Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

YTHS käyttää korona-ajan valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Mediatiedote 18.6.2021

Koronapandemian vaikutus korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on näkynyt opiskeluterveydenhuollossa mielenterveyspalvelujen kysynnän selvänä kasvuna. Vuonna 2020 mielenterveysperusteisten hoidontarpeen arvioiden määrä lisääntyi 26 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja palvelukysyntä on pysynyt korkeana myös vuonna 2021. Poikkeukselliset ajat ovat nostaneet entistä selvemmin esiin tarpeen mielenterveyden etäpalveluille ja matalan kynnyksen tuelle.

– Pitkään jatkuneet poikkeusolot ovat kasanneet korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden ongelmia. Vaikutukset voivat näkyä yksittäisen opiskelijan hyvinvoinnissa pitkään, vaikka koronan aiheuttamat rajoituksen vähenisivät ja olot normalisoituisivat, muistuttaa YTHS:n mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi YTHS:lle keväällä 2021 valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. YTHS on saanut käyttöönsä 750 000 euroa kaikkiaan 5 miljoonan euron määrärahasta. Noin neljän miljoonan euron lisähakemus on parhaillaan valmistelussa. YTHS:n saama valtionavustus kohdentuu vuodelle 2021 eikä sitä käytetä normaalin palvelutoiminnan kuluihin.

– Jo myönnetty lisärahoitus kohdentuu pääasiassa opiskelijoiden MieliChat-palveluun, jonka olemme juuri avanneet. Valtionavustuksella on mm. palkattu chat-linjalle terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi laajennamme valtionavustuksella vuonna 2020 menestyksekkäästi pilotoitua aivojen tasavirtastimulaatiotoimintaa, Väyrynen kertoo.

Lisähakemuksessa YTHS esittää mm. lyhytterapian sekä mielenterveyden verkkopalvelujen lisäämistä ja terveydenedistämisen palvelujen digitalisoimista vapaasti käytettävien verkkokurssien muodossa. Tavoitteena on myös kasvattaa ryhmämuotoisten hoitojen tarjontaa syyslukukaudelle.

­- Korona aiheutti opiskelijoiden keskuudessa yksinäisyyttä ja heikensi yhteisöllisyyttä. Ryhmämuotoisilla hoidoilla voidaan mahdollistaa myös vertaistuen ja uusien sosiaalisten kontaktien saaminen. Yksinäisyystyössä myös tiiviimmän yhteistyön käynnistäminen korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa on tärkeää.

MieliChat auttaa, jos mieltä painaa

Lisärahoituksen turvin YTHS on avannut chat-palvelun opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. MieliChatissa opiskelijat voivat anonyymisti keskustella YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisten kanssa mieltä painavista asioista ja saada neuvoja ja tukea mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. MieliChat palvelee kolmella kielellä arkipäivisin klo 8.00-14.00 vuoden loppuun saakka.

– MieliChat täydentää muiden verkkoapua tarjoavien toimijoiden työtä ja uskon, että sille on kysyntää myös kesäaikana. Koronan vaikutuksesta moni opiskelija on voinut jäädä ilman kesätyöpaikkaa, joka sekin lisää korona-kuormaa ja huolta taloudellisesta toimeentulosta. Syyslukukauden alussa lisäämme myös valmiuttamme hoidontarpeen arvion tekemiseen mielenterveysongelmiin liittyen SelfChatissa, arvioi Väyrynen.  

Lisätietoja: mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen, p. 046 876 9743