Siirry sisältöön

YTHS tekee korkeakoulun toimeksiannosta SORA-lainsäädäntökokonaisuuteen huumausainetestauksia. YTHS toteuttaa huumausainetestauksen sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Korkeakoulu voi velvoittaa minkä tahansa alan opiskelijaa toimittamaan todistuksen huumausainetestauksesta, kun laissa säädetyt ehdot tälle täyttyvät. Korkeakoululla tulee olla kirjallinen päihdeohjelma ja perusteltu syy todistuksen vaatimiseksi. Perusteltuja syitä ovat:

 • opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa tai harjoittelussa TAI
 • opiskelijalla on riippuvuus huumeista JA
 • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi JA
 • opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, huolellisuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä JA
 • opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, joissa huumeiden vaikutuksen alaisena toimiminen tai huumeista riippuvaisena toimiminen voi
  • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen hengen tai terveyden
  • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta
  • vakavasti vaarantaa salassapitosäädöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä
  • merkittävästi lisätä koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun, harjoittelupaikan tai työssäoppimispaikan tai työnantajan hallussa olevien huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan tai leviämisen riskiä.

Korkeakoulu vastaa huumausainetestien tekemisestä ja todistuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä testattavan matkakustannuksista.

Korkeakoulun tulee antaa opiskelijalle tai muuten toimittaa YTHS:lle Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle – opiskelija velvoitettu esittämään huumausainetesti koskeva todistus, jossa kuvataan perustelu vaatimukselle todistuksen esittämisestä sekä mahdolliset korkeakoulussa tai harjoittelupaikassa havaittua päihtymystä koskevat tiedot. Lomake on ladattavissa tältä sivulla.

Korkeakoulun tulee informoida YTHS:ää heti, kun se on velvoittanut opiskelijansa toimittamaan todistuksen, jotta testaus saadaan toteutettua riittävän nopeasti.  Parhaiten tämä toteutuu siten, että opiskelija ja korkeakoulun edustaja soittavat yhdessä YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin valtakunnalliseen palvelunumeroon, p. 046 7101073.

Huumausainetestausta koskevat pyynnöt hoidetaan YTHS:llä aina kiireellisenä. Opiskelijalle annetaan aika vastuutiimin terveydenhoitajan tai yleislääkärin vastaanotolle lähetteen tekemiseksi huumausainetestaukseen. Näytteenotto laboratoriossa järjestetään niin ikään kiireellisenä asiana.

Opiskelijalla tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus mukana sekä vastaanotolla että laboratoriossa näytteitä otettaessa tai toisena vaihtoehtona mukana täytyy olla saattajan korkeakoulun edustaja, joka pystyy varmistamaan opiskelijan henkilöllisyyden.

Huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri YTHS:stä antaa opiskelijalle laboratoriotutkimusten valmistuttua huumausainetestausta koskevan todistuksen. Opiskelijan tehtävänä on toimittaa todistus korkeakoululle. Korkeakoululla ei ole lain mukaan oikeutta saada todistusta suoraan YTHS:stä.