Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät 28.–29.11.

Tervetuloa verkostoitumaan ja samalla rakentamaan yhdessä parempaa opiskelijoiden mielenterveyttä, opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen yhteisöllisyyttä!

Verkostopäivien tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä opiskelijoiden mielenterveydestä, opiskelukyvystä ja yhteisöllisyydestä sekä antaa hyviä vinkkejä niiden edistämiseen. Lisäksi tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä ja kirkastaa eri toimijoiden roolia. Verkostopäivät rakentuvat asiantuntijapuheenvuorojen ja pienempien työpajojen ympärille, joten pääset oppimaan monipuolisesti uutta ja vaihtamaan ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma on maksuton ja suomenkielinen, lounas omakustanteinen. Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Milloin? 28.11.2022 klo 10–16, 29.11.2022 klo 9–15

Missä? Ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron kampus, Helsinki. Tapahtumaa ei välitetä verkossa. 

Kenelle? Opiskelijajärjestöjen henkilökunta ja aktiivit, korkeakoulujen henkilökunta kuten hyvinvointitoimijat ja opetushenkilökunta, kolmannen sektorin toimijat, opiskelijoiden hyvinvointia edistävät muut tahot, YTHS:n henkilökunta

Ilmoittautuminen on auki sunnuntaihin 20.11. asti. Huom! Ilmoittaudu erikseen sekä verkostopäiville että työpajoihin alla olevista painikkeista. Täytä siis molemmat ilmoittautumislomakkeet.

Päivitetty 7.11.2022

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät – Yhteistyöllä opiskelukykyä, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä

OHJELMA

Maanantai 28.11 klo 10–16

10.00–10.30 Verkostopäivien avaus, Paikka: Auditorio (MPA1010)  – Verkostopäivien järjestäjät sekä Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola avaavat tapahtuman. Lisäksi tiede – ja kulttuuriministeri Petri Honkonen välittää tervehdyksen videon avulla.

10.30–11.30 Opiskelijoiden mielenterveys ja YTHS:n rooli mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämisessä, Paikka: Auditorio (MPA1010) – vastaava psykologi Teemu Miettinen ja projektipäällikkö Mari-Anne Mahkonen, YTHS

Teemu Miettinen avaa puheenvuorossaan opiskelijoiden mielenterveyttä ja millä tavalla sitä edistetään opiskeluterveydenhuollossa kirkastaen tässä myös YTHS:n roolia päivitetyn opiskelukykymallin avulla. Mari-Anne Mahkonen esittelee YTHS:n saamallaan valtionavustuksella toteuttamia toimenpiteitä COVID-19-pandempian aiheuttamien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi korkeakouluopiskelijoiden joukossa.

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.30 Opiskelukykymalli, yhteistyön katalyytti, Paikka: Auditorio (MPA1010) – Psykologiryhmän esihenkilö, opintopsykologi Mikko Inkinen, Aalto Yliopisto ja Hanna Ahola, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija, JYU

Mikko Inkinen ja Hanna Ahola esittelevät päivitetyn opiskelukykymallin, kirkastavat eri toimijoiden roolia opiskelijan opiskelukyvyn edistämisessä sekä avaavat miten opiskelukykymallia voi hyödyntää käytännön yhteistyössä, kun opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia edistetään.

13.30–15.00 Miten edistämme opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä käytännössä –työpajat. Paikka: pienryhmätilat ilmoitetaan myöhemmin. Huom! Työpajoihin ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä ilmoittautumislomakkeella, ilmoittauduthan sekä verkostopäiville että työpajoihin. Molemmat ilmoittautumislomakkeet löydät ohjelman yläpuolelta.

Päivitetty 7.11.2022

Työpaja 1: Opiskelukykymalli arjen työkaluna

Opiskelukykymalli on alun perin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ylilääkärin Kristina Kuntun ja Työterveyslaitoksen vuonna 2005 kehittämä ja sen tavoite on auttaa ymmärtämään mille tekijöille opiskelukyky rakentuu sekä jäsentämään eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä sen edistämisessä. Mallia voidaan hyödyntää niin yhteisö- kuin yksilötasolla opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämisessä ja tukemisessa. Opiskelukykymallia on päivitetty YTHS:n johdolla keväällä ja syksyllä 2022, ja päivittämiseen ovat osallistuneet edustajia korkeakouluista, opiskelijajärjestöistä, Nyyti ry:sta, vuosien 2011-2014 toteutuneesta KYKY-hankkeesta sekä Kristina Kunttu.  Tämä työpaja on oiva jatko verkostopäivien ohjelman edellisille puheenvuoroille, sillä tässä pääsemme pohtimaan yhdessä, miten opiskelukykymallia voidaan hyödyntää arjen eri tilanteissa opiskelijoiden opiskelukyvyn tukemisessa.

