Siirry sisältöön

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa asiakirjasta, joka on julkinen. Lain mukaisesti julkista tehtävää hoitavalle säätiölle saapuneen tietopyynnön on oltava riittävän selkeästi yksilöity, jotta säätiö voi selvittää mitä asiakirjaa tietopyyntö koskee. YTHS:n velvollisuus on avustaa tietopyynnön tekijää tarvittaessa pyynnön tarkemmassa yksilöimisessä.

Rekisteröitävien asioiden hallinta YTHS:llä

YTHS:llä rekisteröidään lakisääteisten palveluiden tuottamiseen liittyvät asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Rekisteröitävien asioiden tietoja on YTHS:n lakisääteisten palveluiden tuottamiseen liittyvissä operatiivisissa tietojärjestelmissä.

YTHS:n tietoaineistot ja tietovarannot

Tietovarannoilla tarkoitetaan säätiön tehtävien hoidossa tai muissa toiminnoissa käytettäviä tietoaineistoja sisältäviä kokonaisuuksia. YTHS:llä tietovarantojen tietoja käsitellään pääsääntöisesti erilaisten tietojärjestelmien avulla. Lakisääteisten palveluiden tuottamiseen liittyvät asiat rekisteröidään potilastietojärjestelmiin.

YTHS:llä on hallinnoitavana seuraaviin tietoihin ja tietokokonaisuuksiin liittyviä tietovararantoja:

  • Potilastietoaineistot liittyen seuraaviin palveluihin: Yleisterveyden potilastietoaineistot, mielenterveyden potilastietoaineistot sekä suun terveyden potilastietoaineistot
  • Yleishallinnon tietovarannot, kuten organisaation strategiaan ja päätöksentekoon liittyvät aineistot, sidosryhmäaineistot, palveluiden tuottamiseen liittyvät viranomaisaineistot
  • Talousaineisto, kuten taloussuunnittelun ja kirjanpidon aineistot, hankinta-asioiden aineistot
  • Henkilöstöhallinnon aineistot, kuten rekrytointiasioihin ja palvelussuhteen hoitoon liittyvät aineistot
  • Viestintäaineistot
  • Laadunhallinnan aineistot

Tietopyynnön toimittaminen

Tietopyynnöstä tulee ilmetä, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee. YTHS:lle osoitetun tietopyynnön voi lähettää YTHS:lle seuraavasti: