Siirry sisältöön

Meillä YTHS:llä työskentelee yli 100 muuta opiskeluterveydenhuollon ja hallinnon ammattilaista. Terveydenhuoltoalan tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi fysioterapeutti, laitoshuoltaja ja välinehuoltaja.

Fysioterapeutit

Meillä työskentelee yli 30 fysioterapeuttia eri palvelupisteissämme. Heitä yhdistää into työskennellä opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn hyväksi. Työn mielekkyyttä lisäävät moniammatillinen yhteistyö, joustava työaika ja se, että meillä työskennellään pääasiallisesti arkipäivisin.

Fysioterapeuttimme toimivat tuki- ja liikuntaelinoireisten opiskelijoiden kuntoutuksen asiantuntijoina. Lisäksi he ottavat moniammatillisten tiimiemme jäseninä kantaa tule-oireisten opiskelijoiden tilanteeseen sekä hyödyntävät tarvittaessa muiden ammattilaisten asiantuntijuutta.

Toteutamme YTHS:ssä fysioterapian suoravastaanottomallia. Fysioterapian painopisteenä ovat yksilöllisten harjoitteluohjelmien laatiminen ja opiskelijoiden motivointi harjoitteluun sekä fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta opiskelijan elämäntilanne ja opiskeluympäristö huomioiden.

Osa fysioterapeuteistamme osallistuu opiskeluyhteisötyöhömme. He esimerkiksi jalkautuvat oppilaitoksiin neuvomaan opiskelijoita paremmasta ergonomiasta.

Kaksi työntekijää nousee portaita ylöspäin.

Laitoshuoltajat

Laitoshuoltajamme kokevat olevansa työnsä kautta osa toimivaa työyhteisöä ja positiivista asiakaskokemusta. Työ on monipuolista vaihtelevassa ympäristössä sekä yhteistyötä eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Laitoshuoltajamme työskentelevät pääasialliset arkipäivisin.

Laitoshuoltajamme vastaavat päivittäisestä ylläpitosiivouksesta vastaanotto-, toimisto- ja yleisötiloissa. Työ vaatii aseptisen siivousjärjestyksen tuntemusta. Työhön myös kuuluu suursiivouksia kuten lattioiden peruspuhdistuksia.

Järjestämme kattavan perehdytyksen uudelle työkaverillemme ajanmukaisiin välineisiin, koneisiin ja työmenetelmiin.

Välinehuoltajat

Välinehuoltajamme vastaavat muun muassa hammashoidon instrumenttien välinehuoltoprosessista. Tehtävässä on myös mahdollisuus päästä kehittämään välinehuoltoa.

Välinehuoltajamme arvostavat saamaansa kollegiaalista tukea, nykyaikaisia laitteita ja selkeitä prosesseja. Työn mielekkyyttä lisäävät joustava työaika ja se, että meillä työskennellään pääasiallisesti arkipäivisin.

Palvelusihteerit

Meillä työskentelee miltei 40 palvelusihteeriä joko yleis- tai suunterveyden tiimeissämme. Työ on monipuolista ja yhteistyötä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.

Palvelusihteerimme tehtävänkuvaan kuuluvat esimerkiksi palveluneuvonta ja asiakaspalvelu, ajanvaraukseen liittyvät toimet, tietojen kirjaaminen potilaskertomukseen ja yleiset toimistotehtävät. Lisäksi he avustavat hoitohenkilökuntaa.

Hallinnon asiantuntijat

Valtaosa YTHS:läisistä on terveydenhuollon ammattilaisia, mutta heidän lisäkseen meillä työskentelee myös muita asiantuntijoita palveluiden kehityksen, talouden, hankintojen, IT:n, viestinnän ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Meitä on säätiön hallinnossa noin 40 ja tuotamme tuki- ja asiantuntijapalveluita ydintyön tueksi.

Hallinnon tilat sijaitsevat Helsingin Töölössä, ja työskentelemme pääosin hybridinä yhdistäen etä- ja lähityötä huomioiden tiimien tarpeet. Hallinnon tehtävissä työn mielekkyyttä lisäävät monipuolinen työnkuva, mahdollisuus kehittämistyöhön ja työn joustavuus.

Kolme työntekijää eri ammattiryhmistä tekevät yhteistyötä työpöydän äärellä.