Siirry sisältöön

YTHS kouluttaa korkeakoulujen henkilöstöä yksinäisyystyöhön

Keväällä käynnistyneet YTHS:n järjestämät yksinäisyystyön koulutukset saavat jatkoa. Syksy aikana korkeakoulujen ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle järjestetään kaksi webinaaria ja kolme menetelmäkoulutuksen kokonaisuutta.

Yksinäisyys on yksi merkittävistä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Sen tiedetään aiheuttavan psyykkistä ja fyysistä kipua, ja se voi myös moninkertaistaa erilaiset terveysriskit. Korkeakouluopiskelijoiden viimeisimmässä terveystutkimuksessa (KOTT 2021) neljäsosa vastaajista kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi.

Yksinäisyyteen puuttuminen sekä korkeakouluissa että opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn näkökulmasta. Siksi YTHS kouluttaa korkeakoulujen henkilöstöä Yksinäisyys puheeksi -webinaareissa ja Yksinäisyystyön menetelmäkoulutuksissa.

Yksinäisyys puheeksi-webinaarit

17.8. klo 13–15 Ilmoittaudu tästä 17.8. Yksinäisyys puheeksi -webinaariin

21.9. klo 13–15 Ilmoittaudu tästä 21.9. Yksinäisyys puheeksi -webinaariin

Webinaarit ovat samansisältöisiä ja kaikille avoimia. Webinaari tarjoaa työvälineitä yksinäisyyden ymmärtämiseen, kohtaamiseen ja puheeksi ottoon. Tilaisuudessa saa myös tietoa yksinäisyystyön menetelmäkoulutuksesta. Webinaariin on suositeltavaa osallistua ennen koulutuksen alkamista. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua kumpanakaan ajankohtana, kysy mahdollisuutta tallenteen katsomiseen: heidi.nojd(at)yths.fi

Yksinäisyystyön menetelmäkoulutukset

Ryhmä 2 Menetelmäkoulutuspäivät 25.8.2022 ja 20.10.2022. Opintopiiri 6 kertaa torstaisin 1.9. –6.10.2022 klo 12–13.30 tai 14.30–16.00.

Ryhmä 3 Menetelmäkoulutuspäivät 13.10.2022 ja 22.12.2022. Opintopiiri 6 kertaa torstaisin 10.11.–15.12. klo 12–13.30 tai 14.30–16.00.

Ryhmä 4 Menetelmäkoulutuspäivät 3.11.2022 ja 20.12.2022. Opintopiiri 6 kertaa joko keskiviikkoisin 9.11–14.12. klo 12–13.30 tai torstaisin 10.11.–15.12. klo 12–13.30 tai 14.30–16.00. Tieto vahvistuu myöhemmin.

Ilmoittaudu menetelmäkoulutukseen sähköpostitse heidi.nojd(at)yths.fi.

Yksinäisyystyön menetelmäkoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä ja omaa yksinäisyystyön asiakastyötä tukevasta opintopiiristä. Menetelmäkoulutuksen ryhmäkoko on 24 osallistujaa. Opintopiirit järjestetään 8 hengen ryhmissä, eli jokaiselle menetelmäkoulutusryhmälle on tarjolla 3 rinnakkaista opintopiiriä. Ennen koulutuksen alkua osallistujilla olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan tiedossa oma asiakas, jonka kanssa yksinäisyystyön asiakastyön voi aloittaa.

Menetelmäkoulutuksessa saa eväät tehdä itse käytännön yksinäisyystyötä. Lisäksi opintopiirissä syvennytään Yksinäisyys -tehtäväkirjaan, joka on keskeinen osa yksinäisyystyötä ja jäsentää työskentelyn etenemistä. Kirjan voi ladata pdf- tiedostona tai tilata itsellesi postikulujen hinnalla HelsinkiMission sivuilta: https://www.helsinkimissio.fi/yksinaisyys/tilaa-yksinaisyystyokirja-avuksesi.

Mikä Yksinäisyystyö?

HelsinkiMissio on kehittänyt Yksinäisyystyön -menetelmän tutkimusperustaisesti yhdessä yksinäisyyttä kokevien kanssa. Yksinäisyystyö perustuu asiakkaan itsenäiseen työkirjatyöskentelyyn ja viiteen ammatilliseen tapaamiseen palautetietoisella työotteella. Menetelmän kehityksen aikana tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että työmalli on tehokas; yksinäisyys lievenee, sosiaaliset suhteet vahvistuvat, hyvinvointi parantuu tai pysyy yllä ja masennusoireilu lievenee. Tulokset myös jatkavat myönteistä muutosta kahden kuukauden seurannassa. Yksinäisyystyö ei kuitenkaan edellytä terveydenhuoltoa, vaan sitä voidaan tehdä myös korkeakouluyhteisöissä, esim. korkeakoulujen hyvinvointitoimijoiden työn osana. Lähtökohtana on viedä menetelmä sinne, missä yksinäisyyttä kokevia kohdataan ja työhön, jossa kahdenkeskinen prosessimainen työskentely on mahdollista toteuttaa. Yksinäisyystyön tehokkaan toteutuksen kannalta on tärkeää, että yksinäisyystyön menetelmä on mahdollisimman laajasti tunnettu korkeakouluyhteisöissä ja opiskeluterveydenhuollossa.