Siirry sisältöön

YTHS:n toimielimiä ovat valtuuskunta, hallitus ja palvelualueiden johtokunnat. Vastuu toiminnasta on hallituksella. Säätiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toiminnan johtamisessa on säätiön johtoryhmä.

Säätiön toimintaa koskevat hyvän hallinnon periaatteet sekä yleiset tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Organisaatiomalli säätiönä mahdollistaa nopean päätöksenteon ja siten joustavan mukautumisen yhteiskunnan vaatimiin muutoksiin. Säätiöllä ei ole jäseniä, omistajia, osakkaita tai yhtiömiehiä toisin kuin muilla yksityisoikeudellisilla yhteisöillä.

Hallitus

YTHS:n hallitukselle kuuluu päätösvalta ja vastuu säätiön toiminnasta. Hallituksen tehtävä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä huolehtia säätiön toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:llä ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:llä on kummallakin oikeus valita säätiön hallitukseen kaksi jäsentä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstöllä on oikeus valita säätiön hallitukseen yksi jäsen. Näiden lisäksi valtuuskunta voi valita hallitukseen enintään viisi jäsentä.

Säätiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtavat toimihenkilöt. Toimitusjohtaja vastaa säätiön johtamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaan. Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä.  Heidät valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää säätiön toimipiiriin kuuluvien ylioppilaskuntien esityksistä. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien esityksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ry, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry nimeävät kukin yhden edustajan valtuuskuntaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

Palvelualueiden johtokunnat

YTHS toimii viidellä palvelualueella, joilla kullakin toimii hallituksen nimeämä johtokunta.

Alueen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee alueeseen kuuluvien palvelupisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut sellaiset asiat, jotka vaikuttavat oleellisesti alueen toimintaan. Johtokunta tekee yhteistyötä alueen toimipiiriin kuuluvien yliopistojen, korkeakoulujen, ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien, alueen julkisen terveydenhuollon ja muiden opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvien tahojen kanssa.

Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta

Talous- ja tietohallintojohtaja Satu Justander

Johtajaylilääkäri Teija Kulmala

Henkilöstöjohtaja Sanna Salonen

Viestintäjohtaja Annemari Backman

Aluejohtaja Tuomas Plosila

Aluejohtaja Maisa Kuusela

Aluejohtaja Anna Arola-Järvi

Aluejohtaja Anu Väänänen

Aluejohtaja Juha Tiainen

Puheenjohtaja: viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Liisa Lähteenaho, RP People Oy

Jäsenet:
Toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

Oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski, Psoriasisliitto (Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry)

Head of Business Intelligence Antti Kähkönen,  Finnish Net Solutions Oy

Yhdenvertaisuusasiantuntija Touko Niinimäki, Allianssi ry (Suomen Ylioppilaskuntien liitto SY) ry)

Elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat ry

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Valtiovarainministeriö

Alueosastonhoitaja Sari Yrjänä, YTHS henkilöstö

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Hilkka Kemppi

Varapuheenjohtaja: Viestintäsihteeri Kim Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry

Jäsenet:

Rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry

Erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

Hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, Unifi ry

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

Palveluasiantuntija Laura Ollila, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Matias Takala, HYY

Artturi Vuorinen, Taideyliopiston ylioppilaskunta

Darya Karilahti, Arcada studerandekåren – ASK

Elina Viitaniemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Emma Kivikangas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SAMO

Emma Kokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Emmi Hämäläinen, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA

Janne Levänen, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Joel Vierikko, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Juho Keränen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY

Miika Alhopuro, Åbo Akademis Studentkår

Milla Pietilä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

Tiia Kettunen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY

Titta Hiltunen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry

Ulrika Palmberg, Opiskelijakunta VAMOK

Eeva Valtonen, Tampereen ylioppilaskunta TREY

Hammashoitaja / palvelusihteeri Sinikka Lintuala, YHES