Siirry sisältöön

Jos koet päihteiden käyttösi tai jonkin pakonomaisen käyttäytymisesi ongelmalliseksi, voit pyrkiä vähentämään tai lopettamaan sen omatoimisesti. Läheisten apu ja tuki pääsääntöisesti parantaa mahdollisuuksia onnistua käytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Siksi on eduksi, että puhut asiat läheistesi kanssa, vaikka kokisitkin häpeää käyttöön tai pakonomaiseen käyttäytymiseen liittyen. Läheisten sijasta voi ottaa yhteyttä myös vertaistukiryhmiin, jossa voit keskustella samanlaisia ongelmia kokeneiden kanssa. 

Mikäli et onnistu omin avuin lopettamaan, voit varata ajan opiskeluterveydenhuollosta, jossa ongelmasi arvioinnin jälkeen tehdään yhteistyössä kanssasi hoitosuunnitelma. Sitä laatiessa on tärkeää, että sinä itse määrittelet hoidon tavoitteen, on se sitten päihteiden käytön väheneminen, loppuminen tai käytön aiheuttamien haittojen väheneminen. Hoito sovitetaan tavoitteidesi mukaan. Päihdehäiriöiden ja toiminnallisten riippuvuuksien hoidon yhteydessä on tyypillistä se, että pysyvän muutoksen tekemistä hidastavat lipsahdukset tai retkahdukset, eli muutos ei tapahdu suoraviivaisesti, vaan yritysten ja erehdysten kautta. Yksittäiset lipsahdukset eivät merkitse hoidon epäonnistumista, ja ne kannattaa hyödyntää oppimismahdollisuuksina sen suhteen, miten jatkossa voi välttää lipsahdukset vastaavissa tilanteissa.

Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan osa päihdehäiriöistä ja toiminnallisista riippuvuuksista, mutta varsinkin vaikeampien riippuvuuksien, vieroitusoireyhtymien, sekavuustilojen, päihdepsykoosien ja amnestisten häiriöiden kohdalla tavallisesti hoito toteutuu joko erikoissairaanhoidossa (päihde- tai riippuvuuspsykiatrian poliklinikat) tai päihdehuollon erityispalveluista (A-klinikat). Opiskeluterveydenhuollosta voit saada lähetteen tarpeenmukaisiin hoitopaikkoihin ja myös alkoholinongelman osalta internetvälitteiseen psykoterapiaan.

Päihdehäiriöiden hoidon kulmakivi on luottamuksellinen yhteistyösuhde hoitavien henkilöiden kanssa. Saat tarpeesi ja kiinnostuksesi mukaan työntekijältä neuvoja mahdollisuuksista päihteiden käytön haittojen vähentämiseksi, tietoa hoidon mahdollisista tavoitteista sekä hoitovaihtoehdoista. Työntekijän kanssa voit keskustellen selvitellä minkälaisiin muutoksiin olet valmis ja minkälaista apua tarvitset tehdäksesi muutoksen elämässäsi.

Päihdehäiriöiden ja toiminnallisten riippuvuuksien hoidossa hyödynnetään psykoterapeuttisia menetelmiä ja jossain tapauksessa hoitona voi olla lyhyt tai pitkä psykoterapia. Tietyissä päihderiippuvuuksissa ja toiminnallisissa riippuvuuksissa hoitotuloksia voidaan parantaa yhdistämällä psykoterapeuttisen hoidon rinnalle lääkehoitoa. Lääkehoito voi perustua päihteen toivottujen vaikutusten vähenemiseen tai käytön estymiseen tai siihen, että se pitää vieroitusoireet poissa. Lääkehoitoa käytetään usein vieroitusoireiden lievittämiseen hoitoprosessin alussa. 

Vertaisryhmät, kuten AA-, NA- tai GA-ryhmät, ovat merkittävä apu toisille toipumisprosessissa. Useimmiten hoidon aloitus ja toteutus onnistuu avohoidossa, mutta vaikeissa riippuvuuksissa tai vieroitusoireissa hoidon turvallinen toteutus saattaa edellyttää hoitoa laitosolosuhteissa.

Tukea päihteiden käytön muuttamiseen tai toiminnallisten riippuvuuksien hallintaan omahoito-ohjelmista

Mielenterveystalo
Päihdelinkki
Peluuri

Lisää tietoa päihdehäiriöiden hoitovaihtoehdoista

Peluuri
Päihdelinkki
Mielenterveystalo
A-Klinikka
A-Klinikkasäätiö
Nimettömät alkoholistit AA
Nimettömät pelurit
Käypähoito (huumeongelmat)
Käypähoito (alkoholiongelmat)