Siirry sisältöön

Raskauden keskeytyksellä tarkoitetaan raskauden keinotekoista päättämistä ennen 20. raskausviikkoa. Keskeytys ei vaikuta tulevaan hedelmällisyyteen, jos se on sujunut ilman jälkisairauksia eli komplikaatioita. Jos olet raskaana ja toivot raskauden keskeyttämistä, otathan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiimme. Saat halutessasi myös keskusteluapua tilanteeseen liittyvän pohdinnan tueksi. 

Raskauden keskeytyksen edellytykset

Laki raskauden keskeyttämisestä sallii keskeytyksen naisen pyynnöstä, kun hänen esittämänsä perustelut vastaavat laissa mainittuja edellytyksiä. 

  • Yhden lääkärin päätöksellä keskeytys voidaan tehdä ennen 12. raskausviikon täyttymistä, jos nainen on alle 17-vuotias tai yli 40-vuotias tai hän on synnyttänyt neljä lasta. 
  • Kahden lääkärin lausunto tarvitaan, kun keskeytys tehdään ennen 12. raskausviikon täyttymistä tilanteissa, joissa lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat naiselle huomattava rasitus, kun raskaaksi tuloon liittyy rikos tai jos äidin tai isän sairaus vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta. 
  • Kun raskauden kesto on yli 12 viikkoa, voidaan keskeytys näissä tilanteissa tehdä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran päätöksellä. 
  • Raskauden kestoajasta riippumatta voidaan keskeytys tehdä kahden lääkärin päätöksellä, jos raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen aiheuttaisi naisen hengelle tai terveydelle vaaran. Valviran päätös tarvitaan tilanteissa, joissa keskeytystä haetaan sikiön vaikean sairauden tai ruumiinvian vuoksi. 

Pääosa eli noin 90 prosenttia keskeytyksistä, tehdään Suomessa sosiaalisin perustein. Sosiaalisin perustein tehtävissä raskaudenkeskeytyksissä ratkaisuun vaikuttavat usein perhesuhteet, taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat. 

Lääkkeellinen raskauden keskeytys

Lähes 95 prosenttia keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Lääkkeellinen vaihtoehto on tehokas ja turvallinen alle 9 viikkoa kestäneen raskauden keskeytyksessä. Raskaus keskeytyy lääkkeillä jopa 98 prosentissa tapauksissa. Viikoilla 9–12 lääkkeellinen keskeytys on myös rutiinikäytäntö, mutta se on jonkin verran hitaampi ja lääkkeen anto joudutaan usein toistamaan. 

Jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, keskeytys aloitetaan aina lääkityksellä. Emättimen kautta annosteltavat lääkkeet saavat kohdun supistelemaan, ja sikiö abortoituu emättimen kautta ulos. Tämän jälkeen istukka ja kalvot tarkastetaan. Tarkastuksen jälkeen tehdään tarvittaessa kohtuontelon kaavinta. 

Menetelmää käytettäessä otetaan kahta eri lääkeainetta 1–3 päivän välein. Ensimmäinen lääkeaine, mifepristoni, estää raskauden jatkumiselle välttämättömän keltarauhashormonin vaikutuksen kohdussa. Toinen lääkeaine, prostaglandiini, käynnistää kohdun supistelun ja kohdun tyhjenemisen. 

Runsas verenvuoto aiheuttaa komplikaatioita alle 1 prosentilla lääkkeellisistä keskeytyksistä, jolloin saatetaan joutua verensiirtoon tai kohtuontelon kaavintaan. Lääkkeellisessä keskeytyksessä jälkivuoto on selkeästi pidempi kuin kirurgisessa keskeytyksessä. Antibioottihoidon vaativa infektio tai sen epäily esiintyy noin 3–5 prosentilla. Jos kohtu ei tyhjene lääkehoidolla, joudutaan tekemään kaavinta. Näin käy arviolta 2–4 prosentille potilaista.

Kirurginen raskauden keskeytys

Kirurginen raskauden keskeytys eli kaavinta on tietyissä raskaudenkeskeytyksissä tarpeen. Toimenpiteeseen kuuluu kohdunkaulan laajennus ja kohtuontelon imukaavinta. Ennen kaavintaa voidaan tarvita kohdunkaulan lääkkeellistä pehmentämistä. Imukaavinta tehdään tavallisesti nukutuksessa. Toimenpiteen jälkeen seurataan potilaan vointia muutama tunti sairaalassa.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus 2–4 viikon kuluttua on tarpeen sekä raskauden lääkkeellisen että kirurgisessa keskeytyksen yhteydessä. Ongelmattoman raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastus tapahtuu avoterveydenhuollossa. Olennaista on raskauden keskeytymisen varmistaminen raskaustestillä tai kliinisellä tutkimuksella. 

Raskauden ehkäisy suunnitellaan usein jo ennen keskeytystä. Ehkäisypillerit voi aloittaa heti keskeytystä seuraavana päivänä. Kierukka voidaan asentaa kirurgisen keskeytyksen yhteydessä, tarvittaessa jo viikon kuluttua lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen, jos kohtu varmuudella on tyhjentynyt, jälkitarkastuksessa tai keskeytystä seuraavien kuukautisten aikana.

Pitkäkestoiset ehkäisymenetelmät, kuten kierukka ja ehkäisykapseli ovat erityisen suositeltavia niille naisille, joilla on toistuvia keskeytyksiä. 

Komplikaatioitta sujuneella raskaudenkeskeytyksellä ei ole todettu naisen hedelmällisyyttä heikentävää vaikutusta. Kohdunulkoista raskautta, raskauden keskikolmanneksen keskenmenoja, ennenaikaista synnytystä tai etistä istukkaa ei esiinny raskaudenkeskeytyksen läpikäyneillä enempää kuin muillakaan naisilla. 

Tietolähteet: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

YTHS Yleislääkäri / 19.9.2019

Palvelut käytössäsi