Siirry sisältöön

YTHS:n opiskelijaraadin kevätkausi 2022 – Pienryhmien puheenjohtajien terveiset

YTHS:n opiskelijaraadin toinen toimintavuosi toi mukanaan paitsi uusia käsiteltäviä teemoja myös muutoksia raadin organisoitumiseen. Pienryhmiä on tänä vuonna toiminut neljän sijasta kaksi ja raatilaisten määrä asettui hieman yli puoleen aiemmasta eli noin 30:een. Merkittävä muutos oli, että pienryhmille valittiin tänä vuonna puheenjohtajat opiskelijoiden keskuudesta. Tarkoituksena on tarjota enemmän vastuuta raadin toiminnasta, sanavaltaa käsiteltäviin asioihin ja käsittelytapoihin.    

Sara Arffman ja Joonas Sallinen toimivat asiakaspalvelu ja asiointi -pienryhmän puheenjohtajina, Noora Vesterinen ja Sanni Björnman puolestaan opiskeluyhteisötyö, sidosryhmät ja viestintä -pienryhmän puheenjohtajina.

Kevään aikana raati on kokoontunut kahteen yhteiseen kokoukseen. Pienryhmät ovat kokoontuneet 2 kertaa omilla teemoilaan pohtimaan YTHS:n toiminnan kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Jokaisen kokouksen jälkeen kerätyn palautteen perusteella pienryhmien jäsenet ovat olleet tyytyväisiä toimintaan (ka 4,5) ja ovat kokeneet, että ryhmissä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet (ka 4,6) ja mielipiteitä saa tuotua esille (100%). Tästä suuri kiitos kuuluu myös ryhmien puheenjohtajille. Alla heidän ajatuksiaan raadin keväästä.

”Hain puheenjohtajaksi uteliaisuudesta, sillä halusin kokeilla jotain aivan uutta”

Asiakaspalvelu ja asiointi -pienryhmän puheenjohtajana toimiva Sara Arffman on ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija ja harrastaa käsitöitä.

”Hain pienryhmän puheenjohtajaksi uteliaisuudesta, sillä halusin kokeilla jotain aivan uutta vastapainona opinnoille”.

Asiakaspalvelu ja asiointi -pienryhmässä on kevätkaudella 2022 käsitelty laaja-alaisesti asioinnin sujuvuutta YTHS:llä ja Self-asiointipalvelun toimivuutta. Vaikka Saralla ei ollut ennen puheenjohtajaksi ryhtymistä aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta, pienryhmän puheenjohtajana on Saran mukaan ollut helppo toimia.

”Toimiminen puheenjohtajana on ollut antoisaa ja mielekästä, sopivan rentoa toimintaa, jossa pääsee vaikuttamaan ja keskustelemaan opiskelijoille tärkeistä teemoista. Raatilaiset ovat aktiivisia ja on ollut ilo seurata toimintaa. Raatilaisten palaute otetaan YTHS:llä kiitollisena vastaan, kaikki osapuolet toimivat hyvin yhteen ja kokemusten jakaminen raatitoiminnassa on ollut antoisaa. Haluaisin rohkaista opiskelijoita lähtemään mukaan toimintaan. Opiskelijaraatitoiminta on matalan kynnyksen osallistumista, jossa opiskelijakollegat tukevat toinen toistaan, jotta kaikkien ääni saataisiin kuuluviin”, Sara kannustaa.

”Yhdessä raatilaisten kanssa on päästy vaikuttamaan tärkeisiin, jopa kriittisiinkin, asioihin”

Turkulainen Noora Vesterinen on suomen kielen kandi ja valmistuu maisteriksi ensi vuoden puolella. Noora on ollut opiskelijaraadissa mukana sen perustamisesta alkaen. 

Olen nyt toista vuotta mukana opiskelijaraadin toiminnassa, sillä opiskelijoiden edunvalvonta on minulle tärkeää. Ensimmäisen vuoden raatitoiminnasta käteen jäi rutkasti tietotaitoa, mutta halusin päästä vielä kehittämään toimintaa ja päädyin siksi hakemaan pienryhmän puheenjohtajaksi. Halusin myös tehdä tietä keskustelulle ja rohkaista muita osallistumaan”.

Noora toimii opiskeluyhteisötyö, sidosryhmät ja viestintä -pienryhmän toisena puheenjohtajana, ja kokouksissa on käsitelty edellä mainittujen aiheiden pullonkauloja, kehityskohteita ja tavoitettavuuteen liittyviä haasteita. Nooran kokemus on, että raadissa pääsee aidosti vaikuttamaan asioihin.  

Raatitoiminta täydentää hyvin jo olemassa olevia vaikuttamisen kanavia ja yhdessä raatilaisten kanssa on päästy vaikuttamaan tärkeisiin, jopa kriittisiinkin, asioihin. Pienryhmän puheenjohtajana toimiminen on ollut sopivalla tavalla haastavaa ja yhteistyö pienryhmien puheenjohtajien, muiden raatilaisten sekä YTHS:n kanssa on sujunut hyvin, ja aiemmasta raatikokemuksesta on ollut hyötyä. Opiskelijaraatitoiminta on ollut mielekästä ja on ollut kivaa olla mukana alusta saakka”.

”Olen päässyt kertomaan paljon ajatuksia uuden opiskelijan näkökulmasta”

Sanni Björnman on vastikään aloittanut tietojenkäsittelyn opinnot ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2022. Opiskelijaraadin toimintaan hän haki joulukuussa 2021 kun raatilaisten haku raadin toiseen toimintavuoteen käynnistyi. 

YTHS oli minulle ihan uusi tuttavuus, mutta päätin lähteä mukaan opiskelijaraadin toimintaan. Puheenjohtajaksi hakeuduin, vaikka en täysin tiennyt mitä se pitää sisällään, mutta halusin oppia jotain uutta. Olen päässyt kertomaan paljon ajatuksia ja kehittämisehdotuksia uuden opiskelijan näkökulmasta”, Sanni kertoo.

Sanni toimii opiskeluyhteisötyö, sidosryhmät ja viestintä -pienryhmän toisena puheenjohtajana.

Se on hieno juttu, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja että YTHS on kiinnostunut kuulemaan opiskelijoita. Vaikka puheenjohtajan rooli sisältää omia haasteitaan, mukana oleminen on ollut palkitsevaa. Moni opiskelija on kokenut YTHS:n raatitoiminnan mahdollisuutena päästä vaikuttamaan ja tekemään hyvää omalle opiskelijayhteisölleen”.

Opiskelijaraadin syksyn suunnitelmat

Kesälomien jälkeen raadin työ jatkuu. Syksyn ensimmäinen aihe on niin sanotut palvelupistekävelyt, joiden avulla halutaan kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia palvelupisteissä asioinnista. Syksyn muut aiheet tarkentuvat myöhemmin.

YTHS:n opiskelijaraatitoimintaan voit hakea mukaan olit sitten ensimmäisen tai viimeisen vuoden opiskelija ja opiskelit sitten ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Seuraava haku on vuoden 2022 loppupuolella. YTHS kiittää opiskelijaraadin tuloksekkaasta kevätkaudesta ja toivottaa hyvää kesää kaikille. Syksyllä nähdään taas!