Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

YTHS:n fysioterapian suoravastaanotoilla tutkitaan psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyttä tuki- ja liikuntaelinoireisiin 

Onko tuki- ja liikuntaelinoireisen korkeakouluopiskelijan kokemalla psyykkisellä kuormittuneisuudella tai asiakkaan ja fysioterapeutin välisen terapiasuhteen toimivuudella yhteyttä kivun pitkittymisen riskitekijöihin? Tätä tutkitaan nyt YTHS:n fysioterapian suoravastaanotoilla.

YTHS:llä alkavassa tutkimuksessa tutkitaan korkeakouluopiskelijan kokeman psyykkisen kuormituksen yhteyttä tuki- ja liikuntaelinoireisiin, kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden arvioita terapiasuhteesta YTHS:n fysioterapian suoravastaanotolla ja seurataan näiden vaikutusta kipuun ja toimintakykyyn 0, 3 ja 6 kuukauden seurannassa.

“Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 2021 mukaan joka kolmas opiskelija kokee psyykkistä kuormittuneisuutta. Psykososiaalisten riskitekijöiden kuten pelko-välttämiskäyttäytymisen, vääristyneiden kipu-uskomusten sekä masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden puolestaan on todettu vaikuttavan tuki- ja liikuntaelinoireiden ilmaantumiseen, voimakkuuteen ja paranemisennusteeseen. Lisäksi asiakkaan kokemuksen terapiasuhteen toimivuudesta on todettu ennustavan fysioterapian vaikuttavuutta ja kroonisen kivun lievenemistä”, alueosastonhoitajana työskentelevä väitöskirjatutkija Heidi Riska kuvaa tutkimuksen lähtökohtia.

Osallistuminen vapaaehtoista

Tutkimusaineisto kerätään opiskelijan suostumuksella sähköisellä kyselylomakkeella fysioterapian suoravastaanotolle (SVO) tulevilta opiskelijoilta kuluvan syksyn ja ensi kevään aikana. Kokemusta hoitosuhteesta asiakkaat arvioivat fysioterapian suoravastaanoton jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä kieltäytyminen vaikuta opiskelijan saamaan hoitoon.   

Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimus on osa alueosastonhoitaja Heidi Riskan väitöskirjatutkimusta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitokselle. Työn ohjaajina toimivat apulaisprofessori Arto Hautala (Jyväskylän yliopisto), professori Jaro Karppinen (Oulun yliopisto) ja Professori Riku Nikander (Jyväskylän yliopisto).

Heidi Riska, heidi.riska(at)yths.fi 046 876 9742.

Koristeellinen kuva.