Työpajan vetäjät:

Jonna Kekäläinen, opiskeluyhteisötyön koordinaattori, YTHS

Priska Pennanen, opiskeluyhteisötyön vastaava psykologi, YTHS

Viivi Virtanen, tutkijayliopettaja, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu Edu-tutkimusyksikkö

Työpaja 2: Opetushenkilöstön osaaminen ja rooli opiskelukyvyn tukemisessa 

Työpajassa lähestytään opiskelukyvyn tukemista korkeakouluopettajien ja opetuksen näkökulmasta. Toiminnallisella työskentelyllä jäsennetään opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteiden tunnistamista opetuksessa ja opiskelun arjessa. Tavoitteena on tunnistaa niitä hyvinvoinnin kysymyksiä, joihin pedagogiikalla ja ohjauksella voidaan vastata. Työpajoissa etsitään myös käytännön työvälineitä tähän. Lisäksi työstetään sitä, miten moniammatillisessa yhteistyössä voidaan hyödyntää opiskeluhyvinvoinnin erityisasiantuntijoiden osaamista ja verkostoja. 

Työpajan vetäjät:

Kehittämispäällikkö, KT, dos. Leena Penttinen ja suunnittelija Milja Manninen, Opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeita koordinoiva hanke (KOHO-hanke) 

Työpaja 3: Välineitä omaan työhön – kuinka tukea opiskelijaa yksinäisyydessä?

Miten opiskelijoiden yksinäisyys näkyy työssäsi? Miten aihetta voi ottaa puheeksi opiskelijoiden kanssa? Millaista apua opiskelijat tarvitsevat ja mistä sitä on saatavilla? Osallistu Nyyti ry:n ja HelsinkiMission yhteisen Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen järjestämään, opiskelijoiden yksinäisyyttä koskevaan työpajaan ja löydä oivalluksia omaan työhösi yhdessä muiden kanssa. Työpajassa lähestytään käytännönläheisellä otteella yhtä tämän hetken ajankohtaisimmista teemoista opiskelijahyvinvoinnin saralla, opitaan uutta yhteistyössä muiden kanssa ja kuullaan lisää saatavilla olevista tuenmuodoista niin opiskelijalle kuin itselle toimijanakin. Tule mukaan – vähennetään yhdessä opiskelijoiden yksinäisyyttä!

Työpajan vetäjät:

Annina Lindberg, hankepäällikkö, Yksinäisyystyö korkeakoulussa-hanke, Nyyti ry

Emmi Kyyhkynen, asiantuntija, Yksinäisyystyö korkeakoulussa- hanke, Nyyti ry

Maria Lähteenmäki, yksinäisyystyön päällikkö, Helsinki Missio

Tuuli Albekoglu, yksinäisyystyön asiantuntija, Helisnki Missio

Työpaja 4: Korkeakoululiikunta 2.0

Tule Korkeakoululiikunta 2.0 -työpajaan keskustelemaan, pohtimaan ja ideoimaan, millaista kaikkea olisivat unelmiemme korkeakoululiikunnan palvelut osana tasapainoista opiskeluaikaa. Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset voivat toimia ajatusten ja ideoiden virittäjänä.

Työpajan vetäjät: Tekla Hahl ja Jussi Ansala, Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Työpaja 5: Mikä on opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen tukipalveluiden rooli opiskelukyvyn tukemisessa?

Työpajassa käsitellään esimerkkitapauksia, joissa etsitään ratkaisuja opiskelijajärjestöjen ja tukipalveluiden rooleille. Miten opiskelijajärjestöt ja tukipalvelut voivat tukea opiskelukykyä yhdessä?

Työpajan vetäjät:

Suvituuli Lundmark, SYL hallituksen jäsen (hyvinvointi, terveys, yhdenvertaisuus, ilmasto ja kehitysyhteistyö)

Erica Alaluusua, SAMOK hallituksen jäsen (Sosiaalipolitiikka, viestintä ja EUKI 2.0)

Työpaja 6: Eväitä opiskelijoiden media-arjen hyvinvoinnin tukemiseen

Mediat ovat tärkeä osa elämäämme ja niillä on myös keskeinen rooli hyvinvoinnissamme. Parhaimmillaan median käyttö tukee hyvinvointia esimerkiksi helpottamalla arkea ja vahvistamalla sosiaalisia suhteita. Samalla digitaaliset mahdollisuudet voivat kuitenkin myös haastaa hyvinvointia.

