Huumeet

Huumeet vaikuttavat aina keskushermostoon, mutta eri huumeet vaikuttavat eri tavoin. Vaikutukset ovat usein arvaamattomia. Terveyden kannalta mitään huumeita ei voida pitää turvallisina.

Koska huumeita käytetään niiden keskushermostovaikutusten takia, myös haitat kohdistuvat ensisijaisesti sinne. Huumepäihtymys merkitsee elimistön, erityisesti aivojen myrkytystilaa. Huumeiden aivovaikutusten takia henkilö ei kykene hallitsemaan käytöstään, käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti, on euforinen, kärsii peloista ja ahdistuksesta, harhaluuloista tai harha-aistimuksista. Kannabis saattaa jopa provosoida psykoosin. Keskushermostovaikutusten takia myös tajunnan taso voi heikentyä, hengitys lamaantua tai saattaa esiintyä vapinaa ja kouristuksia. Ruumiilliset oireet, kuten pahoinvointi, sydämen toiminnanhäiriöt ja verenpaineen muutokset ovat mahdollisia.

--> Jos huumeita käyttäneen tajunnan taso on heikentynyt, tilanne on hengenvaarallinen ja hänet tulee toimittaa hoitoon päivystykseen.

Pistämällä käytettäviin huumeisiin liittyy tietysti riski B- ja C-hepatiittiin sekä HIV-infektioon. Päihtymyksen takia tapaturma- ja itsemurhariskit kasvavat.

Tietoa eri huumeista (THL)

Kannabiksen haitoista nuoruusiässä (THL)

Sekä huumeiden että alkoholin toistuva käyttö aiheuttaa riippuvuutta: aineen vaikutuksen vähentyessä ilmenee vieroitusoireita, jotka helpottuvat taas uudella käytöllä. Päihteitä käyttävien sietokyky usein nousee eli kehittyy toleranssi, jolloin saman vaikutuksen saamiseksi annosta pitää nostaa.

Kaikista korkeakouluopiskelijoista 19 % on kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai alkoholia + lääkkeitä yhdessä päihtymistarkoituksessa (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012). Pääasiallinen huume oli kannabis. Suomessa huumeiden käyttö, hallussapito ja myynti ovat lailla kiellettyjä.

Voit arvioida omaa huumeidenkäyttöäsi ja riskiäsi saada siitä haittoja seuraavilla testeillä:

DAST - huumeidenkäyttötesti
DUDIT - huumeidenkäytön riskit

Apua huumeiden käytön lopettamiseen saat paikalliselta A-klinikalta ja Nuorisoasemalta tai YTHS:n kautta. Tietoa ja tukea löydät myös:

Päihdelinkistä
Irti huumeista ry:ltä
Apua. infosta
www.ehyt.fi

Katso myös:
Huumeiden aiheuttamat päihtymystilat (Terveyskirjasto)
Päihde- ja huumeriippuvuus (Terveyskirjasto)
Nuorten päihteidenkäyttö (Therapia Fennica)

Artikkelin laati yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu 10.10.2014 


Avainsanat: Päihteet, Kannabis, Huumeet, Huumeongelma, Huumeriippuvuus, Päihdeongelma