Siirry sisältöön

Jäikö jokin asiointiin liittyvä kysymys askarruttamaan? Kokoamme tälle sivulle asiointiin ja terveydenhoitomaksuun liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Asioinnista

 • Ensisijainen palvelupisteesi on aina opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa voit saada ajan myös muuhun YTHS:n omaan palvelupisteeseen asian kiireellisyydestä ja luonteesta riippuen.
 • Alihankintakumppaneiden palvelut on mitoitettu kyseisten paikkakuntien korkeakoulujen opiskelijamäärien mukaisesti ja voidaan siksi tarjota vain näille opiskelijoille.
 • Lisäksi digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä riippumatta siitä, mistä päin Suomea asioi. Etävastaanottoa tarjoavat monet YTHS:n ammattilaiset, eikä tällöin ole matkustamiseen liittyvää rasitetta.
 • Ajanvaraus YTHS:n palveluihin tapahtuu aina hoidontarpeen arvioinnin kautta. Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa tilanteesi, arvioi hoidontarpeesi ja hoidon kiireellisyyden sekä antaa itsehoito-ohjeita. Hoidontarpeen arviointi tehdään SelfChatissä tai puhelimitse. Lue lisää

 • Ensisijaisesti opiskelija käyttää oman palvelupisteensä palveluja. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteissä voivat asioida vain kyseisella paikkakunnalla opiskelevat.
 • Ajanvaraus tehdään YTHS:llä aina ottamalla yhtyettä valtakunnallisiin puhelinnumeroihin ja SelfChatin kautta. Opiskelu- tai asuinpaikkakunnallasi ei tässä yhtyedessä ole merkitystä. Lue ajanvarausohjeesta.
 • Viisaudenhampaisiin liittyviä vaivoja hoidetaan YTHS:llä usein, sillä ne ovat opiskelijaikäisillä hyvin yleisiä. Viisaudenhampaiden poistosta päätetään hammaslääkärin vastaanotolla eikä niiden poistamisesta synny opiskelijalle kustannuksia.

 • Ahvenanmaan korkeakoulun opiskelijat (Högskolan på Åland) eivät voi käyttää palveluita, koska heidän opiskeluterveydenhuoltoansa ei järjestetä kyseisen lain puitteissa eivätkä he näin ollen ole velvoitettuja suorittamaan terveydenhoitomaksua.
 • YTHS:n vastuutiimi huolehtii kaikista oppilaitosten tarpeista. Esimerkiksi rokotusasiat sovitaan useimmiten siten, että hoitaja tulee rokottamaan sinne, missä opiskelijat ovat.
 • 1.1.2021 alkaen vaihtoon saapuvat opiskelijat eivät enää kuulu YTHS:n palvelujen piiriin. Jos olet tutkintoa suorittava kansanvälinen opiskelija ja opiskelet Suomessa, YTHS:n palvelut ovat käytössäsi. Lue lisää käyttöoikeuksista.
 • YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Lyhennettyjä aukioloaikoja onjoinakin aattopäivinä silloin kun ne osuvat arkipäivälle (uudenvuodenaatto, kiirastorstai ja vappuaatto).
 • Potilasvakuutuslain vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa etävastaanottoa, jos opiskelija on ulkomaan opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa.

Terveydenhoitomaksusta

 • Vuonna 2023 terveydenhoitomaksun suuruus on 73,60 euroa. Lukukausikohtainen maksu on 36,80 euroa. Opiskelijan tulee maksaa YTHS:n palveluihin oikeuttava terveydenhoitomaksu Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta.
 • Kelan verkkosivuilta löytyi tähän selkeä vastaus: Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään kiinteä viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Kela perii terveydenhoitomaksun kaikilta palvelujen piiriin kuuluvilta opiskelijoilta. Kaikki opiskelijat ovat myös osallisia YTHS:n palveluista, vaikka eivät käyttäisikään suoraan esimerkiksi vastaanottopalveluja. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevan lain ja STM:n Opiskeluterveydenhuollon oppaan linjausten mukaan YTHS:n tehtävänä on paitsi järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää koko opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tästä työstä hyötyvät kaikki opiskelijat, myös ne joiden ei tarvitse käyttää vastaanottopalveluja. Kelan perimä terveydenhoitomaksu ei ole vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta vaan kattaa opiskeluterveydenhuollon kuluja yleisemmin.

