Siirry sisältöön

Opiskelijaraadin toiminta käynnistyi – vuoden 2021 teemana Self

YTHS on kutsunut koolle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuvan raadin, jonka tavoitteena on tuoda opiskelijan ääni mukaan toimintaan ja kehittämiseen. Opiskelijaraati on osa YTHS:n opiskelijaosallisuuden kehittämistä ja sen tavoitteena on ymmärtää syvällisesti opiskelijoiden tarpeita ja käyttäjäkokemuksia, ratkaista niihin liittyviä mahdollisia pullonkauloja ja tuottaa yhdessä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Raadissa monipuolinen opiskelijaedustus

18.2.2021 oli historiallinen päivä, kun laatuaan ensimmäinen YTHS:n opiskelijaraati kokoontui Teamsissa järjestäytymiskokoukseen. Raadissa on mukana monipuolinen opiskelijaedustus:

  • 83 opiskelijaa; 32 ammattikorkeakouluista ja 51 yliopistoista
  • Maantieteellisesti kattava edustus, opiskelijoita ympäri Suomea
  • Raatilaiset opinnoissaan eri vaiheessa; 34 % ensimmäisen vuoden opiskelijoita, 2.-3. vuoden opiskelijoita 40 % ja 4. tai sitä pidemmän vuoden opiskelijoita 27 %.

Raadin järjestäytymiskokouksessa oli mukana 49 opiskelijaa. YTHS:ltä raadissa on mukana käsiteltävien kokonaisuuksien asiantuntijoita, jotka kaikki osallistuvat myös raadin yhteiskokouksiin.  

Pienryhmätyöskentelyn punaisena lankana Self-verkkopalvelu

Opiskelijaraati kokoontuu yhteisiin kokouksiin tänä vuonna 3 kertaa. Yhteiskokouksissa käsitellään raadin toimintaa ja teemoja. Lisäksi raadin sisällä on järjestäydytty neljään pienryhmään, jotka kokoontuvat vuoden aikana keskimäärin 3 kertaa. Pienryhmät ovat opiskeluyhteisötyö, asiakaspalvelu ja asiointi, hoito-ohjeet ja lomakkeet sekä viestintä.

​Pienryhmien työskentelyssä kattoteemana tänä vuonna on Self-verkkopalvelun toiminnan ja sisältöjen kehittäminen niin, että se palvelee opiskelijoita entistä sujuvammin. Self-teeman lisäksi pienryhmissä käsitellään mm. YTHS:n tuottamaa opiskeluterveysneuvottelujen opasta, 1. vuoden opiskelijoille suunnattua sähköistä terveyskyselyä sekä opintonsa aloittavien orientaatiomateriaalia. Opiskelijat nostivat järjestäytymiskokouksessa esiin myös muita tärkeitä teemoja, mm. palvelujen saavutettavuus toimintarajoitteisten opiskelijoiden näkökulmasta, aikuisopiskelijoiden palvelut, hoitopolkujen ja -ohjeiden selkiyttäminen sekä digitaalisten palvelujen jatkokehittäminen.   

Nyt toimintansa aloittaneen raadin toimikausi on vuosi 2021 (+ 1 vuosi). Toimikauden jatkoa ja raadin toimintaa arvioidaan yhdessä raatilaisten kanssa loppuvuodesta 2021.

Opiskelijaraati