Siirry sisältöön

Uuden palvelumallin pilotit käynnistyvät 1.10.

YTHS:n uuden palvelumallin kahta kivijalkaa – vastuutiimimallia ja digitaalisia asiointi- ja etäpalveluita – pilotoidaan 1.10. alkaen. Pilotit jatkuvat vuoden loppuun. 

Mikä palvelumalli?

YTHS rakentaa parhaillaan uutta palvelumallia, joka otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön 1.1.2021, kun ammattikorkeakouluissa opiskelevat tulevat YTHS:n palvelujen piiriin. Palvelumallimme rakentuu kahdelle kivijalalle: vastuutiimille, joka tuottaa opiskelijan ja oppilaitoksen palvelut paikkakunnilla sekä digitaalisille asiointi- ja etäpalveluille, jossa opiskelijoiden palvelut tuotetaan valtakunnallisesti. YTHS:n palvelumallin uudistamisen tavoitteena on tuottaa palveluja saavutettavasti, yhdenvertaisesti ja opiskelijalähtöisesti.

Palvelumallin osia ja toimintatapoja pilotoidaan 1.10.-31.12.2020, jotta siirtyminen valtakunnallisesti uuteen palvelumalliin voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti.

Digitaalisten asiointi- ja etäpalvelujen sekä vastuutiimimallin pilotit

Digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut ovat laaja palvelukokonaisuus, johon tulee 1.1.2021 lähtien sisältymään monia palvelutoimintoja. Lokakuun alussa käynnistyvässä pilotissa näistä ovat mukana hoidontarpeen arviointi sekä digilääkäreiden toiminta Selfin digiklinikalla. 

Hoidontarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen pilotissa hoidontarpeen arviointi ja palveluohjaus siirtyy valtakunnalliseksi kahteen palvelulinjaan; suunterveyden palvelut ja muut palvelut. Opiskelijalle tämä tuo kauan toivotun uudistuksen: palvelupistekohtaisista puhelinnumeroista ja ajanvarauksesta siirrytään kahteen puhelinnumeroon ja valtakunnalliseen palveluun.

Pilotin aikana suunterveyden vastaanottoaikoja varataan vielä entiseen tapaan, mutta muiden osalta voit saada ajan digilääkärille. Voit saada ohjauksen myös vastuutiimin hoitoon siellä, missä pilottitiimit ovat jo aloittaneet.

Vastuutiimimallin pilotissa mukana on 6 pilottitiimiä: Töölössä, Lappeenrannassa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulu-Kokkolassa. Kuhunkin tiimiin kuuluu yleislääkäri, terveydenhoitaja, mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja sekä fysioterapeutti. Kukin tiimi huolehtii sille nimetyn korkeakoulun ja sen opiskelijoiden paikallisista palveluista, joita ei tuoteta valtakunnallisissa asiointi- ja etäpalveluissa. Vastuutiimi tekee terveyden- ja sairaanhoitotyön lisäksi mm. ennaltaehkäisevää ja terveydenedistämistyötä.

Palvelumalli käyttöön 1.1.2021

Palvelumalli otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön vuoden 2021 alussa. Silloin toimintansa aloittaa kaikkiaan 27 vastuutiimiä ja digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut laajenevat. Ne tulevat sisältämään hoidontarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen sekä digilääkäreiden lisäksi mm. seksuaaliterveyden etäpalveluja, etäneuvontapalveluja matkailuterveyteen ja suunterveyteen liittyen, ihotautilääkäreiden konsultaatiopalvelut, puhe- ja ravitsemusterapeuttipalvelut sekä etäryhmätoiminta.