamaan todistuksen huumausainetestauksesta, kun laissa säädetyt ehdot tälle täyttyvät. YTHS toteuttaa huumausainetestauksen Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Korkeakoulu vastaa huumausainetestien tekemisestä ja todistuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä testattavan matkakustannuksista.

Korkeakoulun tulee antaa opiskelijalle tai muuten toimittaa YTHS:lle Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle – opiskelija velvoitettu esittämään huumausainetesti koskeva todistus, jossa kuvataan perustelu vaatimukselle todistuksen esittämisestä sekä mahdolliset korkeakoulussa tai harjoittelupaikassa havaittua päihtymystä koskevat tiedot. Korkeakoulun tulee informoida YTHS:ää heti, kun se on velvoittanut opiskelijansa toimittamaan todistuksen, jotta testaus saadaan toteutettua riittävän nopeasti.  Parhaiten tämä toteutuu siten, että opiskelija ja korkeakoulun edustaja soittavat yhdessä YTHS:n yhteistyökumppaneille tarkoitettuun palvelunumeroon tai suoraan opiskelijaa palvelevan vastuutiimin tiimikoordinaattorille. Huumausainetestausta koskevat pyynnöt hoidetaan YTHS:llä aina kiireellisenä. Opiskelijalle annetaan aika vastuutiimin terveydenhoitajan tai yleislääkärin vastaanotolle lähetteen tekemiseksi huumausainetestaukseen. Näytteenotto laboratoriossa järjestetään niin ikään kiireellisenä asiana.

Opiskelijalla tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus mukana sekä vastaanotolla että laboratoriossa näytteitä otettaessa tai toisena vaihtoehtona mukana täytyy olla saattajan korkeakoulun edustaja, joka pystyy varmistamaan opiskelijan henkilöllisyyden.

Huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri YTHS:stä antaa opiskelijalle laboratoriotutkimusten valmistuttua huumausainetestausta koskevan todistuksen. Opiskelijan tehtävänä on toimittaa todistus korkeakoululle. Korkeakoululla ei ole lain mukaan oikeutta saada todistusta suoraan YTHS:stä.