Siirry sisältöön
Valtakunnalliset ajanvarausnumerot palvelevat 29.1.2021 saakka klo 8.00-12.00. SelfChat on toistaiseksi suljettu. Jatkamme puhelinpalvelun ruuhkan purkamista ja saat takaisinsoiton 1-3 arkipäivän kuluessa. Valtakunnalliset palvelunumerot: yleis- ja mielenterveys p. 046 710 1073 ja suunterveys p. 046 710 1085.

YTHS tekee korkeakoulun toimeksiannosta SORA-lainsäädäntökokonaisuuteen liittyviä opintoihin soveltumattomuuden arviointeja tilanteissa, jossa korkeakoulu harkitsee opinto-oikeuden peruttamista ja tarvitsee sitä varten lääkärin lausuntoa. Opiskeluihin soveltumattomuuden arvioimisen edellytyksenä on se, että korkeakoulu on määritellyt ja julkaissut koulutusalakohtaiset terveydentilavaatimukset ja että opiskelija opiskelee ns. SORA-alalla. Arviointi tehdään YTHS:ssä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti (SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa) ja sen kustannuksista vastaa korkeakoulu.

Opintoihin soveltumattomuuden arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, jota koordinoi opiskelijan vastuutiimin yleislääkäri. Tarpeen mukaan arviointiin osallistuvat terveydenhoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi ja/tai psykiatri. Korkeakoulun suostumuksella arvioinnissa voidaan käyttää YTHS:n ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten neuropsykologia tai silmälääkäriä. Erittäin vaativissa tilanteissa opiskelija voidaan lähettää arviointia varten HUS:n työkykyarviopoliklinikalle.

Kun korkeakoulussa harkitsee opiskeluun soveltumattomuuden arvioinnin käynnistämistä, korkeakoulun YTHS-yhteyshenkilö tai muu työntekijä voi olla yhteydessä kyseistä korkeakoulua tai korkeakouluyksikköä palvelevaan vastuutiimiin. Ennen opintoihin soveltumattomuuden arvioinnin käynnistymistä on suositeltavaa järjestää opiskeluterveysneuvottelu, jossa kuullaan opiskelijan, korkeakoulun ja opiskeluterveydenhuollon kuvaukset tilanteesta, käydään lävitse koulutusalan terveydentilavaatimukset sekä keinot, joilla opiskelukyvyn esteitä on pyritty jo poistamaan. Korkeakoulu voi ilmoittaa neuvottelussa tai sen jälkeen vaateensa saada lääkärin lausunto opintoihin soveltuvuudesta. YTHS käynnistää opintoihin soveltumattomuuden arvioinnin saatuaan korkeakoululta kirjallisesti kuvauksen niistä tehtävistä, joista opiskelijalla on ollut vaikeuksia suoriutua ja kuvauksen mahdollisista käytetyistä tukitoimista sekä niiden vaikutuksista, sekä koulutusalan terveydentilavaatimukset. Näiden tietojen välittämisessä voi käyttää YTHS:n tiedonsiirtolomaketta.