Siirry sisältöön

270 000 korkeakouluopiskelijalle yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto 1.1.2021 alkaen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut  1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. Muutos koskettaa noin 270 000 korkeakouluopiskelijaa.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Lain tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tasalaatuisuus ja saavutettavuus valtakunnallisesti. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle.

YTHS:n asiakaskunta ja palveluverkko laajenevat

Vuoden 2021 alussa YTHS:n asiakasmäärä yli tuplaantuu, kun palveluiden piiriin tulevat kaikki korkeakouluissa tutkintoa opiskelevat. Tämä edellyttää laajempaa palveluverkkoa, kasvavaa henkilöstömäärää ja uudenlaista palvelumallia.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kattavat terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvoinnin edistämisen. YTHS:n uuden palvelumallin keskiössä ovat lähipalveluja tuottavat korkeakoulu- ja opintoalakohtaiset vastuutiimit sekä valtakunnallisesti tuotettavat digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut. Kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnassa riippumatta.

YTHS:n palveluverkko on syksyn aikana tarkentunut opiskelupaikkakunnilla tarjottavan opetuksen ja opiskelijamäärien mukaisesti. Vuoden 2021 alusta YTHS:n lähivastaanottopalveluja on saatavana 45 paikkakunnalla. YTHS:n omia palvelupisteitä on 23.  95 prosenttia kaikista korkeakouluopiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä.

Opiskeluterveydenhuolto rahoitetaan opiskelijoilta kerättävällä maksulla ja valtion osuudella

Kela kerää jatkossa korkeakouluopiskelijoilta terveydenhoitomaksun. Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu on luonteeltaan vero eikä maksu, sillä se ei ole käyntimaksu tai maksu opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta. Maksu on tarkoitettu yleisesti opiskeluterveydenhuollon rahoittamiseen. Opiskelija ei saa laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Valtio rahoittaa 77 % korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta, ja loput 23 % rahoitetaan opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla.

7 faktaa opiskeluterveydenhuollon muutoksesta

31.12.2020 saakka1.1.2021 alkaen
Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoidon palvelut tuottaa YTHS. Ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden palveluista vastaavat kunnat.Yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon sisältö määräytyy terveydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan.
YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluu noin 125 000 yliopisto-opiskelijaa.YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin tulevat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat ja asiakasmäärä on noin 270 000 opiskelijaa.
Lähipalveluita 18 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä on 12 kpl.Lähipalveluja 45 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä 23 paikkakunnalla.
YTHS:llä on henkilöstöä noin 550.YTHS:llä on henkilöstöä yli 900.
YTHS:n perii maksun perumatta jääneestä ajasta sekä käyntimaksuja tietyistä palveluista.YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.
Terveydenhoitomaksu on pakollinen ja ylioppilaskunnat keräävät sen jäsenmaksun yhteydessä.Terveydenhoitomaksu on pakollinen ja veroluonteinen. Opiskelijat maksavat sen Kelalle lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa. Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021.
YTHS:n rahoitus perustuu yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen sekä yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen.YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %).