Siirry sisältöön

YTHS:n opiskelijaraadin tuloksekas kevätkausi

YTHS:n opiskelijaraatitoiminta käynnistyi 18.2.2021, kun 49 (79) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaa ja kymmenkunta YTHS:läistä kokoontui kautta aikain ensimmäiseen opiskelijaraadin järjestäytymiskokoukseen. Kevään 2021 aikana raadin neljä pienryhmää ovat kokoontuneet eri aihepiirien ympärille pohtimaan toiminnan kehittämistä. Kevään osalta opiskelijaraadin ja pienryhmien osallistumisaste oli 59 %.

Pienryhmien työskentelyssä kattoteemana tänä vuonna on Self-verkkopalvelun toiminnan ja sisältöjen kehittäminen. Lisäksi ryhmissä on käsitelty mm. uudelle opiskelijalle suunnattua viestintämateriaalia sekä opiskeluterveysneuvotteluja varten kirjoitettua opasta.

Opiskeluyhteisötyö

  • Opiskeluterveysneuvottelu on YTHS:n luoma uusi toimintamalli, jossa tavoitteena on opiskelijan, korkeakoulun ja YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisen yhteistyönä etsiä keinoja opiskelukyvyn edistämiseksi ja opintojen mahdollistamiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa opiskelijalla on näissä vaikeuksia. Opiskelijaraadin pienryhmä tutustui opiskeluterveysneuvottelu-oppaan luonnokseen opiskelijan näkökulmasta. Toimintamalli ja opas sai hyvää palautetta, muutoksia esitettiin mm. oppaan visuaalisuuteen ja tekstin selkiyttämiseen. Opasta muokataan ryhmän palauteen pohjalta ja se julkaistaan tulevana syksynä.

Asiakaspalvelu ja asiointi

  • Self on opiskelijoiden verkkopalvelu YTHS:llä asiointiin ja kokoava alusta lähes kaikille YTHS:n digitaalisille asiointi- ja etäpalveluille. Self-verkkopalvelun toiminnallisuuksien kehittäminen oli aiheena asiakaspalvelu ja asiointi -pienryhmässä. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitettiin laajasti opiskelijoiden näkemyksiä ja kehitysideoita Self-verkkopalvelusta ja keskusteltiin tulevaisuuden suunnitelmista. Monet ryhmän kehitysideat on otettu mukaan Selfin tulevaan versiopäivitykseen jo tulevalle syksylle.

Hoito-ohjeet ja lomakkeet

  • Pienryhmän aiheena oli 1. vuoden opiskelijoille suunnatun terveyskyselyn kehittäminen. Terveyskyselystä saatava tieto uusien opiskelijoiden terveydentilasta ja palvelutarpeesta on merkittävää tietoa niin YTHS:n palvelujen kohdentamisen kuin yksittäisen opiskelijan opiskelukyvyn vahvistamisen näkökulmasta. Pienryhmä antoi tärkeää palautetta terveyskyselyn käytettävyydestä, sisällöstä, kysymysten muotoilusta ja opiskelijalle tulevasta palautteesta. Kommentit ovat vaikuttaneet merkittävästi terveyskyselyn uudistamiseen, joka on parhaillaan käynnissä. Uusi terveyskysely otetaan käyttöön tulevana syksynä.

Viestintä

  • 1. vuoden opiskelijat olivat mielessä myös viestinnän pienryhmässä, jossa kokouksen teemana oli uuden opiskelijan orientaatiomateriaalit eli mitä ja millä tavalla uusi opiskelija saa tietoa YTHS:n palveluista ja niiden käytöstä. Hyvä orientaatiomateriaali helpottaa palvelujen löytämistä ja YTHS:llä asiointia. Aktiivinen pienryhmä löysi uusia kanavia 1. vuoden opiskelijoiden tavoittamiseen ja linjasi materiaalien sisältöä opiskelijan näkökulmasta. Tältä pohjalta YTHS:n viestinnässä on aloitettu materiaalien uudistus.

Opiskelijaraadin syksyn suunnitelmat

Kesälomien jälkeen raadin työ jatkuu sekä koko raadin että pienryhmien tapaamisilla.  Opiskeluyhteistyön pienryhmä paneutuu syksyllä opiskeluyhteisötyön sisältöihin ja muissa työryhmissä paneudutaan Self-verkkopalvelun kehittämiseen viestinnän, asiakaspalvelun ja teknisen toimivuuden näkökulmasta ja testataan uusia ominaisuuksia testiympäristössä ennen niiden käyttöönottoa.

Mikä opiskelijaraati? YTHS kutsui vuoden 2021 alusta alkaen koolle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuvan raadin, jonka tavoitteena on tuoda opiskelijan ääni mukaan toimintaan ja kehittämiseen. Opiskelijaraati on osa YTHS:n opiskelijaosallisuuden kehittämistä ja sen tavoitteena on ymmärtää syvällisesti opiskelijoiden tarpeita ja käyttäjäkokemuksia, ratkaista niihin liittyviä mahdollisia pullonkauloja ja tuottaa yhteistyössä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Opiskelijaraadin toimikausi on vuosi 2021 (+ 1 vuosi). Toimikauden jatkoa ja raadin toimintaa arvioidaan yhdessä raatilaisten kanssa loppuvuodesta 2021.

Raadin kokoonpano  Opiskelijaraadissa on mukana 79 opiskelijaa; 32 ammattikorkeakouluista ja 47 yliopistoista. Raatilaiset tulevat ympäri Suomea ja ovat opinnoissaan eri vaiheessa; 34 % ensimmäisen vuoden opiskelijoita, 2.-3. vuoden opiskelijoita 40 % ja 4. tai sitä pidemmän vuoden opiskelijoita 27 %. YTHS:ltä raadissa on mukana käsiteltävien kokonaisuuksien asiantuntijoita. Raadin puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö Jarna Elomaa, pienryhmissä fasilitaattorina toimii käsiteltävän aihealueen asiantuntija.