Lääkemääräykset (reseptit) ja niiden uusiminen

Sähköinen lääkemääräys eli eResepti

YTHS:n lääkärin kirjoittama sähköinen lääkemääräys eli eResepti tallennetaan Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen. Valitset itse apteekin, josta lunastat lääkkeesi. Kun eResepti on kirjoitettu tai uusittu 1.1.2017 jälkeen, se on voimassa kaksi vuotta.

Reseptikeskuksesta tietojasi saavat katsoa vain

  • lääkkeet sinulle määrännyt lääkäri itse antamiensa lääkemääräysten osalta
  • sinua kulloinkin hoitava lääkäri tai terveydenhoitaja, kun annat siihen suullisesti luvan
  • hätätilanteessa sinua hoitava lääkäri myös ilman lupaasi
  • farmaseutti ja proviisori hakiessasi lääkkeet apteekista.

 

Lääkemääräyksen uusimisen periaatteet

Kun YTHS:n lääkäri on määrännyt käyttöösi lääkkeen, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen tai toistuvaan käyttöön, voit joissakin tapauksissa pyytää lääkemääräyksen uusimista ilman suoraa kontaktia lääkäriin. Uusimisharkinnan yhteydessä tarvitaan kuitenkin aina lääkkeen käytön toteutumiseen liittyviä tietoja esimerkiksi mahdollisista haitta- ja sivuvaikutuksista, oireistasi, lääkkeen käytön seurantaan liittyvistä mittaustuloksista (esimerkiksi verenpaine tai PEF-mittaustulokset) ja muista lääkityksistäsi. Tämän vuoksi YTHS:n hoitaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää puuttuvia tietoja, kun pyydät uusintaa Kelan OmaKanta-palvelun kautta.

Kun lääkitystarve jatkuu, pyydä uusimista hyvissä ajoin ennen lääkkeiden loppumista. Kelan OmaKanta-palvelu säilyttää uusimispyynnön viikon, jonka aikana YTHS:n ammattilaiset ratkaisevat, voidaanko lääkemääräys uusia käytettävissä olevien tietojen perusteella. Kun lääkemääräyksen uusiminen ei onnistu ilman suoraa kontaktia lääkäriin, sinulla on oltava ennen lääkkeittesi loppumista vielä aikaa järjestää tarvittava suora kontakti lääkäriin. Kun tiedät, että lääkityksesi tulee jatkumaan ja joutuvasi pyytämään uusimista, varaa uusimispyynnön tekemiselle aikaa kalenteriisi pari viikkoa ennen lääkkeiden loppumisajankohtaa.

Kun pyydät lääkemääräyksen uusintaa, se tulkitaan luvaksi katsoa tietojasi reseptikeskuksessa, koska lääkkeen määrääminen edellyttää lääkkeiden yhteisvakutusriskien arvioimiseksi aina tietoa kaikista muista käytössä olevista lääkkeistä.

Ehkäisyvalmisteiden uusiminen edellyttää valmisteiden käytön seurantaan liittyvien tietojen antamista. Tarvittavat tiedot käydään läpi terveydenhoitajan kanssa kahden vuoden välein. Ennen ehkäisyvalmistereseptin uusimista sinun on mitattava verenpaineesi esimerkiksi YTHS:n itsemittauspisteessä. Ehkäisyvalmistereseptiä ei uusita ilman tuoretta tietoa verenpaineesta. Astmalääkereseptit uusitaan lääkärillä käynnin yhteydessä tai astmahoitajalla käynnin jälkeen.

Osa lääkemääräyksistä voidaan uusia vain lääkärin vastaanoton yhteydessä. Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet kuten nukahtamislääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja tietyt kipulääkkeet edellyttävät suoraa hoitokontaktia lääkityksestä vastaavaan lääkäriin.

Lääkemääräysten uusimiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä oman toimipisteesi potilastoimistoon tai puhelinneuvontaan (katso yhteystiedot oman toimipisteesi sivuilta kohdasta Ajanvaraus ja puhelinneuvonta / kiireetön hoito).