Siirry sisältöön

YTHS:n palvelutilanteesta syyslukukauden alkaessa

Korkeakoulujen syyslukukauden alkaessa YTHS:n palvelujen jonotilanne yleis-, mielen- ja suunterveydessä näyttää aavistuksen kevättä valoisammalta. Tilannetta on tasannut kesäajan palvelu, jolloin asiakkaita hoidettiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän. Ruuhkia on kuitenkin odotettavissa myöhemmin syksyllä, sillä uusien opiskelijoiden hoitoon hakeutuminen näkyy vuosittain yhteydenottojen vilkkautena syyslukukauden loppupuolelle painottuen.

Yleis- ja mielenterveys

Hoidontarpeen arviointi yleis- ja mielenterveyden palveluissa tehdään pääsääntöisesti jo muutaman tunnin sisällä yhteydenotosta ja ensimmäinen hoitotapahtuma eli oman tiimin yhteydenotto toteutuu kiireettömässä hoidossa pääsääntöisesti (90%) 1-7 vuorokauden aikana.  

Odotusajat yleis- ja mielenterveyden vastaanotoille vaihtelevat käynnin syyn, hoitoa antavan ammattiryhmän ja palvelupisteen mukaan. Positiivista kehitystä on tapahtunut mm. lyhytterapian jonotusajoissa, pisimmät odotusajat ovat  neuropsykiatrisiin tutkimuksiin. Palvelukysyntä vaihtelee paikkakunnittain merkittävästikin ja myös vastaanoton toteutustapa (lähi/etä) vaikuttaa jossain määrin jonotusaikaan. Etävastaanotolle pääsee pääsääntöisesti nopeammin kuin lähivastaanotolle.

Odotusaikojen lyhentämiseksi täydennämme omaa palvelutuotantoamme ostopalveluilla. Mielenterveyden palvelutilannetta on pystytty helpottaman myös STM:n valtionavustuksella, jota voidaan käyttää tämän vuoden loppuun saakka.

Suunterveys

Hoidontarpeen arviointi suunterveyden palveluissa tapahtuu yhteydenottopäivänä. Suunterveydessä hoitotakuun määräajat hoidon aloittamisessa ovat kesällä toteutuneet kaikissa palvelupisteissä. Hoitoon pääsyssä on kuitenkin suurehkoa alueellista ja palvelupistekohtaista vaihtelua mm. palvelukysynnän eroista johtuen. Hoidon aloituksen jälkeen jatkohoitoa voi joutua odottamaan. Pisimmät kiireettömän hoidon jonotusajata ovat pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, joissa osa opiskelijoista odottaa kiireetöntä hoitoa 3-6 kuukautta.