 • Yliopistot eivät peri kotimaisilta ja EU/ETA-maista tulleilta opiskelijoilta lukukausimaksua. Viittaat varmasti ylioppilaskunnan jäsenmaksuun. Ylioppilaskunnat päättävät itse jäsenmaksunsa suuruudesta. Tästä asiasta saat tietoa omasta ylioppilaskunnastasi. Toivottavasti helpottaa tieto, että terveydenhoitomaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa eli kertamakuerä on alle 40 euroa.
 • Laskua ei voida lähettää, sillä Kelalla ei ole tietoa kaikista maksuvelvollisista opiskelijoista ennen maksun eräpäivää. Opiskelijan täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle. Läsnä olevaksi voi kuitenkin ilmoittautua vielä maksun eräpäivänä. Esimerkiksi keväällä 2021 ensimmäisen maksun eräpäivä oli 31.1.2021. Vaikka opiskelija ilmoittautuisi läsnä olevaksi vasta silloin, hänen on maksettava terveydenhoitomaksu samana eräpäivänä.
 • Kela viestii lakimuutoksesta ja maksusta monella eri tavalla, jotta maksuvelvolliset opiskelijat saavat tietää maksusta.

  Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

 • Jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi, voit pyytää Kelalta päätöksen terveydenhoitomaksun maksamisesta.

Vastaus on poimittu Kelan UKK-palstalta:

 • Maksuvelvollisia ovat opiskelijat, jotka suorittavat suomalaista korkeakoulututkintoa ja ovat ilmoittautuneet syys- tai kevätlukukaudelle läsnä olevaksi.
 • Jos olet vaihto-opiskelun tai muun ulkomailla suoritettavan opiskelujakson ajan läsnä oleva opiskelija suomalaisessa korkeakoulussa, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu. Jos olet ilmoittautunut poissa olevaksi, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.
 • Korkeakouluissa ei ole yhtä yhtenäistä käytäntöä, pitääkö opiskelijan ilmoittautua suomalaiseen korkeakouluun läsnä olevaksi siksi ajaksi, kun hän on opiskelijavaihdossa.
 • YTHS:n tuottama korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto ei ole kunnallista sosiaali- ja terveyspalvelua. Tämän vuoksi siitä perittävää maksua ei voida laskea mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden maksukattoa kerryttäviin asiakasmaksuihin.
 • Terveydenhoitomaksu suoritetaan kevät- ja syyslukukaudella Kelan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle ajalla 1.10.–31.12. maksat maksun vuoden loppuun mennessä. YTHS:n palveluja voit käyttää, kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 • Lukukaudelle läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija saa käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti, vaikka hän valmistuisi ja päättäisi opintonsa lukukauden aikana.
 • Jos opiskelijalla on varattu vastaanottoaika valmistumisajankohdan jälkeiselle lukukaudelle, tulee opiskelijan itse huolehtia kyseisen ajan perumisesta.
 • Vaikka opiskelijalla on mahdollisuus YTHS:n palveluiden käyttämiseen, hänellä pitää itsellään olla sairausvakuutus.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Pohjois-Irlanti tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Kun asioit YTHS:ssä, sinun täytyy esittää voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC). Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan kuuluva opiskelija voi esittää myös Global Health Insurance -kortin (GHIC). Kortti täytyy esittää jokaisella käynnillä niin lähi- kuin etävastaanotolla. Tarvittaessa voit esittää sairaanhoitokorttia väliaikaisesti korvaavan todistuksen. Lue lisää.

Kyllä, erikoislääkäri tai erikoissairaanhoidon järjestäjä perii oman hinnastonsa mukaisen käyntimaksun.