Siirry sisältöön

Tukea opiskelijoille koronan aiheuttamiin haittoihin

Pandemia on haastanut korkeakouluopiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia tavalla, joka on näkynyt YTHS:llä mielenterveyspalvelujen kysynnän kasvuna ja lisääntyneenä tarpeena matalan kynnyksen tuelle.

YTHS:lle on myönnetty yhteensä 5 miljoonaa euroa valtion lisäavustusta koronan aiheuttamien haittojen lieventämiseen, korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn tukemiseen ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Valtioavustuksen avulla mielenterveyteen liittyvää hoidollisten palvelujen tuotantoa on lisätty, on avattu uusia matalankynnyksen palveluja ja kehitetään mielenterveyteen liittyvää osaamista.

Myönnetty valtionrahoitus

Keväällä 2021 saimme ministeriöltä päätöksen noin 750 000 euron lisärahoituksesta näiden palvelujen tuottamiseen vuoden 2021 aikana. Rahoituksen käyttöaikaa on sittemmin pidennetty vuoden 2022 loppuun saakka.

Joulukuussa 2021 saimme Sosiaali- ja terveysministeriöltä myönteisen päätöksen 4,2 miljoonan euron lisäavustuksesta. Tämä jälkimmäinen avustuserä on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.

Avustuksella toteutettua

Hoidollisia palveluja

SelfChat – mielenterveyden chat-linja

Mielenterveyden oma chat-linja palvelee 30.6.2022 saakka pidennettyinä aukioloaikoina ma–pe klo 10.00–14.00.

Ostopalveluna tuotettua lyhytterapiaa

YTHS:n omaa lyhytterapian palvelutuotantoa on täydennetty ostopalveluina tuotettuna lyhytterapialla.

Tasavirtastimulaatiohoidon käyttöä laajennettiin

Aivojen tasavirtastimulaatiohoitojen käyttöönottoa laajennettiin syksyn 2021 aikana viiteen palvelupisteeseen. Lue artikkeli opiskelijan kokemuksista hoidosta >>

Mielenterveyden hoidolliset ryhmät

Rahoituksen avulla olemme pystyneet lisäämään StressLess-ryhmien ja Depressiokoulu-ryhmien määrää. Rahoituksen avulla toimintaa on ollut mahdollista kehittää ja ryhmiä on toteutettu suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi. Syksyn 2022 aikana StressLess -ryhmiä toteutetaan live-ryhmien lisäksi etänä.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut


​​​​​​​MieliChat

MieliChatissä voit keskustella anonyymisti mieltä painavista asioista. Opiskelijat saavat siellä neuvoja ja tukea mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. MieliChatissa ei käsitellä potilastietoja tai ajanvaraukseen liittyviä asioita. MileiChat palvelee opiskelijoita arkisin ma-pe klo 8–14. MieliChat avattiin 18.6.2021 ja se oli käytössä 30.6.2022 saakka.

Lifeclass

Valtioavustuksen avulla opiskelijat voivat hyödyntää asiantuntijoiden konkreettisia vinkkejä hyvinvoinnin vahvistamiseen ja mielen hyvinvoinnin haasteiden kohtaamiseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta teemasta:

  • Työkalut mielen hyvinvointiin
  • Kaikki masennuksesta
  • Alkoholi ja juomistottumukset

Opiskelijat saavat palvelun käyttöön Self-verkkopalvelussa ja heillä on katsottavissa yli 90 asiantuntijoiden tekemää videovalmennusta.

Osaamisen ja automaation kehittäminen

Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset

YTHS:n psykologien vetämät Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset, joita suunnataan tuutoreille, opiskelija-aktiiveille, asiasta kiinnostuneille opiskelijoille, omaopettajille, opinto-ohjaajille, korkeakoulujen hyvinvointityöntekijöille sekä muulle korkeakoulujen henkilökunnalle.

Tutustu kevään koulutustarjontaan >>

Yksinäisyystyön osaamisen kehittäminen

Yksinäisyystyön käynnistämiseksi olemme aloittaneet kevään 2022 aikana terveydenhoitajia sekä korkeakoulun hyvinvointipalvelujen henkilöstöä menetelmän käyttöön.

Tutustu kevään koulutustarjontaan >>

HeadSted-palvelun koulutukset

Henkilöstön koulutukset ja työnohjaukset alkavat elo- syykuussa. Parhaillaan tehdään teknistä valmistelua palvelun käyttöönottoa varten.

Digimielenterveysklinikka

Rahoituksen avulla on perustettu Digimielenterveysklinikka ja kehitetty automatiikkaa, jonka avulla saadaan enemmän henkilöstöresursseja potilastyöhön. Työntekijöitä digimielenterveysklinikalla on yhteensä 26, joista osa on osa-aikaisia.

Valtioavusteiset projektit