Siirry sisältöön

Opiskelija on avun arvoinen – opiskeluyhteisötyöllä mielenterveyttä

Tämän vuoden opiskelijoiden mielenterveyspäivän teema on avun arvoinen. Meidän YTHS:läisten on helppo olla samaa mieltä tästä teemasta. On itsestäänselvyys, että korkeakouluopiskelija on avun arvoinen.

Viime vuonna alkanut koronapandemia on muuttanut opiskelua ja opiskeluyhteisöjä perustavaa laatua olevalla tavalla. Koronan aiheuttama muutos heikensi monien opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä.

Koska opiskelijoiden hyvinvointi heikentyi keskeisesti juuri yhteisössä tapahtuneen muutoksen vuoksi, myös ratkaisun avaimet löytyvät yhteisöstä. Siksi juuri nyt opiskeluyhteisötyö on merkittävää opiskelijoiden mielenterveyden tukemisessa.

Projekti käyntiin opiskelijoiden mielenterveyden hyväksi

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut edeltävät 20 vuotta tasaisesti, mutta viime vuonna kysyntä kasvoi kertaharppauksella uusin huippulukemiin.

Mielenterveyden edistämiselle on siis selkeät perusteet. Vaikuttava mielenterveyden edistämistyö näkyy ja vaikuttaa yhteisöissä. Se on yhteisöön kuuluvien yhteistä toimintaa.

YTHS on käynnistämässä korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa pitkäjänteisen mielenterveyden edistämisen projektin, vielä tämän kevään aikana yhdessä.

Olemme koronapandemian aikana myös järjestäneet etätapahtumia, joiden tarkoituksena on antaa helpotusta poikkeusajasta selviämiseen, lisätietoa täältä

Ratkaisun avaimet löytyvät yhdessä

Toki me YTHS:läiset tunnistamme myös yksittäisten opiskelijoiden mielenterveydenhäiriöitä, puutumme niihin varhaisessa vaiheessa ja hoidamme niitä. Tarpeen mukaan myös ohjaamme opiskelijoita kuntoutukseen ja erikoissairaanhoitoon.

Arvioimme kaikkien mielenterveysongelmista kärsivien opiskelijoiden osalta, millaista tukea ja toimia he tarvitsevat. Tätä teemme yhdessä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa.

Olipa siis kyse yksittäisen opiskelijan tai koko opiskelijaväestön terveyden ja opiskelukyvyn tukemisesta ja edistämisestä, ratkaisun avaimet löytyvät yhteisössä yhdessä tehtävästä työstä.

Katso webinaaritallenne – palaute oli erinomaista!

Järjestimme mielenterveyden kampanjaviikkojen alussa Hyvät käytännöt jakoon ‒ yhteisöllisyydellä on väliä -webinaarin 13.4.2021. Se oli suunnattu opiskelijajärjestöille, korkeakoulujen työntekijöille ja YTHS:läisille.

Levitimme webinaarissa hyviä käytänteitä opiskelijoiden yksinäisyyden ja kuormituksen vähentämiseksi. Webinaari kiinnosti, ja osallistujia oli noin 250 ympäri maata, hienoa!

Tällä hetkellä suomalaisissa korkeakouluyhteisöissä kehitetään muun muassa verkkoyhteisöllisyyttä, (etä-)tutorointia, tapahtumia ja vertaistukea.

Osa webinaariesityksistä liittyi Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettuihin hankkeisiin, joilla pyritään tukemaan korkeakouluopiskelijoita koronapandemian aikana.

Webinaaripalautetta:

Kiitos! Oli erittäin hyödyllinen ja monipuolinen tilaisuus. Hyviä käytänteitä on aina toivottavaa jakaa eteenpäin. Nyt niitä tuli roppakaupalla. 🙂

Kiitos! Oli mielenkiintoisia esityksiä ja mukava kuunnella miten eri puolilla Suomea on huomioitu opiskelijoiden jaksaminen pandemian aikana.

Monipuolinen webinaari, josta sain vinkkejä ja ideoita omaan organisaatioon käytettäviksi. Kiitos!

Terveisin,

Tommi Väyrynen, YTHS:n mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri
Priska Pennanen, YTHS:n opiskeluyhteisötyön vastaava psykologiKatso webinaaritallenne:

https://www.youtube.com/watch?v=UesnRrLmGb4&t