Siirry sisältöön

Rekisterinpitäjä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Tietosuojavastaava

Yhteydenotot tietosuojavastaavaan lomakkeella:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkoseminaarin käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi. Rekisteri muodostuu YTHS:n järjestämiin verkkoseminaareihin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden henkilötiedoista. Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Rekisteröityneille saatetaan lähettää verkkoseminaarin jälkeen palautekysely tai muuta materiaalia.

Rekisterin henkilötietojen sisältö

Nimi, sähköposti, organisaatio, paikkakunta.

Henkilötietojen lähde

Verkkoseminaariin ilmoittautuneet ja osallistuneet.

Henkilötietojen vastaanottajat

YTHS:n verkkoseminaarin järjestäjät. Nimi ja mahdollisesti organisaatiotieto näkyvät muille osallistujille Teams-verkkoseminaarissa sekä mahdollisessa seminaaritallenteessa.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään korkeintaan kolme kuukautta tilaisuuden jälkeen.

Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittautumisensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä

  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Lisätietoa löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeista:

(Sivu päivitetty 14.11.2023).