Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

Ammattikorkeakouluopiskelijan hoitosuhteen siirtäminen YTHS:lle

Ammattikorkeakoulussa opiskelevan hoitosuhteen siirtäminen
Jos sinulla on tällä hetkellä hoitokontakti ja –suunnitelma yleisterveyden tai mielenterveyden asioissa kunnallisen opiskeluterveydenhuollon palveluiden piirissä, ja hoitosuhteen tulee jatkua uudella opiskeluterveydenhuollon palveluntuottajalla, tapahtuu hoidon siirto YTHS:n palveluihin seuraavasti:

  1. Ensisijainen toimintatapa on, että otat itse yhteyttä YTHS:n valtakunnalliseen palvelunumeroon p. 046 7101073 ja kerrot tilanteestasi. Alustavan tilannekartoituksen jälkeen sinut ohjataan omaan vastuutiimiisi jatkohoitosuunnitelman tekoa varten. Vastuutiimi hyödyntää Kantaan tehtyjä merkintöjä, eli keskeiset hoitosuhteen tiedot siirtyvät sitä kautta.
  1. Mikäli poikkeustapauksissa on tarvetta erityisesti varmistaa, että hoitosuhde ja siihen kuuluvat tiedot siirtyvät nykyiseltä hoitavalta taholta YTHS:lle, voidaan hoitavalta taholta tehdä lähete YTHS:n alueylilääkärille. YTHS ottaa näitä lähetteitä vastaan kevätlukukauden 2021 ajan.

Molemmissa tapauksissa on hyvä varmistaa, että olet antanut suostumuksen tietojesi näkymiseen Kanta-arkistossa.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) tulee voimaan 1.1.2021. Sen myötä Kansaneläkelaitoksesta (Kela) tulee opiskeluterveydenhuollon palvelun järjestäjä ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen tuottaja. YTHS:n palvelujen piiriin siirtyvät yliopisto-opiskelijoiden lisäksi kaikki ammattikorkeakouluissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.