Siirry sisältöön

Ilmoittaudu: Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät 28.–29.11.

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät ovat ensimmäiset laatuaan. Tapahtuman järjestävät korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkosto yhteistyössä KOHO-hankkeen ja Nyyti ry:n koordinoiman OPHY-verkoston kanssa. Järjestäjien laaja ammatillinen osaaminen ja monipuolinen asiantuntijuus mahdollistavat eri toimijoiden osaamisen ja tiedon hyödyntämisen. Tervetuloa verkostoitumaan ja samalla rakentamaan yhdessä parempaa opiskelijoiden mielenterveyttä, opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen yhteisöllisyyttä!

Tapahtuman tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä opiskelijoiden mielenterveydestä, opiskelukyvystä ja yhteisöllisyydestä sekä antaa hyviä vinkkejä niiden edistämiseen. Lisäksi tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä ja kirkastaa eri toimijoiden roolia. Verkostopäivät rakentuvat asiantuntijapuheenvuorojen ja pienempien työpajojen ympärille, joten pääset oppimaan monipuolisesti uutta ja vaihtamaan ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma on maksuton ja suomenkielinen, lounas omakustanteinen. Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Milloin? 28.11.2022 klo 10–16, 29.11.2022 klo 9–15

Missä? Ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron kampus, Helsinki. Tapahtumaa ei välitetä verkossa. 

Kenelle? Opiskelijajärjestöjen henkilökunta ja aktiivit, korkeakoulujen henkilökunta kuten hyvinvointitoimijat ja opetushenkilökunta, kolmannen sektorin toimijat, opiskelijoiden hyvinvointia edistävät muut tahot, YTHS:n henkilökunta

Ilmoittautumiset sunnuntaihin 20.11. mennessä alla olevasta painikkeesta:

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät Yhteistyöllä opiskelukykyä, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä

Ohjelma

Maanantai 28.11 klo 10–16

10.00–10.30 Verkostopäivien avaus –Toimitusjohtaja-rehtori Riikka Konkola / Metropolia, toinen puhuja varmistuu vielä

10.30–11.30 Opiskelijoiden mielenterveys ja YTHS:n rooli mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämisessä – Mielenterveys- ja opiskeluyhteistyön ylilääkäri Tommi Väyrynen

Tommi Väyrynen avaa puheenvuorossaan opiskelijoiden mielenterveyttä ja millä tavalla sitä edistetään opiskeluterveydenhuollossa kirkastaen tässä myös YTHS:n roolia päivitetyn opiskelukykymallin avulla. Puheenvuorossa käydään läpi YTHS:n saamallaan valtionavustuksella toteuttamia toimenpiteitä COVID-19-pandempian aiheuttamien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi korkeakouluopiskelijoiden joukossa.

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.30 Opiskelukykymalli, yhteistyön katalyytti – Psykologiryhmän esihenkilö, opintopsykologi Mikko Inkinen, Aalto Yliopisto ja Hanna Ahola, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija, JYU

Mikko Inkinen ja Hanna Ahola esittelevät päivitetyn opiskelukykymallin, kirkastavat eri toimijoiden roolia opiskelijan opiskelukyvyn edistämisessä sekä avaavat miten opiskelukykymallia voi hyödyntää käytännön yhteistyössä, kun opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia edistetään.

13.30–15.00 Miten edistämme opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä käytännössä -työpajat

Työpajojen teemoina ovat muun muassa miten hyödyntää opiskelukykymallia käytännön yhteistyössä sekä henkilöstön ohjausosaaminen moniammatillisessa verkostossa. Teemat tarkentuvat vielä syksyn aikana ja ilmoittautuminen työpajoihin avataan marraskuun alussa.

15.00–15.15 Kahvitauko

15.15–16.00 Verkostoituminen ja vapaa tutustuminen työpajojen tuotoksiin

Mahdollisuus tutustua vapaasti kaikkien pienryhmien tuotoksiin ja verkostoitua samalla muiden osallistujien kanssa.

Tiistai 29.11 klo 9–15

09.00–10.00 Näkökulmia korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyteen, yksinäisyyteen ja vertaistukeen – Kehittämispäällikkö, KT, dos. Leena Penttinen ja suunnittelija Milja Manninen, Opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeita koordinoiva hanke (KOHO-hanke) 

Leena Penttinen ja Milja Manninen esittelevät OKM:n rahoittamissa korkeakoulukohtaisissa opiskeluhyvinvointihankkeissa tehtyä työtä ja siitä saatujen kokemusten pohjalta nousseita kysymyksiä yhteisöllisyyden haasteista ja vahvistamisesta sekä vertaistuen hyödyntämisestä ja opinnoissa koetusta yksinäisyydestä.

10.00–11.30 Yhteisöllisyyden hyvien käytänteiden äärellä -työpajat

11.30–12.30 Lounas

12.3013.45 Liikunnasta yhteisöllisyyttä – Liikuntasosiologi Arto Tiihonen (FT, LitL), puhuja Opiskelijoiden Liikuntaliitosta (tarkentuu vielä), psykologian tohtori Anu Kangasniemi, Iloliike-hanke

Arto Tiihonen kertoo, miten tehdä liikkumisesta opiskelijoille merkityksellistä, Opiskelijoiden Liikuntaliitto kertoo opiskelijoiden liikkumisen nykytilasta ja olosuhteista ja Iloliike-hankkeen Anu Kangasniemi pitää puheenvuoron aiheesta “Mielen hyvinvointia liikkumisesta”.

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–15.00 Opiskeluhyvinvointityön yhteistyön seuraavat askeleet ja verkostopäivien yhteenveto

Verkostopäivien järjestäjät esittelevät opiskeluhyvinvointityön tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi vedetään verkostopäivien antia yhteen.

Tapahtuman järjestäjät:

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkosto on YTHS:n, Unifin, Arenen, SYL:n ja SAMOKin vuonna 2021 koolle kutsuma verkosto, jossa on niin YTHS:n, korkeakoulukentän sekä opiskelijajärjestöjenkin edustajia. Verkoston tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja integroitumista opiskeluyhteisöihin, sekä levittää näitä tukevia hyviä käytänteitä.

KOHO on korkeakoulujen opiskeluhyvinvointi- ja ohjaushankkeiden koordinaatiohanke (OKM, 1.1.2022–31.12.2023). Sen tavoitteena on tukea ja fasilitoida koronapandemian vuoksi perustettujen hyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeiden yhteistyötä sekä syntyneen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista. 

OPHY-verkosto kokoaa yhteen opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimivia henkilöitä eri puolilta Suomea. Verkoston tarkoituksena on vahvistavaa opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistämiseksi tehtävää toimintaa ja yhteistyötä. Verkostoa koordinoi Nyyti ry.

Kuvituskuva, jossa tapahtuman tiedot: Yhteistyöllä opiselukykyä, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät 28.-29.11.2022 Metropolia Myllypuron kampuksella.