Siirry sisältöön

Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä

Korkeakouluopiskelija fysioterapian suoravastaanotolla sekä tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan hoitopolut ja palveluiden käyttö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä

Rekisterinpitäjät

a) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), Töölönkatu 37A, 00260 Helsinki. Y-tunnus 0202637-8. YTHS Tietosuojavastaava: Marjo Tipuri, marjo.tipuri(at)yths.fi, 040 5775526.
b) Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297.

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan asiakkaan kokemaa psyykkistä kuormittuneisuutta ja kokemusta terapiasuhteesta fysioterapiassa sekä näiden yhteyttä tuki- ja liikuntaelinoireisiin ja kivun pitkittymisen riskitekijöihin. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska olet käynyt fysioterapeutin suoravastaanotolla tuki- ja liikuntaoireen takia. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Erillisessä liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä.

Mukaan pyydetään kaikki YTHS:n fysioterapeutin suoravastaanotolla käyneet asiakkaat. Lisäksi sinulle lähetetään oireisiin ja kivun pitkittymisen riskitekijöihin liittyvät kyselylomakkeet kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen ensikäynnistäsi. Kyselyiden vastausten lisäksi keräämme sinusta seuraavia taustatietoja: asiakasnumero, ikä ja sukupuoli, koulutustausta (ammattikorkeakouluopiskelija / yliopisto-opiskelija) ja opiskeluala.

Vapaaehtoisuus

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa.

Tutkimuksen kulku

Fysioterapeutin suoravastaanoton jälkeen sinulle lähetetään Self-palveluun kysely, jossa sinua pyydetään arvioimaan yhteistyön toimivuutta fysioterapiakäynnillä. Kyselyn vastaamiseen menee muutamasta minuutista noin viiteen minuuttiin. Kyselyn yhteydessä sinulta pyydetään suostumus
tutkimukseen osallistumisesta.

Ennen fysioterapiakäyntiä olet saanut täytettäväksi oireisiin liittyvän kyselyn (PTA), kivun pitkittymisen riskitekijöitä kartoittavan kyselyn (Örebro) sekä psyykkistä kuormittuneisuutta mittaavan kyselyn (MHI-5). Nämä kyselyt ovat osana tavanomaista hoitoa ja liitetään tutkimukseen vain siinä tapauksessa, että annat suostumuksesi tutkimukseen osallistumiseen. Kuten tavanomaisessa hoidossa, Örebron kipukyselyn ja MHI-5 psyykkisen kuormittuneisuuden kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkohoitosi suunnittelussa, jolloin fysioterapeutin arvion perusteella ja sinun luvallasi konsultoidaan lääkäriä tai mielenterveyden ammattilaista jatkohoidon tarpeesta. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta millään tavalla mahdollisen tavanomaisen hoidon toteutumiseen.

Mikäli osallistut tutkimukseen, sinulle lähetetään oirekysely sekä kivun pitkittymisen riskitekijöitä kartoittava kysely uudestaan kolmen ja kuuden kuukauden päästä ensikäynnistäsi.

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet

Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle haittaa, eikä sinua pystytä tunnistamaan tutkimuksesta.

Tutkimuksen kustannukset

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset

Tämä tutkimus osa Jyväskylän yliopistoon tehtävää väitöskirjatyötä ja se on kokonaisuudessaan luettavissa väitöskirjan julkaisemisen jälkeen https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56880

Tutkimuksesta voi myös valmistua tieteellisiä julkaisuja/opinnäytetöitä/kongressi – ja seminaariesityksiä/opetusta/.

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Väitöskirjatutkija, JYU. Heidi Riska, 044 5093910, heidi.e.riska(at)student.jyu.fi

(Tiedote laadittu 12.9.2022)