Siirry sisältöön

YTHS:n tutkimustoiminta keskittyy opiskeluterveyteen. Tutkimustoiminnan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden terveyteen, sairauksiin ja terveyspalveluihin liittyvää tietämystä ja tuottaa samalla tietoa YTHS:n toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

YTHS:n tutkimustoiminnasta vastaa johtajaylilääkäri ja monialaisissa hankkeissa hän on tutkimusluvan myöntäjä. Sektorijohtajat arvioivat ja hyväksyvät tutkimussuunnitelmat kliinisten aihealueidensa mukaisesti ja myöntävät tutkimusluvat. Kaikkeen YTHS:ssä tehtävään tutkimukseen tarvitaan tutkimuslupa.

YTHS:ssä tehtävä tutkimustyö

  • YTHS:n oma tutkimustoiminta on säätiön itse suunnittelemaa, toteuttamaa tai tilaamaa tutkimusta
  • Yhteistyötutkimus on YTHS:n perustehtävää palvelevaa tutkimusta, jossa tutkitaan asiakaskuntaa, henkilöstöä tai toimintoja.
  • YTHS:n asiakkaisiin kohdistuva muu tutkimus. YTHS:n asiakkaisiin kohdistuvassa muussa tutkimuksessa tekijänä on YTHS:n ulkopuolinen taho ja/tai YTHS:n henkilökuntaan kuuluva. Tyypillisiä tutkimuksia ovat esim. lääketutkimukset.