Työpajassa pohdimme, mistä tunnistaa media käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä ja miten opiskelijoiden hyvinvointia voi tukea omassa työssään media-arjen näkökulmasta. Entä mistä tunnistaa ongelmallisen median käytön ja miten silloin voisi toimia? Saat myös vinkkejä hyväksi havaituista materiaaleista opiskelijoiden digihyvinvoinnin tueksi.

Työpajan vetäjät:

Jenni Nevala, Mediakasvatusseura

Annukka Såltin, Pelituki

15.00–16.00 Kahvi ja verkostoituminen sekä vapaa tutustuminen työpajojen tuotoksiin, Paikka: Ruokala

Mahdollisuus tutustua vapaasti kaikkien pienryhmien tuotoksiin ja verkostoitua samalla muiden osallistujien kanssa.

Tiistai 29.11 klo 9–15

09.00–10.00 Näkökulmia korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyteen, yksinäisyyteen ja vertaistukeen, Paikka: Auditorio (MPA1010) – Kehittämispäällikkö, KT, dos. Leena Penttinen ja suunnittelija Milja Manninen, Opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeita koordinoiva hanke (KOHO-hanke) 

Leena Penttinen ja Milja Manninen esittelevät OKM:n rahoittamissa korkeakoulukohtaisissa opiskeluhyvinvointihankkeissa tehtyä työtä ja siitä saatujen kokemusten pohjalta nousseita kysymyksiä yhteisöllisyyden haasteista ja vahvistamisesta sekä vertaistuen hyödyntämisestä ja opinnoissa koetusta yksinäisyydestä.

10.00–11.30 Yhteisöllisyyden hyvien käytänteiden äärellä -työpajat, Paikka: pienryhmätilat ilmoitetaan myöhemmin

Työpajojen tavoitteena on reflektoida osallistujien kokemuksia yhteisöllisyyttä edistävistä hyvistä käytänteistä. Kokemusten ja esimerkkien pohjalta jäsennetään hyvien käytänteiden kriittisiä kysymyksiä ja periaatteita. Pienryhmissä ideoidaan opetuksessa, vertaisryhmissä tai muussa toiminnassa hyödynnettäviä toimintamalleja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

11.30–12.30 Lounas

12.30 – 13.45 Liikunnasta yhteisöllisyyttä, Paikka: Auditorio (MPA1010) –  Liikuntasosiologi Arto Tiihonen (FT, LitL), Jussi Ansala, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, psykologian tohtori Anu Kangasniemi, Iloliike-hanke

Arto Tiihonen kertoo, miten tehdä liikkumisesta opiskelijoille merkityksellistä, Jussi Ansala pitää puheenvuoron otsikolla “Korkeakouluopiskelijoiden liikunta-aktiivisuus & korkeakoulujen liikuntaolosuhteet” ja Anu Kangasniemi pitää puheenvuoron aiheesta “Mielen hyvinvointia liikkumisesta”.

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–15.00 Opiskeluhyvinvointityön yhteistyön seuraavat askeleet ja verkostopäivien päättäminen, Paikka: Auditorio (MPA1010) 

Verkostopäivien järjestäjät esittelevät opiskeluhyvinvointityön tulevaisuuden näkymiä.


Tapahtuman järjestäjät:

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät ovat ensimmäiset laatuaan. Tapahtuman järjestävät korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkosto yhteistyössä KOHO-hankkeen ja Nyyti ry:n koordinoiman OPHY-verkoston kanssa. Järjestäjien laaja ammatillinen osaaminen ja monipuolinen asiantuntijuus mahdollistavat eri toimijoiden osaamisen ja tiedon hyödyntämisen.

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkosto on YTHS:n, Unifin, Arenen, SYL:n ja SAMOKin vuonna 2021 koolle kutsuma verkosto, jossa on niin YTHS:n, korkeakoulukentän sekä opiskelijajärjestöjenkin edustajia. Verkoston tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja integroitumista opiskeluyhteisöihin, sekä levittää näitä tukevia hyviä käytänteitä.

KOHO on korkeakoulujen opiskeluhyvinvointi- ja ohjaushankkeiden koordinaatiohanke (OKM, 1.1.2022–31.12.2023). Sen tavoitteena on tukea ja fasilitoida koronapandemian vuoksi perustettujen hyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeiden yhteistyötä sekä syntyneen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista. 

OPHY-verkosto kokoaa yhteen opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimivia henkilöitä eri puolilta Suomea. Verkoston tarkoituksena on vahvistavaa opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistämiseksi tehtävää toimintaa ja yhteistyötä. Verkostoa koordinoi Nyyti ry.

Kuvituskuva, jossa tapahtuman tiedot: Yhteistyöllä opiselukykyä, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät 28.-29.11.2022 Metropolia Myllypuron kampuksella.