Siirry sisältöön

YTHS:n toimielimiä ovat valtuuskunta, hallitus ja terveyspalveluyksiköiden (tpy) johtokunnat. Vastuu toiminnasta on hallituksella. Säätiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toiminnan johtamisessa on säätiön johtoryhmä.

Säätiön toimintaa koskevat hyvän hallinnon periaatteet sekä yleiset tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Organisaatiomalli säätiönä mahdollistaa nopean päätöksenteon ja siten joustavan mukautumisen yhteiskunnan vaatimiin muutoksiin. Säätiöllä ei ole jäseniä, omistajia, osakkaita tai yhtiömiehiä toisin kuin muilla yksityisoikeudellisilla yhteisöillä.

Hallitus

YTHS:n hallitukselle kuuluu päätösvalta ja vastuu säätiön toiminnasta. Hallituksen tehtävä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä huolehtia säätiön toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä. Valtuuskunta valitsee säätiön hallitukseen yhden Kansaneläkelaitoksen, yhden Suomen Kuntaliiton ja yhden YTHS:n henkilöstön ehdottaman jäsenen sekä kolme Suomen ylioppilaskuntien liiton ehdottamaa jäsentä. Näiden lisäksi säätiön valtuuskunta voi valita hallitukseen enintään kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Säätiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtavat toimihenkilöt. Toimitusjohtaja vastaa säätiön johtamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaan. Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä.  OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

Terveyspalveluyksiköiden johtokunnat

YTHS:ssä on kymmenen terveyspalveluyksikön johtokuntaa. Paikalliset johtokunnat nimeää hallitus. Johtokuntien tiedot löydät palvelupisteiden sivulta.

Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta

Talous- ja tietohallintojohtaja, ma Kristian Lind

Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Anne Tomperi

Viestintäpäällikkö Annemari Backman

Puheenjohtaja: viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Liisa Lähteenaho, RP People Oy

Jäsenet:
Johtava lakimies Sami Uotinen, Kuntaliitto

Projektipäällikkö Minttu Naarminen, Nyyti ry

Aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärvi, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Pääsihteeri Sonja Raitamäki, SYL

Talouspoliittinen avustaja Tuomas Vanhanen, Eduskunta

Data scientist Antti Kähkönen, Finnish Net Solutions Oy

Osastonhoitaja Sari Yrjänä, YTHS

Puheenjohtaja: Saara Hyrkkö

Varapuheenjohtaja: Kim Kujala

Jäsenet:

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, Suomen yliopistot UNIFI ry

Hammashoitaja Sinikka Lintuala, YTHS

Lauri Jurvanen, AYY

Matias Takala HYY

Marko Koskelo, ISYY

Hannamari Vilhunen, ISYY

Juulia Saukkonen, JYY

Pia Etelävuori. LTK

Juho Keränen, LYY

Nuuti Vasari, OYY

Maisa Dyhr, SHS

Oscar Byman, SHS

Sonja Leván, TaiYo

Petra Oksa, TREY

Otto Elomäki, TYY

Ville Ritola, TYY

Petra Sjöberg, VYY

Kati Systä, ÅAs

Titta Hiltunen, SYL